Infracțiuni de omor calificat, tâlhărie calificată şi viol în formă agravată. Procedura de executare a mandatului european de arestare şi împiedicarea sustragerii persoanei solicitate

17 aug. 2022
Vizualizari: 638
 • Legea nr. 302/2004: art. 84
 • Legea nr. 302/2004: art. 85
 • Legea nr. 302/2004: art. 86 alin. (1)
 • Legea nr. 302/2004: art. 98 alin. (1) şi (2)
 • NCP: art. 1
 • NCP: art. 14
 • NCP: art. 18
 • NCP: art. 189 alin. (1) lit. d)
 • NCP: art. 218 alin. (3) lit. e)
 • NCP: art. 234 alin. (1) lit. f)
 • NCP: art. 26
 • NCP: art. 27
 • NCP: art. 336 parag. 1
 • NCP: art. 380 parag. 1 şi 2
 • NCP: art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b)
 • NCP: art. 45
 • NCP: art. 51
 • NCP: art. 53
 • NCP: art. 57
 • NCP: art. 79
 • NCP: art. 94 parag. 1

Prin Sentința penală nr. 151/MEA din 29 decembrie 2017 a Curții de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în baza art. 107 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, modificată și completată, s-a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ioannina, Grecia, privind executarea mandatului european de arestare emis la data de 15 decembrie 2017, împotriva persoanei solicitate A.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 5 din 5 ianuarie 2018)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând contestația formulată de persoana solicitată A., în raport cu motivele invocate și de prevederile legale incidente, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente:

Potrivit dispozițiilor art. 84 din Legea nr. 302/2004, mandatul european de arestare este o decizie judiciară prin care o autoritate judiciară competentă a unui stat membru al Uniunii Europene solicită arestarea și predarea, de către un alt stat membru a unei persoane, în scopul efectuării urmăririi penale, judecății sau executării unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate.

Alin. (2) al acestui text statuează că „mandatul european de arestare se execută pe baza recunoașterii și încrederii reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr. 2002/584/JAI din 13 iunie 2002, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. L190/1 din 18 iulie 2002”.

Din economia dispozițiilor legale cuprinse în legea specială – art. 85 și următoarele din Legea nr. 302/2004 – care reglementează executarea unui mandat european de arestare, rezultă că rolul instanței române în această procedură se rezumă la verificarea condițiilor de formă ale mandatului, la soluționarea eventualelor obiecțiuni privind identitatea persoanei solicitate, precum și la verificarea incidenței motivelor de refuz al predării.

Înalta Curte constată că mandatul european de arestare emis la data de 15 decembrie 2017, de către autoritățile judiciare din Grecia, față de persoana solicitată A. are forma și conținutul prevăzute la art. 86 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, aspecte care nu fac obiectul criticii contestatorului și că acesta nu a ridicat obiecțiuni cu privire la identitatea sa.

În ceea ce privește motivele pentru care autoritatea judiciară română de executare refuză sau poate refuza executarea mandatului european de arestare, se constată că acestea sunt enumerate în dispozițiile art. 98 alin. (1) și (2) din Legea nr. 302/2004.

Analizând criticile concrete ale contestatorului, referitoare la existența unor motive de refuz al predării, Înalta Curte le apreciază ca fiind neîntemeiate.

Prin urmare, Înalta Curte constată că faptele care fac obiectul mandatului european de arestare pentru care persoana este urmărită, au fost săvârșite la data de 20 martie 2009 și, astfel, cum au fost descrise, întrunesc, potrivit legislației penale din Grecia, elementele constitutive ale infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale a adulților, contra proprietății și contra persoanei, prevăzute de art. 1, art. 14, art. 18, art. 26, art. 27, art. 45, art. 51, art. 53, art. 57, art. 79, art. 94 parag. 1, art. 336 parag. 1, art. 380 parag. 1 și 2 C. pen.

De asemenea, potrivit legislației penale române, acuzațiile aduse se circumscriu infracțiunilor de omor calificat, tâlhărie calificată și viol în formă agravată, prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. d), art. 234 alin. (1) lit. f) și art. 218 alin. (3) lit. e) C. pen.

Înalta Curte, în acord cu ceea ce a reținut instanța de fond, apreciază că singura măsură preventivă care asigură eventuala executare a mandatului european de arestare este măsura arestului preventiv, o altă măsură neprivativă de libertate nefiind suficientă pentru asigurarea bunei desfășurări a procedurii de executare a mandatului european de arestare și împiedicarea sustragerii persoanei solicitate de la procedura de executare a mandatului european de arestare, cât și pentru a se atinge scopul prevăzut de Legea nr. 302/2004 și Decizia-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare în statele membre.

Față de aceste considerente, Înalta Curte constată inexistența vreunui motiv de refuz al predării și, în consecință, apreciind că sentința atacată este legală și temeinică, în temeiul art. 425^1 alin. (7) pct. 1 lit. b) C. proc. pen., va respinge, ca nefondată, contestația formulată de contestatorul persoană solicitată A. împotriva Sentinței penale nr. 151/MEA din 29 decembrie 2017 a Curții de Apel Bacău, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în Dosarul nr. x/32/2017, cu obligarea contestatorului la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Infracțiuni de omor calificat, tâlhărie calificată și viol în formă agravată. Procedura de executare a mandatului european de arestare și împiedicarea sustragerii persoanei solicitate was last modified: august 17th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.