Ministerul Economiei. Concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic din cadrul Direcției Juridice și Relații Instituționale

16 mart. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
171 views

Ministerul Economiei informează despre desfășurarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Avizare Acte Administrative și Pregătirea Ședințelor de Guvern, din cadrul Direcției Juridice și Relații Instituționale.

Etapele concursului sunt următoarele:

• Selecția dosarelor de înscriere;

Proba scrisă – constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă și se va desfășura la data de 27 aprilie 2023, ora 11.

Interviul – constă în testarea abilităților, aptitudinilor și motivația candidaților și se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Candidații trebuie să îndeplinească condiții, în vederea participării la concurs:

a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;

b) să cunoașcă limba română, scris și vorbit;

c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;

f) să îndeplinească condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;

g) să îndeplinească condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;

h) să nu fi fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;

i) să nu le fi fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;

j) să nu fi fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;

k) să nu fi fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 14 martie-3 aprilie 2023 la sediul Ministerului Economiei din București, Direcția Managementul Resurselor Umane.

Pentru tematică și bibliografie, precum și pentru informații suplimentare privind desfășurarea concursului, vă invităm să consultați sursa informației.

(Copyright: freeepik.com)

Sursa informației

Vezi și Ministerul Economiei. Transpunerea la nivel național a directivelor și regulamentelor UE privind protecția consumatorilor

 

Ministerul Economiei. Concurs pentru ocuparea funcției publice de consilier juridic din cadrul Direcției Juridice și Relații Instituționale was last modified: martie 16th, 2023 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.