Cuvinte-cheie "Plata"

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Antecontract de vânzare-cumpărare. Hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare. Neexecutarea obligaţiei de plată a diferenţei de preţ. Credit bancar. Înstrăinarea imobilului către un terţ. Despăgubiri. Restituirea avansului

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Dreptul băncii de a percepe dobândă penalizatoare de la fide¬iusori pentru perioada cuprinsă între data deschiderii procedurii insolvenţei faţă de debitorul principal şi datele plăţilor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziţie publică. Subcontractare. Condiţii de legalitate

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de achiziţie publică. Acţiune formulată de subantre-prenor pentru plata lucrărilor. Necesitatea executării obliga-ţiilor de către antreprenor

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Executarea unui contract de achiziţie publică. Condiţionarea plăţii unei facturi de încheierea procesului verbal de recepţie finală. Interpretarea clauzelor contractuale

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plată nedatorată. Efectele produse de o decizie a Curții de Conturi. Incidență asupra raporturilor angajator-angajat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Plată nedatorată. Efectele produse de o decizie a Curții de Conturi. Incidență asupra raporturilor angajator-angajat

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Decăderea din beneficiul termenului de plată a unei datorii

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Contract de prestări-servicii de management. Onorariu de succes. Obligaţie angajată sub condiţie suspensivă. Executarea obligaţiei înainte de îndeplinirea condiţiei. Consecinţe

 • JURISPRUDENȚĂ PRELUCRATĂ Anularea transferurilor efectuate de debitor ulterior deschiderii procedurii insolvenţei

 • Jurisprudență

  Vezi tot

  PARTENERI INSTITUȚIONALI

  Vă recomandăm:

  Rămâi la curent cu noutățile juridice