ÎN CURÂND PE UJMAG.RO

14 nov. 2023
Vizualizari: 38
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dreptul individual al muncii. Note de curs. Spețe. Grile

Dreptul individual al muncii. Note de curs. Spețe. Grile

Dreptul individual al muncii. Note de curs. Spețe. Grile

Lucrarea analizează din punct de vedere teoretic și practic aspectele esențiale ale dreptului individual al muncii, fiind structurată pe trei paliere (note de curs, spețe și grile) și reprezentând un instrument util de lucru pentru studenți și masteranzi. Sistematizarea se bazează pe programa analitică și pe tematica de seminar aferente disciplinei Dreptul muncii.

Lucrarea este împărțită în 11 capitole, începând cu noțiunile generale de dreptul muncii, continuând cu analiza pe larg a contractului individual de muncă (încheiere, conținut, modificare, suspendare, încetare) și prezentând apoi principalele tipuri de contracte individuale de muncă. Următoarele capitole sunt rezervate timpului de muncă și timpului de odihnă, salarizării, răspunderii juridice în dreptul muncii și, în final, jurisdicției muncii.

Lucrarea se adresează în primul rând studenților și masteranzilor facultăților de drept, în vederea pregătirii seminarelor și examenelor la disciplina Dreptul muncii. În același timp, lucrarea poate fi utilă persoanelor implicate în activități care privesc relațiile de muncă, precum și practicienilor în domeniu.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 

Organizare Judiciară – Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Comentariu pe articole

Organizare Judiciară – Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Comentariu pe articole

Organizare Judiciară – Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești. Comentariu pe articole

Proiectul editorial dezvoltat de autorul Cezar Filip, judecător la Curtea de Apel București și vicepreședinte al Asociației Magistraților din România, deschide drumul pentru cercetarea științifică a activității administrative a instanțelor de judecată, în contextul dispozițiilor legale și regulamentare care o reglementează, propunându-și să contribuie la o mai bună cunoaștere și funcționare a instanțelor de judecată, transparentizarea și, de ce nu, unificarea procedurilor administrative prin asigurarea unui cadru în care fiecare participant la activitatea instanței să cunoască mai bine atât activitatea proprie, cât și pe cea a conducerii instanțelor.

Lucrarea aduce împreună, într-un mod structurat și accesibil, toate prevederile legale relevante în legătură cu fiecare dispoziție a Regulamentului, oferind, totodată, explicații și trimiteri la modul de aplicare și interpretare a dispozițiilor regulamentare în practica administrativă a instanțelor.

O lucrare fără precedent, care trebuie să se afle pe masa fiecărui judecător și practician din justiție, nu numai a celor preocupați de aspectele de conducere și organizare, în care vor regăsi un real ajutor pentru înțelegerea și rezolvarea situațiilor care apar zi de zi în viața instanțelor.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 

Arhitectura contemporană a dreptului individual la muncă

Arhitectura contemporană a dreptului individual la muncă

Arhitectura contemporană a dreptului individual la muncă

Lucrarea reprezintă o abordare inedită a dreptului individual la muncă, fiind realizată o analiză a instituțiilor de dreptul muncii din toate unghiurile juridice și sociale, punându-se accent pe viitorul dreptului muncii, astfel cum este conturat de transformările structurale rezultate de efectele pandemiei SARS-CoV-2 și de accelerarea noilor tehnologii. De asemenea, lucrarea cuprinde ample referințe practice, fiind evidențiate studiile de caz relevante din practica judiciară națională, europeană și internațională, precum și argumentația pe care acestea s-au grefat. Astfel, lucrarea analizează din punct de vedere teoretic și practic aspectele esențiale ale dreptului individual la muncă, fiind structurată pe două mari paliere: (i) note de curs și (ii) exerciții, grile și studii de caz, constituind astfel un instrument util de lucru atât pentru studenți, cât și pentru practicieni.

Având în vedere numeroasele modificări legislative din ultima perioadă, această lucrare are avantajul de a analiza și clarifica toate modificările legislative naționale, în concordanță cu prevederile europene și internaționale. Experiența semnificativă în acest domeniu a autorilor este un argument suplimentar al calității lucrării, fiind evidențiate problemele cu care se confruntă practicienii și/sau părțile raporturilor de muncă și soluțiile aferente acestora, precum și jurisprudența incidentă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, a Curții Constituționale și a Înaltei Curți de Casație și Justiție. În plus, limbajul accesibil și varietatea exemplelor fac expunerea ușor de înțeles și pentru studenți.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 
 

Sociologie juridică. Ediția a III-a, revăzută și adăugită

Sociologie juridică. Ediția a III-a, revăzută și adăugită

Sociologie juridică. Ediția a III-a, revăzută și adăugită

Cursul de sociologie juridică al doamnei conf. univ. dr. Laura Maria Stănilă reprezintă un instrument util în studiul disciplinei Sociologie juridică, prin multitudinea temelor abordate și complexitatea informațiilor oferite. Astfel, lucrarea abordează problematica fenomenului juridic ca fenomen social, circumscriind contingentele socialului, oferind informația de bază despre subiecte variate și încercând să dezvolte în același timp abilitatea studenților și a cititorilor interesați de a interpreta datele sociale, precum și spiritul lor critic. Lucrarea urmărește, de asemenea, să evalueze fenomenele și evenimentele juridice din perspectivă sociologică și să creeze deprinderi de analiză.

Preocupările diverse de cercetare ale autoarei în domeniul bioeticii, al inteligenței artificiale, al dreptului penal și al politicilor penale cu accent pe interdisciplinaritate constituie o garanție indubitabilă a calității acestei lucrări. Lucrarea este bine structurată, temele fiind repartizate pe 14 capitole, fiind utilizat un limbaj accesibil, ce invită la lectură, iar varietatea și multitudinea exemplelor fac expunerea ușor de înțeles.

Cursul de sociologie juridică se adresează studenților facultăților de drept care aleg ca disciplină opțională de studiu Sociologia juridică, precum și studenților la programele de master care, înainte de aprofundarea unor chestiuni în materia sociologiei devianței, doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul sociologiei generale și al sociologiei juridice. De asemenea, cursul reprezintă un instrument util și pentru studenții facultăților de științe sociale, prin multitudinea temelor abordate și a informațiilor oferite.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 
 

Drept internațional public. Noțiuni introductive

Drept internațional public. Noțiuni introductive

Drept internațional public. Noțiuni introductive

Într-o societate în care tehnologia și digitalizarea se găsesc la îndemâna oricui, în defavoarea cuvântului scris pe hârtie, îndrăznim să supunem cititorului, în format clasic, un curs universitar, dedicat celor mai tineri dintre viitorii profesioniști ai dreptului, dar nu numai. Astfel, cursul vine în întâmpinarea tuturor celor care au preocupări în domeniul dreptului internațional public, în general, dar și al celor care se găsesc în etapa consolidării cunoștințelor specifice domeniului, prin sistematizarea informațiilor.

Lucrarea de față este organizată în zece capitole principale, fiecare detaliind diverse aspecte ale domeniului dreptului internațional public. Primele capitole abordează particularitățile și caracteristicile dreptului internațional public, raporturile acestuia cu alte ramuri de drept și cu dreptul Uniunii Europene. Urmează apoi capitole care tratează izvoarele dreptului internațional, principiile fundamentale, subiectele principale ale dreptului (cum ar fi statele și organizațiile internaționale) și populația în contextul dreptului internațional. Cartea discută, de asemenea, despre drepturile omului, teritoriul în dreptul internațional, regimul juridic al mării, zonele polare și spațiul cosmic. Un capitol distinct este dedicat tratatului internațional, detaliind procesul, aplicarea, efectele și particularitățile acestuia.

📕PRECOMANDĂ ACUM!
 
 

ÎN CURÂND PE UJMAG.RO was last modified: noiembrie 13th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.