Cuvinte-cheie "Autoritate publica"

 • Cererea de acordare a despăgubirilor reprezentând contravaloarea produselor de masă lemnoasă pe care nu le-a putut recolta reclamantul în calitate de proprietar

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acte emise de partidele politice cu privire la dobândirea sau pierderea calităţii de membru. Regim juridic. Instanţa competentă meterial să judece legalitatea acestor acte

 • (I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 495 din 6 martie 2019)Competența materială în cazul în care sunt chemate în judecată o autoritate publică locală şi una centrală

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Posibilitatea Comisiei Județene pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 de revocare a unei hotărâri deja intrate în circuitul civil prin emiterea unei hotărâri ulterioare de modificare a celei dintâi

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Criterii de calificare a actului administrativ. Procesul verbal încheiat de Direcția Regională Antifraudă Fiscală 

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Expropriere. Competență materială

 • Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice – modificări (II) (O.U.G. nr. 51/2016)

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Cerere de actualizare a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire prin decizie a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Competența materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea unui certificat de încadrare în grad de handicap emis de Comisia pentru protecţia copilului. Competență materială

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Acțiune în anularea unui certificat de încadrare în grad de handicap emis de Comisia pentru protecţia copilului. Competență materială

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice