Lipsa criticilor de nelegalitate privind elemente ale situaţiei de fapt, probele administrate şi aprecierea acestora realizată de instanţa de apel. Recurs respins fără a fi cercetat în fond

16 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 181
  • NCPC: art. 485 alin. (1)
  • NCPC: art. 486 alin. (1) lit. d)
  • NCPC: art. 487 alin. (1)
  • NCPC: art. 488
  • NCPC: art. 489 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 499

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeș la data de 20.05.2013, reclamanta A. Caransebeș a chemat în judecată pe pârâta B. Caransebeș, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 288.522,83 RON, reprezentând contravaloarea îmbunătățirilor și a construcțiilor efectuate la imobilul înscris în CF x Caransebeș, precum și instituirea unui drept de retenție în favoarea sa, până la achitarea despăgubirilor.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 769 din 9 aprilie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Asupra recursurilor formulate în cauză, Înalta Curte constată următoarele:

1. Potrivit art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cererea de recurs va cuprinde motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul și dezvoltarea lor sau, după caz, mențiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat. De asemenea, potrivit art. 488 C. proc. civ., casarea unei hotărâri se poate cere numai pentru motivele de nelegalitate limitativ prevăzute la pct. 1 – 8 din acest text legal.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Potrivit prevederilor art. 489 alin. (2) C. proc. civ., recursul este nul dacă motivele invocate nu se încadrează în cazurile de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ.

Deși reclamanta și-a întemeiat motivele de recurs pe dispozițiile art. 488 alin. (1) pct. 6 și 8 C. proc. civ., Înalta Curte constată că acestea au fost indicate doar formal, nefiind formulate critici care să vizeze o nemotivare a hotărârii atacate ori o contradictorialitate între considerentele, respectiv considerente străine de obiectul pricinii și dispozitivul acesteia și nici nu au fost formulate critici de nelegalitate care să se refere la normele de drept material aplicate sau interpretate greșit de instanța de apel.

În speță, din motivele de recurs nu reies critici care să poată fi încadrate în cazurile de casare prevăzute de art. 488 C. proc. civ., ci acestea cuprind susțineri care nu reprezintă critici de nelegalitate, privind elemente ale situației de fapt, probele administrate și aprecierea acestora realizată de instanța de apel.

În consecință, Înalta Curte, în conformitate cu prevederile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., coroborate cu cele ale art. 489 alin. (2) C. proc. civ., va dispune anularea recursului declarat de recurenta-reclamantă, A. Caransebeș, împotriva Deciziei nr. 725/A din data de 7 noiembrie 2017 a Curții de Apel Timișoara, secția a II-a civilă.

2. Căile de atac și termenele în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, deoarece se întemeiază pe interesul general de a înlătura orice împrejurări ce ar tergiversa, în mod nejustificat, judecata unei cauze.

În consecință, nici părțile și nici instanța de judecată nu pot deroga de la termenele prevăzute de lege pentru exercițiul unei căi de atac și de la modalitatea în care acestea se calculează.

Potrivit art. 485 alin. (1) C. proc. civ. „Termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea hotărârii, dacă legea nu dispune altfel”, iar potrivit art. 487 alin. (1) C. proc. civ. „recursul se va motiva prin însăși cererea de recurs”.

Decizia nr. 725/A din 7 noiembrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, recurată în prezenta cauză, a fost comunicată pârâtei la data de 11.12.2017, potrivit dovezii de comunicare aflată la dosar apel. La data de 07.12.2017 pârâta a formulat declarație de recurs, iar motivele de recurs au fost formulate la data de 12.02.2018, conform ștampilei aplicate de factorul poștal pe plicul aflat la fila x verso din dosar, cu încălcarea dispozițiilor procedurale menționate.

Pentru aceste considerente, în aplicarea art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va constata nulitatea recursului formulat de pârâta B. Caransebeș împotriva Deciziei nr. 725/A din data de 7 noiembrie 2017 a Curții de Apel Timișoara, secția a II-a civilă, pentru nemotivarea recursului în termenul legal de 30 de zile prevăzut de dispozițiile art. 485 alin. (1) C. proc. civ.

În analiza recursurilor, Înalta Curte a avut în vedere dispozițiile art. 499 teza finală C. proc. civ., potrivit cărora, în cazul în care recursul se respinge fără a fi cercetat în fond, hotărârea de recurs va cuprinde numai motivarea soluției fără a se evoca și analiza motivele de casare.

Sursa informației: www.scj.ro.

Lipsa criticilor de nelegalitate privind elemente ale situației de fapt, probele administrate și aprecierea acestora realizată de instanța de apel. Recurs respins fără a fi cercetat în fond was last modified: august 16th, 2022 by Redacția ProLege
Original Black Friday pe UJmag.ro!

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.