Întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor – OMF nr. 58/2021

22 ian. 2021
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 177

Actul normativ

Sumar
Ordinul Ministrului Finanțelor (OMF) nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile

(M. Of. nr. 66 din 21 ianuarie 2021)

Se reglementează principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

 

 

În M. Of. nr. 66 din 21 ianuarie 2021 s-a publicat Ordinul ministrului finanțelor (OMF) nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Prin respectivul act normativ se reglementează principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziții ale OMF nr. 58/2021.

De asemenea, prin respectivul ordin se aduc unele modificări următoarelor acte normative:

Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 (M. Of. nr. 963 din 30 decembrie 2014; cu modif. ult.);

Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin OMFP nr. 2.844/2016 (M. Of. nr. 1.020 și 1.020 bis din 19 decembrie 2016; cu modif. ult.);

Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.103/2017 (M. Of. nr. 984 din 12 decembrie 2017; cu modif. ult.).

 

Structură

 

Anexa nr. 1 („Principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale”);

Anexa nr. 2 („Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie”);

Anexa nr. 3 („Raportări contabile anuale întocmite la 31 decembrie de către entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.844/2016, cu modificările și completările ulterioare”);

Anexa nr. 4 („Structura formularelor “Date informative” (cod 30) și “Situația activelor imobilizate” (cod 40) și modul de completare a acestora”).

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Prezentare generală

 

Conform art. 1, astfel cum prevede art. 28 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeași lege au obligația să întocmească situații financiare anuale. Totodată, entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1.

Pe de altă parte, acele entități cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, inclusiv cele al căror exercițiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligația să întocmească și să depună situații financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 1. De asemenea, aceste entități sun obligate să întocmească și să depună, raportări contabile anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 3.

Potrivit alin. (1) al art. 5, retratarea, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, întocmirea balanței de verificare și a situațiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, de către societățile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacționare în cursul exercițiului financiar 2020 se efectuează potrivit OMFP nr. 2.844/2016. Pe de altă parte, entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic au obligația să întocmească și să depună raportări contabile anuale la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în condițiile prevăzute în anexa nr. 2 sau anexa nr. 3, după caz.

Astfle cum stabilește art. 10, se aprobă structura formularelor „Date informative” (cod 30) și „Situația activelor imobilizate” (cod 40) și modul de completare a acestora, prevăzute în anexa nr. 4.

Întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor – OMF nr. 58/2021 was last modified: ianuarie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter