Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – modificări (Legea nr. 340/2023)

15 nov. 2023
Vizualizari: 235

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

(M. Of. nr. 1 din 3 ianuarie 2008)

Legea nr. 340/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

(M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023)

– modifică: art. 87 alin. (1^1), art. 100 alin. (2);

– introduce: art. 87 alin. (1^3), art. 100 alin. (1) lit. d^1).

 

În M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 340/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

Vă prezentăm, în cele urmează, modificările aduse respectivului act normativ.

Art. 87 alin. (1^1)

Vechea reglementare

„(1^1) Pentru persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil și care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice”.

Noua reglementare

La articolul 87, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1^1) Pentru persoanele cu handicap a căror afecțiune a generat deficiențe funcționale și/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil și care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare este obligată să stabilească un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice”.

 

Art. 87 alin. (1^3)

Noua reglementare

La articolul 87, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

„(1^3) Autoritățile publice responsabile cu elaborarea criteriilor de evaluare și încadrare în grad de handicap au obligația stabilirii afecțiunilor medicale care întrunesc caracterul ireversibil”.

 

Art. 100 alin. (1) lit. d^1)

Noua reglementare

La articolul 100 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:

„d^1) nerespectarea dispozițiilor art. 87 alin. (11), cu amendă de la 30.000 lei la 100.000 lei”.

 

Art. 100 alin. (2)

Vechea reglementare

„(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a)b)e) și f) se fac de către inspectorii sociali”.

Noua reglementare

La articolul 100, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d1), e) și f) se fac de către inspectorii sociali”.

 

Art. II

„În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice emitente au obligația de a actualiza în mod corespunzător:

a) Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse și al ministrului sănătății publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabilește încadrarea în grad de handicap, cu modificările și completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare”.

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap – modificări (Legea nr. 340/2023) was last modified: noiembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.