Ministerul Culturii. Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție de arhivist (24 octombrie-22 noiembrie 2022)

25 oct. 2022
Vizualizari: 267

Ministerul Culturii anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de arhivist, grad profesional IA, la Serviciul Achiziții și Administrativ, în perioada 24 octombrie-22 noiembrie 2022, la sediul său din București.

Concursurile se vor desfășura în trei etape succesive, constând în următoarele probe:

– selecția dosarelor de înscriere în data de 1 noiembrie 2022;

– proba scrisă în data de 14 noiembrie 2022;

– interviul în data de 18 noiembrie 2022;

Înscrierile la concursuri se fac până la data de 31 octombrie 2022, ora 14.30, la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii.

Actele necesare înscrierii la concursuri:

− cerere de înscriere la concurs, adresată ministrului culturii;

− copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

− copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;

− copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă/specialitatea studiilor;

− cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

− adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

− curriculum vitae;

Tematica și bibliografia concursului, precum și alte informații privind desfășurarea concursului se pot consulta accesând sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Ministerul Justiției. Selecție a asistentului membrului național al României la EUROJUST

 

Ministerul Culturii. Concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție de arhivist (24 octombrie-22 noiembrie 2022) was last modified: octombrie 25th, 2022 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: