JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziţie publică. Subcontractare. Condiţii de legalitate

15 mai 2019
Vizualizari: 73
  • Codul civil: art. 1578
  • H.G. nr. 925/2006: art. 96
  • O.U.G. nr. 34/2006: art. 204^1

Curtea reține că împrejurarea exprimării unui acord prealabil de către autoritatea contractantă cu privire la încheierea unui contract de subantrepriză nu poate determina, în condițiile expuse, nașterea unor obligații de plată a contravalorii lucrărilor executate de către subantreprenor, în această limită valorică, în sarcina beneficiarului acestor lucrări, luând în considerare că, pe de o parte, încheierea unui contract de subcontractare era permisă numai sub condiția respectării principiilor aplicabile în materia contractelor de achiziție publică, respectiv transparența, egalitatea de tratament și al liberei concurențe între participanții în cadrul procedurii de atribuire, conform art. 2 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, iar pe de altă parte, în cadrul ofertei depusă de către recurenta reclamantă, nu a fost menționată intenția de a subcontracta o parte sau în integralitate lucrările obiect al contractului de achiziție publică.
Prin urmare, interpretarea și aplicarea Dispozițiile art. 96 din H.G. nr. 925/2006 și art. 2041 din O.U.G. nr. 34/2006 determină caracterul ilicit al cauzei subcontractării lucrărilor în această ipoteză, astfel încât cesionarea creanței aferente valorii lucrărilor executate în mare parte, conform raportului de expertiză administrat la prima instanță, de către cesionar nu determina nașterea în sarcina autorității contractante a unei obligații de plată a contravalorii acestor lucrări, în temeiul contractului subsecvent, de subantrepriză și/sau de cesiune de creanță, luând în considerare că exprimarea unui acord pentru subantrepriză sau întocmirea procesului verbal de recepție a lucrărilor nu aveau semnificația înlăturării caracterului imperativ al prevederilor normative menționate, astfel încât cesionarul nu poate pretinde valorificarea unei creanțe care a fost născută în patrimoniul acestuia, iar nu al cedentului, dispozițiile legale analizate recunoscând exclusiv posibilitatea substituirii unei părți în condițiile legii speciale, dar și totodată posibilitatea cesionării creanței, iar nu a obligațiilor contractuale asumate, interesul public prevăzut de lege în materia încheierii și a executării contractelor de achiziție publică prevalând în această situație.

(Curtea de Apel București, s. a VIII-a Contencios Administrativ și Fiscal, decizia civilă nr. 2075 din data de 15 mai 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Nu aveți acces la acest articol!!!

JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziție publică. Subcontractare. Condiții de legalitate was last modified: decembrie 24th, 2023 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.