Modificarea şi completarea unor acte normative din învăţământul preuniversitar (O.U.G. nr. 10/2024)

28 feb. 2024
Vizualizari: 413

Actul publicat în Monitorul Oficial

Sumar
Ordonanță de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 10/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative

(M. Of. nr. 160 din 27 februarie 2024)

Se modifică și se completează:

Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023: art. 42

(M. Of. nr. 613 din 5 iulie 2023)

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice: art. 18

(M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017)

O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță: art. 1 alin. (2^6)

(M. Of. nr. nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014)

O.U.G. nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale: art. XXVI alin. (4)

(M. Of. nr. 1139 din 15 decembrie 2023)

 

În M. Of. nr. 160 din data de 27 februarie 2024 s-a publicat Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 10/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Redăm, în cele ce urmează, prevederile principale ale acestei Ordonanțe.

Art. I

Articolul 42 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 42

Finanțarea de bază, complementară și specială, precum și cheltuielile de instruire și întreținere a elevilor din învățământul preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională sunt asigurate de Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiției și alte instituții cu atribuții în domeniile apărării, informațiilor, ordinii publice și securității naționale, din fondurile alocate din bugetul de stat, inclusiv pe parcursul anului școlar 2023-2024”.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. II

La articolul 18 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:

„(1^2) Pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea indemnizației de hrană prevăzute la alin. (1) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază”.

Art. III

La articolul 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2^5) se introduce un nou alineat, alineatul (2^6), cu următorul cuprins:

„(2^6) Pentru personalul din sistemul de învățământ acordarea voucherelor de vacanță prevăzute la alin. (2) se stabilește prin raportare la salariul net cuvenit funcției de bază din luna acordării acestora”.

Art. IV

La articolul XXVI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1139 din 15 decembrie 2023, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) În anul 2024 pentru Programul național «Masă sănătoasă» se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, în limita sumei de 1.139.400 mii lei aprobată prin Legea bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, anexa nr. 5 – Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pe anul 2024 și estimări pe anii 2025-2027, numărul curent 43, pentru preșcolarii și elevii din minimum 1.000 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ, precum și normele metodologice de aplicare a Programului național «Masă sănătoasă» pentru anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educației”.

Art. V

(1) Se aprobă plata unei contribuții financiare voluntare, în cuantum de 106.140 euro, către Parcul Arheologic Colosseum, pentru realizarea lucrărilor de restaurare a statuii de bronz care îl reprezintă pe Sfântul Petru, amplasată pe monumentul arhitectural „Columna lui Traian”.

(2) Plata sumei în cuantum total de 106.140 euro se suportă din bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2024, cap. 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”.

(3) Echivalentul în lei al contribuției financiare voluntare, prevăzută la alin. (1), se va calcula pe baza cursului oficial de schimb leu/euro al Băncii Naționale a României, valabil la data efectuării plății.

 

Modificarea și completarea unor acte normative din învățământul preuniversitar (O.U.G. nr. 10/2024) was last modified: februarie 28th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.