Legea educației naționale nr. 1/2001 – prorogări și finanțări (Legea nr. 220/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 83/2013)

29 iul. 2015
Vizualizari: 5051

Despre

  • M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015
  • Legea 220/2015
  • Modificare și completarea O.U.G. nr. 83/2014

Actul modificatActul modificatorSumar
O.U.G. nr. 83/2014 
(M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.)
Legea 220/2015
(M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015)
modifică: art. 36 alin. (1)
– introduce
: art. 36 alin. (11)

În M. Of. nr. 558 din 27 iulie 2015 s-a publicat Legea 220/2015 pentru modificarea și completarea art. 36 din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice (M. Of. nr. 925 din 18 decembrie 2014; cu modif. ult.).

 

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 83/2014 prin Legea 220/2015:

Art. 36 alin. (1) O.U.G. nr. 83/2014  (modificată prin Legea 220/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 36 alin. (1) stabilea faptul că prevederile art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, precum și prevederile art. 361 alin. (3) lit. e) și lit. g) din Legea educației naționale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.), se prorogau până la data de 31 decembrie 2016.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (1) prevede „Următoarele prevederi ale Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă după cum urmează:

a) art. 9 alin. (2) [Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul general obligatoriu de stat, particular și confesional acreditat. De asemenea, statul asigură finanțarea de bază pentru învățământul profesional și liceal acreditat, de stat, particular și confesional, precum și pentru cel postliceal de stat. Finanțarea se face în baza și în limitele costului standard per elev sau per preșcolar, după metodologia elaborată de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului] și art. 101 alin. (2) [Statul asigură finanțarea de bază pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional acreditat, pentru elevii din învățământul postliceal de stat, precum și, după caz, pentru beneficiarii cursurilor de pregătire pentru examenul național de bacalaureat. Finanțarea de bază se face în limitele costului standard per elev/preșcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale] referitoare la finanțarea de bază pentru învățământul preuniversitar particular și confesional acreditat, până la data de 15 septembrie 2015;

b) art. 361 alin. (3) lit. e) [măsura acordării a 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut se aplică începând din data de 31 decembrie 2014] și g) [prevederile art. 8 intră în vigoare începând cu data de 31 decembrie 2014], până la data de 31 decembrie 2016”.

 

Art. 36 alin. (11) O.U.G. nr. 83.2014  (modificată prin Legea 220/2015)

Noua reglementare

La art. 36, după alin. (1) se introduce un nou alineat, alin. (11).

Potrivit noii reglementări, art. 36 alin. (11prevede: „Începând cu anul școlar 2015—2016 statul asigură, fără discriminare din punctul de vedere al formei de organizare a învățământului — de stat, particular sau confesional —, pe fiecare nivel de structurare a învățământului preuniversitar, finanțarea de bază reglementată la art. 9 alin. (2) și art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.

Legea educației naționale nr. 1/2001 – prorogări și finanțări (Legea nr. 220/2015 pentru modificarea O.U.G. nr. 83/2013) was last modified: iulie 28th, 2015 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.