Normele privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică – modificări (HCDCPR nr. 63/2021)

22 nov. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 50

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România (HCDCPR) nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

(M. Of. nr. 173 din 5 martie 2019)

HCDCPR nr. 63/2021 privind modificarea și completarea HCDCPR nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică

(M. Of. nr. 1104 din 19 noiembrie 2021)

– introduce: art. 3^3, anexa nr. 6;

– abrogă: art. 3, anexa nr. 3.

În M. Of. nr. 1104 din 19 noiembrie 2021 s-a publicat Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România (HCDCPR) nr. 63/2021 privind modificarea și completarea HCDCPR nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică. 

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Redăm, în cele ce urmează, conținutul respectivei hotărâri.

Art. 3

Vechea reglementare

„Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Noua reglementare

Articolul 3 se abrogă.

 

Art. 3^3

Noua reglementare

După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 33, cu următorul cuprins:

„Se aprobă Normele privind atestarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, prevăzute în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Anexa nr. 3

Noua reglementare

Anexa nr. 3 se abrogă.

 

Anexa nr. 6

Noua reglementare

După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Mai departe, vă prezentăm structura respectivelor norme.

Structura

Capitolul I: Precizări generale introductive

Capitolul II: Standarde generale pentru atestarea dreptului de liberă practică în psihologie

Capitolul III: Standarde specifice comisiilor aplicative

Capitolul IV: Procedura de atestare a dreptului de liberă practică

Capitolul V: Precizări tranzitorii și finale

În final, redăm cele mai importante dispoziții din cuprinsul normelor.

„Art. 3

(1) Accesul în profesia de psiholog al cetățenilor unui stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, pentru cetățenii statelor terțe titulari ai Cărții albastre a Uniunii Europene, eliberată în România sau de un alt stat membru al Uniunii Europene sau pentru cetățenii statelor cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu poate lua una dintre următoarele forme:

a) recunoașterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională obținut în țara de origine sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană sau într-un stat cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu, în vederea exercitării profesiei de psiholog în România, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare;

b) obținerea atestatului de liberă practică în România, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale;

c) exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, cu caracter temporar și ocazional, în România, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

(2) Recunoașterea documentelor de calificare profesională, a titlului profesional sau a titlului de calificare profesională obținut potrivit alin. (1) poate atrage eliberarea titlului unic de calificare profesională pe teritoriul României și înregistrarea în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

(3) Cetățenii străini pot solicita obținerea atestatului de liberă practică în România, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

(…)

Art. 6

Cerința constând în absolvirea unui program de master în psihologie recunoscut de către Colegiul Psihologilor din România în domeniul general de specializare sau deținerea titlului de doctor în psihologie sau deținerea unei diplome echivalente în condițiile legii, cerută pentru obținerea atestatului de liberă practică în treapta de specializare practicant, regim de exercitare autonom, respectiv pentru treptele de specializare psiholog specialist și psiholog principal nu se aplică deținătorilor unei diplome de licență în psihologie sau asimilată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna.

Art. 7

(1) Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înființării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog practicant numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum un an în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.

(2) Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înființării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog specialist numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 5 ani în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.

(3) Persoanele care au absolvit o instituție de învățământ superior de specialitate, obținând diploma de licență în psihologie, domeniul psihologie, specializarea psihologie sau asimilată, anterior înființării Colegiului Psihologilor din România, pot solicita obținerea atestatului de liberă practică autonomă în treapta de specializare psiholog principal numai după prezentarea dovezii legale privind experiența de minimum 10 ani în specialitate, realizată anterior datei de 31.12.2006.

(…)

Art. 15

Conținutul dosarelor pentru obținerea atestatelor de liberă practică este prevăzut în cuprinsul anexelor nr. 1A-1M, 2A-2J, 3A-3J și 4A-4J care fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 16

(1) Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut în urma derulării procedurilor de atestare profesională pot depune contestație în condițiile prevăzute la art. 29 din Normele metodologice.

(2) Contestațiile privind rezultatele obținute la probele scrise de evaluare a cunoștințelor vor fi soluționate conform metodologiei de evaluare”.

Normele privind competențele profesionale, educația, formarea și atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică – modificări (HCDCPR nr. 63/2021) was last modified: noiembrie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter