Cuvinte-cheie "Autoritate publica"

 • Conflict privind dreptul la pensie al reclamantului. Competenţa materială a instanţei de contencios administrativ şi fiscal

 • Litigii în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică. Refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim

 • Cererea de acordare a despăgubirilor reprezentând contravaloarea produselor de masă lemnoasă pe care nu le-a putut recolta reclamantul în calitate de proprietar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Certificat de atestare a dreptului de proprietate. Principiul rolului activ al judecătorului vs. principiul disponibilităţii. Regulator de competenţă. Calificarea cererii de chemare în judecată în raport cu obiectul acesteia

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Asistenţă juridică din oficiu prestată în faţa organelor de cercetare penală. Contravaloarea onorariului avocaţial. Calitate procesuală pasivă. Distincţia dintre debitorul obligaţiei de plată şi instituţiile care asigură fondurile necesare acestor plăţi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în despăgubiri formulată de Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, ca autoritate publică implicată în controlul privatizării. Excepția lipsei calității procesuale active. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Conflict negativ de competență. Acțiune în despăgubiri formulată împotriva unei autorități publice. Instanța competentă material să soluționeze acțiunea. Condiții și efecte

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Sancţionarea refuzului autorităţii publice de a comunica un certificat de urbanism. Inaplicabilitatea Legii nr. 544/2001 privind informaţiile de interes public. Legalitatea refuzului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acte emise de partidele politice cu privire la dobândirea sau pierderea calităţii de membru. Regim juridic. Instanţa competentă meterial să judece legalitatea acestor acte

 • (I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 495 din 6 martie 2019)Competența materială în cazul în care sunt chemate în judecată o autoritate publică locală şi una centrală

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice