Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – modificări (II) (O.U.G. nr. 51/2016)

23 sept. 2016
12.436 views

Despre

  • M. Of. nr. 726 din 20 septembrie 2016
  • O.U.G. nr. 51/2016
  • Legea nr. 171/2010
Actul modificatActul modificatorSumar
Legea nr. 171/2010
(M. Of. nr. 513 din 23 iulie 2010)
O.U.G. nr. 51/2016
(M. Of. nr. 726 din 20 septembrie 2016)
modifică: art. 21 lit. a), c), g) și i); art. 23; art. 24 alin. (1) lit. b) – e) și g); art. 27 alin. (6); art. 30 alin. (6); art. 36 alin. (1) și (2); art. 39 alin. (3);  art. 42 alin. (1); art. 43 alin. (1); art. 44
introduce: art. 21 lit. l); art. 24 alin. (1) lit. d^1); art. 24 alin. (1^1) și (1^2); art. 43 alin. (1^1) și (1^2)

 

În M. Of. nr. 726 din 20 septembrie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

În continuare, vom prezenta a doua parte a modificărilor respective.

 

Art. 21 lit. a), c), g) și i) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 lit. a), c), g) și i) dispuneau faptul că constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) permiterea comercializării materialelor lemnoase și/sau pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri și altele asemenea, neautorizate conform normelor privind circulația materialelor lemnoase în vigoare;

(…)

c) nedeținerea sau necompletarea la zi a registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;

(…)

g) nepredarea în custodie la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn de către persoanele juridice care le dețin, în cazul încetării activității pentru care au fost confecționate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a retragerii avizului structurii teritoriale competente a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;

(…)

i) transportul de la locul de recoltare a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; (…)

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. a), c), g) și i) stabilesc următoarele: constituie contravenții silvice și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

a) permiterea comercializării materialelor lemnoase și/sau pomilor de Crăciun în piețe, târguri, oboare, burse de mărfuri și altele asemenea, neautorizate conform normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, în vigoare;

(…)

c) nedeținerea registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase sau neînscrierea la zi și în ordine cronologică în acesta a avizelor de însoțire de către deținătorii depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

(…)

g) nepredarea în custodie, în termen de 15 zile, la structura teritorială competentă a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură a dispozitivelor dreptunghiulare de marcat lemn și a documentelor cu regim special nefolosite, de către persoanele juridice care le dețin, în cazul încetării activității pentru care au fost confecționate aceste dispozitive, dizolvării sau reorganizării persoanei juridice, pierderii autorizării, fie ca urmare a expirării certificatului de atestare în activitatea de exploatare forestieră, fie ca urmare a aplicării sancțiunii complementare de retragere a autorizației de funcționare a ocolului silvic, după caz;

(…)

i) transportul de la locul de recoltare a pomilor de Crăciun recoltați de pe teritoriul național și a materialelor lemnoase nemarcate cu amprenta dispozitivului dreptunghiular prevăzut de normele privind circulația materialelor lemnoase în vigoare; pomii de Crăciun se confiscă”.

 

Art. 21 lit. l) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Noua reglementare

La art. 21, după lit. k) se introduce o nouă literă, lit. l).

Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. l) prevede următoarele:

l) nedeținerea/neprezentarea registrului de evidență a intrărilor-ieșirilor de materiale lemnoase la punctele de lucru ale deținătorilor depozitelor, ai altor spații destinate depozitării temporare și/sau ai instalațiilor de prelucrare a materialelor lemnoase sau neprezentarea acestuia organelor de control”.

 

Art. 23 din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 stabilea faptul că sancțiunea amenzii contravenționale se aplică și persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor majorându-se de 5 ori, cu excepția acelora prevăzute numai pentru persoane juridice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 dispune următoarele:

În cazul în care contravenientul este persoană juridică, cuantumul pentru amenda contravențională aplicabilă se stabilește în intervalul determinat prin majorarea de 5 ori a nivelului minim, respectiv maxim al amenzii prevăzute pentru persoane fizice pentru aceeași faptă, cu excepția acelora prevăzute numai pentru persoane juridice”.

 

Art. 24 alin. (1) lit. b) – e) și g) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) lit. b) – e) și g) prevedeau faptul că au obligația și dreptul să efectueze controlul, să constate contravențiile silvice și să aplice sancțiunile prevăzute în prezenta lege următorii agenți constatatori:

(…)

b) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și al structurilor sale teritoriale cu specific silvic – pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice sau pe care îl preia în vederea administrării/asigurării serviciilor silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase;

c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al ocoalelor silvice private – pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează/prestează servicii silvice, precum și pentru exercitarea controlului aplicării normelor privind circulația materialelor lemnoase;

d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și Poliției de Frontieră Române – pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) și b), art. 8 alin. (1) lit. a) și b), art. 9, 11, 12 și 19–21;

e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române – pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. a) și b), art. 11 lit. a)–d), art. 12,art. 17 lit. b) și c), art. 20 lit. d) și art. 21 lit. a) și b);

(…)

g) ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor profesioniste – pentru situații de urgență, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b), art. 10 lit. a) și art. 11 lit. b).

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) lit. b) – e) și g) stabilesc următoarele:

b) personalul silvic din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva și al unităților și subunităților acesteia, precum și personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice de stat ai altor administratori de fond forestier proprietate publică a statului – pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice, în vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național, precum și pentru contravențiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulația materialelor lemnoase;

c) personalul silvic din cadrul structurilor de rang superior și al ocoalelor silvice de regim – pentru contravențiile silvice săvârșite în fondul forestier pe care îl administrează sau în care asigură servicii silvice, în vegetația forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier național, precum și pentru contravențiile silvice identificate cu ocazia controlului la circulația materialelor lemnoase;

d) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române – pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. a), b), c) și e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) și c), art. 19 alin. (1) – (3), alin. (4) lit. a), f), g), l) și m), art. 20 și 21;

e) ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române – pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) și c), art. 19 alin. (1) – (3), alin. (4) lit. a), f), g), l) și m), art. 20 și 21;

(…)

g) ofițerii și subofițerii din cadrul serviciilor profesioniste – pentru situații de urgență, pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 9 lit. b) și art. 10 lit. a);”.

 

Art. 24 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Noua reglementare

La art. 24 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. d^1).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1) lit. d^1) stabilește următoarele: au obligația și dreptul să efectueze controlul, să constate contravențiile silvice și să aplice sancțiunile prevăzute în prezenta lege următorii agenți constatatori:

d^1) ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române – pentru constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru faptele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) și e), art. 8, 9, 11, 12, art. 17 lit. b) și c), art. 19 alin. (1) – (3), art. 20 și 21;”.

 

Art. 24 alin. (1^1) și (1^2) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Noua reglementare

La art. 24, după alin. (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2).

Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (1^1) și (1^2) dispun următoarele:

(1^1) Oprirea în trafic, pe drumurile publice, a autovehiculelor, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se efectuează cu respectarea competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 (1^2) Oprirea autovehiculelor pe drumurile forestiere, în vederea exercitării controlului circulației materialului lemnos, se face de către agenții constatatori prevăzuți la alin. (1)”.

 

Art. 27 alin. (6) din Legea nr. 171/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 51/2016)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 27 alin. (6) prevedea faptul că în cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice comunică debitul la organul fiscal teritorial competent, în vederea executării silite, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (6) dispune următoarele:

(6) În cazul neachitării despăgubirilor pentru pagube aduse pădurii, ocolul silvic care administrează/asigură serviciile silvice transmite, în vederea executării silite, titlul executoriu organelor fiscale competente subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor juridice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul de stat, și către organele fiscale ale unităților administrativ-teritoriale, pentru despăgubirile stabilite în sarcina persoanelor fizice, sumele astfel realizate constituind venit la bugetul local, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului de contestare a procesului-verbal de constatare a contravenției”.

Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice – modificări (II) (O.U.G. nr. 51/2016) was last modified: septembrie 22nd, 2016 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.