Neachitarea contravalorii amenzii penale. Înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (NCP, L. nr. 253/2013, L. nr. 286/2009)

25 mart. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 446

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 595/2019

NCP: art. 63; L. nr. 253/2013: art. 22, art. 23 alin. (1); L. nr. 286/2009: art. 64, art. 63

Monitor Dosare

Prin sentința penală nr. 40 din 20 martie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 30/A din 6 februarie 2019, condamnatului A. i s-a aplicat pedeapsa de 6.000 lei amendă penală (120 zile x 50 lei/zi amendă).

La data de 7 februarie 2019 i s-a pus în vedere condamnatului să achite amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, în caz contrar urmând a se proceda la înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea, însă nici până în prezent condamnatul A. nu a achitat contravaloarea amenzii penale la care a fost condamnat.

Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, judecătorul delegat cu executarea, constatând că persoana condamnată nu a achitat amenda, în tot sau în parte, în termenul prevăzut la art. 22 alin. (1) sau (2), sesizează instanța de executare, care procedează după cum urmează:

a) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului, dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității, în afară de cazul în care persoana nu poate presta această muncă din cauza stării de sănătate, în condițiile prevăzute la art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

b) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului și acesta nu își dă consimțământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, înlocuiește amenda cu închisoarea, în condițiile art. 64 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare;

c) când constată neexecutarea cu rea-credință a amenzii, înlocuiește amenda cu închisoarea, în condițiile art. 63 din Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere dispozițiile alin. (4) al aceluiași articol în care se arată că, „pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanța va solicita date privind situația materială a condamnatului de la autoritatea administrației publice locale de la domiciliul acestuia și, dacă apreciază necesar, angajatorului sau organelor fiscale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și altor autorități sau instituții publice care dețin informații cu privire la situația patrimonială a condamnatului”, instanța de control judiciar, pentru a respecta toate drepturile contestatorului și pentru a se asigura că toate actele de la dosarul cauzei sunt în deplină concordanță cu cele reținute de instanța de fond, a efectuat adresă către Direcția de Venituri din cadrul Primăriei B., către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș și către Casa Județeană de Pensii Maramureș.

Din adresele transmise de către aceste instituții, rezultă următoarele:

Conform adresei înaintate de către Compartimentul impozite și taxe din cadrul unității administrativ-teritoriale B., numitul A. figurează în evidențe cu un imobil de natură apartament, situat la adresa de domiciliu, în suprafață de 26.51 mp și valoare impozabilă de 34.993 lei.

Din adresa din 7 noiembrie 2019 transmisă de către Ministerul Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, rezultă că pentru anul 2018 veniturile numitului A. sunt în cuantum de 51.964 lei, venituri din jocuri de noroc și de 7.500 lei, venituri din pensii.

Din adresa din 12 noiembrie 2019 transmisă de Casa Județeană de Pensii Maramureș rezultă că numitul A. beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, iar cuantumul net al pensiei la nivelul lunii noiembrie 2019 este de 3.046 lei.

Potrivit art. 63 alin. (1) C. pen., dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Având în vedere faptul că persoana condamnată A. nu a achitat până în prezent amenda penală în cuantum de 6.000 lei la care a fost condamnată prin sentința penală nr. 40 din 20 martie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 30/A din 6 februarie 2019, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că a fost depășit în mod considerabil termenul prevăzut în art. 22 alin. (1) din Legea nr. 253/2013 (cu aproximativ 6 luni) prin care persoana condamnată la pedeapsa amenzii este obligată să achite integral amenda în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare și să comunice judecătorului delegat cu executarea dovada plății, în termen de 15 zile de la efectuarea acesteia.

Astfel, instanța de control judiciar apreciază că neexecutarea obligației impusă condamnatului A. se datorează relei sale credințe și nu imposibilității acestuia de a achita amenda.

În acest sens, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că numitul A. nu a întreprins nici cea mai mică acțiune prin care să-și asume răspunderea pentru acțiunile sale, de fiecare dată acesta găsind alți vinovați pentru situația în care se află: instanța de judecată care l-a condamnat fără probe, instituțiile statului, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș, întrucât, cu privire la suma încasată din jocuri de noroc, în realitate această sumă este mult mai mică.

Conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 253/2013, dacă persoana condamnată se află în imposibilitate de a achita integral amenda în termenul prevăzut la alin. (1), judecătorul delegat cu executarea, la cererea acesteia, poate dispune eșalonarea plății amenzii în rate lunare, pe o perioadă ce nu poate depăși 2 ani.

Astfel, pentru a da dovadă de bună-credință, acesta ar fi putut solicita achitarea amenzii penale eșalonat, în mai multe tranșe lunare, raportat la posibilitățile sale financiare, lucru pe care acesta nu l-a întreprins.

În aceste condiții, instanța apreciază că neplata amenzii penale se datorează relei-credințe de care a dat dovadă condamnatul A.

Or, având în vedere ignorarea obligațiilor impuse în sarcina condamnatului conform sentinței penale nr. 40 din 20 martie 2018 pronunțată de Curtea de Apel Cluj, definitivă prin decizia penală nr. 30/A din 6 februarie 2019, precum și informațiile transmise de către instituțiile publice din care reiese că veniturile acestuia ar fi permis plata amenzii penale la care acesta a fost condamnat sau cel puțin plata unei părți din aceasta, Înalta Curte de Casație și Justiție, în acord cu instanța fondului, apreciază că numitul A. a dat dovadă de rea-credință în ceea ce privește neplata amenzii penale la care acesta a fost condamnat, astfel încât se impune înlocuirea pedepsei amenzii penale în cuantum de 6.000 lei aplicată condamnatului A. cu pedeapsa închisorii.

În consecință, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul condamnat A. împotriva sentinței nr. 179 din 11 septembrie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Cluj, Secția penală și de minori.

Sursa informației: www.scj.ro.

Neachitarea contravalorii amenzii penale. Înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (NCP, L. nr. 253/2013, L. nr. 286/2009) was last modified: martie 22nd, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter