Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate” – aprobare (OMF/MMPS/MS nr. 203/207/188/2021)

22 feb. 2021
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 85

Actul normativ

Sumar
Ordinul ministrului finanțelor, ministrului muncii și protecției sociale și ministrului sănătății (OMF/MMPS/MS) nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”

(M. Of. nr. 174 din 19 februarie 2021)

Se aprobă modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

 

În M. Of. nr. 174 din 19 februarie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor, ministrului muncii și protecției sociale și ministrului sănătății (OMF/MMPS/MS) nr. 203/207/188/2021 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Prin respectivul act normativ se aprobă modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale Ordinului ministrului finanțelor, ministrului muncii și protecției sociale și ministrului sănătății (OMF/MMPS/MS) nr. 203/207/188/2021.

 

Prezentare generală

 

Conform art. 1, se aprobă modelul și conținutul formularului 112 „Declarație privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”, precum și anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” și nr. 1.2 „Anexa asigurat” la acesta.

Astfel, respectiva declarație este o declarație de impunere în sensul art. 1 pct. 18 din Codul de procedură fiscală, iar persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile și persoanele fizice prevăzute la art. 68^1 alin. (2), art. 72 alin. (2), art. 84 alin. (8), art. 125 alin. (8)-(9), art. 147 alin. (1), (11), (12) și (13), art. 151 alin. (5) și (6), art. 169 alin. (1) și (1^1), art. 174 alin. (5) și (6), art. 220 alin. (1) și (2) și art. 220^7 din Codul fiscal, au obligația depunerii declarației prevăzute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Vă prezentăm, în continuare, modelul și conținutul formularului 112, astfel:

„112

DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PLATĂ A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, IMPOZITULUI PE VENIT ȘI EVIDENȚA NOMINALĂ A PERSOANELOR ASIGURATE

Perioada de raportare
LunăAn
Declarație rectificativă
Declarație depusă ca urmare a acordării unor drepturi bănești stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotărârilor primei instanțe, executorii de drept, precum și în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, potrivit art. 147 alin. (3) și alin. (31), art. 169 alin. (3) și alin. (32) din Codul fiscal
Declarație depusă ca urmare a unei inspecții fiscale sau ca urmare a stabilirii obligațiilor fiscale din oficiu
Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare conform Codului de procedură fiscală:– art. 105 alin. (6) lit. a)|_|
– art. 105 alin. (6) lit. b)|_|
Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Codul de procedură fiscală|_|
Codul de identificare fiscală al succesorului|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Declarație depusă ca urmare a acordării cumulat de sume potrivit art. 146 alin. (10) și (11) din Codul fiscal|_|
Declarație depusă ca urmare a unor hotărâri judecătorești prin care s-a dispus reîncadrarea activității în condiții deosebite sau speciale de muncă pentru perioade anterioare, precum și achitarea de către angajator a diferențelor de contribuție de asigurări sociale, potrivit art. 147 alin. (32) din Codul fiscal|_|

– SECȚIUNEA – DATE DE IDENTIFICARE ALE PLĂTITORULUI

Cod de identificare fiscală
Denumire
Adresă domiciliu fiscal
TelefonFaxE-mail
Cod CAEN activitate principală

– SECȚIUNEA – Creanțe fiscale

Nr. crt.Denumire creanță fiscalăSuma
Cod bugetar1. Datorată
2. Deductibilă
3. Scutită/Exceptată
4. De plată (rd.1-rd.2-rd.3)
Total obligații de plată

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la data depunerii acesteia, în condițiile legii.

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, declar că datele din această declarație sunt corecte și complete.

Videoconferința regională de insolvență Buzău
Nume,Prenume,Semnătura și ștampila
Funcția/calitatea

Loc rezervat autorității competente

Număr de înregistrareData

Număr de operator de date cu caracter personal 759

Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679”.

Modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” – aprobare (OMF/MMPS/MS nr. 203/207/188/2021) was last modified: februarie 22nd, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter