Hexagon [UPDATE: Preselecție pentru proba științifică de drept civil] Hexagonul Facultăților de Drept – 2022

543       0
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update: Preselecție pentru probele științifice

Facultatea de Drept a Universității din Craiova organizează preselecție pentru probele științifice ale Hexagonului Facultăților de Drept.

Astfel, studenții interesați pot trimite o scrisoare de intenție, la adresa de e-mail [email protected], în care vor preciza și opțiunea pentru un a dintre probele științifice: drept constituțional, drept civil și drept penal.

Inteligența artificială în materie penală

Termenul-limită pentru depunerea scrisorii este 30 noiembrie 2021

Sursa informației


Update 10 noiembrie 2021: Preselecție pentru proba științifică de drept constituțional

Catedra de Drept constituțional și instituții politice din cadrul Facultății de Drept a Universității din București  organizează preselecție pentru proba științifică de drept constituțional a Hexagonului Facultăților de Drept, în data de 20 noiembrie 2021, în intervalul orar 9:30-15:00.

Preselecția se va desfășura online, sub forma unui interviu în care studenții vor trebui să răspundă întrebărilor adresate de membrii comisiei de examinare.

Înscrierea la preselecție se face până în data 18 noiembrie 2021. Se pot înscrie la preselecție studenți din anii II-IV de studiu (studii de licență – învățământ cu frecvență).

Tematica și bibliografia pot fi consultate aici

Sursa informației


Update 5 noiembrie 2021: Preselecție pentru proba științifică de drept civil

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează preselecție pentru proba științifică de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept.

Astfel, studenții interesați pot transmite un e-mail pentru a-și anunța intenția de participare și pentru a parcurge procesul de preselecție la adresa [email protected], până pe data de 15 noiembrie 2021.

Tematica concursului de drept civil are în vedere, în principiu, următoarele instituții:

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

− Actul juridic civil: noțiune, clasificare, condiții de valabilitate, modalități, efecte, nulitate;

− Prescripția extinctivă;

− Dreptul de proprietate privată: noțiune, prerogative, caractere juridice, modalități;

− Apărarea dreptului de proprietate privată prin acțiunea în revendicare;

− Posesia: noțiune și fundament, elemente definitorii ale posesiei ca stare de fapt, coposesia, dovadă, dobândire, încetare, vicii, efecte (nașterea prezumției de proprietate, dobândirea proprietății fructelor), acțiunile posesorii, precaritatea;

− Dezmembrămintele dreptului de proprietate;

− Contractul ca izvor de obligații; a) clasificare, încheiere; b) efecte față de părți; c) efecte față de terți (inclusiv simulația, stipulația pentru altul, promisiunea faptei altuia, acțiunile directe); d) rezoluțiunea, rezilierea, excepția de neexecutare, reducerea prestațiilor, imposibilitatea de executare; 

− Răspunderea civilă delictuală;

− Răspunderea civilă contractuală;

− Contractul de vânzare;

− Contractul de donație.     

De asemenea, pentru pregătire, studenții vor beneficia de sprijinul cadrelor didactice implicate în predarea materiilor din tematică.

Sursa informației


Update 28 octombrie 2021: Preselecție pentru proba științifică de drept civil

Facultatea de Drept a Universității din București organizează preselecție pentru proba științifică de drept civil a Hexagonului Facultăților de Drept, în data de 17 noiembrie 2021, la ora 18:00, și se va desfășura online, prin intermediul platformelor Google Classroom și Google Meet.

Astfel, pot participa la preselecție studenți la zi, din anii II-IV de studiu, iar pentru înscriere, este nevoie să accesați clasa având codul pd3arun.

Preselecția va consta într-un test de tip grilă, cu exerciții având 4 variante de răspuns, putând fi corecte una, două, trei, toate patru sau niciuna dintre variante. Testul va dura o oră. Vor fi cooptați în echipa extinsă de pregătire pentru proba de drept civil a competiției studenții care vor obține cel puțin nota 6 la testul dat cu ocazia preselecției.

Tematica și bibliografia pot fi consultate aici

Sursa informației


Update 12 octombrie 2021: Preselecție pentru proba științifică de drept penal

Departamentul de Drept Penal al Facultății de Drept a Universității din București organizează preselecție pentru proba științifică de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept, ce se va organiza la Timișoara în primăvara anului 2022.

Astfel, preselecția va avea loc în două etape desfășurate online sau fizic, la Facultate, în funcție de evoluția situației epidemiologice. Prima etapă va avea loc la data de 17 noiembrie 2021, ora 19:45. Pentru a participa la prima probă este obligatoriu ca înscrierea să se realizeze până la data de 13 noiembrie 2021, ora 23:59, accesând următorul link.

Pot participa la preselecție studenți la zi, din anii III sau IV de studiu, cu condiția de a fi promovat examenele de drept penal – partea generală și, dacă este cazul, drept penal – partea specială.

Prima probă va consta într-un test cu 25 de grile, având 4 variante de răspuns, putând fi corecte una, două, trei, toate patru sau niciuna dintre variante. Testul va dura o oră.

De asemenea, a doua etapă va avea loc pe 24 noiembrie 2021, ora 19:45. Vor participa la a doua etapă doar cei selectați în urma rezultatelor obținute la prima etapă. A doua probă va conține o speță și un subiect de teorie.

Tematica și bibliografia pot fi consultate aici

Sursa informației


Hexagonul Facultăților de Drept – 2022

Pe site-ul oficial al Facultății de Drept „Simion Bărnuțiu” din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu se face un scurt istoric al acestui prestigios eveniment.

Hexagonul Facultăților de Drept își are începutul în anul 1970, inițial reunind cele 3 facultăți de Drept (Facultatea de Drept a Universității din București, Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj și Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) din România sub formă de Triunghiular.

Aspirația instituțiilor de învățământ pentru perfecționare și buna pregătire a viitorilor specialiști a continuat tradiția „Triunghiularului” și, apoi, a „Patrulaterului” (București, Cluj, Sibiu, Iași), la care s-au adăugat încă două instituții de învățământ superior juridic din Craiova și Timișoara, create după 1990.

Generații de profesori și studenți au întreținut spiritul colaborării academice, colegiale și prietenești, promovând valorile învățământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelență în selecția și pregătirea studenților în cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice.

În prezent, „Hexagonul Facultăților de Drept” este un consorțiu informal al celor mai prestigioase facultăți de drept din România:

1. Facultatea de Drept a Universității din București,

2. Facultatea de Drept a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj,

3. Facultatea de Drept a Universității din Craiova,

4. Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

5. Facultatea de Drept „Simion Bărnuțiu” a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu și

6. Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara.

Ceea ce reunește aceste facultăți este preocuparea pentru excelență în domeniul învățământului juridic, exigența în selecția, pregătirea și evaluarea studenților și responsabilitatea față de viitorul acestora. Toate cele șase facultăți pregătesc absolvenți care, în cvasi-totalitatea lor, muncesc în domeniul pentru care s-au pregătit, indiferent de profesia pe care o exercită în concret (avocat, magistrat, notar, consilier juridic, executor judecătoresc, practician în insolvență etc.).

De asemenea, cele șase facultăți reprezintă, prin cadrele lor didactice, cele mai notorii cercetări științifice în domeniul dreptului, tratatele, cursurile, monografiile, comentariile legislative, articolele și studiile redactate de aceștia, reprezentând titluri de referință pentru întreaga lume juridică românească.

Colaborarea în cadrul Hexagonului se concretizează prin coordonarea planurilor de învățământ și activități științifice comune (colaborarea pentru redactarea de articole, cursuri, tratate, organizarea de conferințe, seminare, sesiuni științifice).

Referitor la modul de desfășurare al concursului, menționăm că în fiecare an se adoptă un regulament de desfășurare al Hexagonului, unele prevederi din acesta sunt că participanții trebuie să fie studenți la specializarea Drept a facultăților reprezentate. Nu pot face parte din echipe studenți înscriși la: studiile universitare de masterat și doctorat, cursuri postuniversitare, învățământ la distanță sau învățământ cu frecvență redusă.

Probele Hexagonului Facultăților de Drept sunt împărțite în două secțiuni astfel: Secțiunea științifică: drept civil, drept penal și drept constituțional; Secțiunea sportivă: fotbal, streetball, șah și tenis de masă. Este de menționat faptul că acest concurs se desfășoară în baza legislației române, ceea ce constituie o dublă provocare pentru participanții Facultății de Drept, USM.

De asemenea, regulamentul prevede un barem după care se va acorda calificativul obținut de către Facultăți la anumite probe. Pe lângă calificarea la proba științifică și sportivă, participanții pot obține și Cupa Fairplay, care se acordă de către organizatorii acelei echipe, care s-a remarcat prin comportament ireproșabil pe parcursul întregii manifestări sportive. Cupa este transmisibilă. Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a participat pentru prima dată la Hexagon cu statut de invitat special, în anul 2014. La propunerea gazdelor, la ediția din anul 2016 a Hexagonului Facultăților de Drept, au fost adoptate două decizii foarte importante. În primul rând, pentru prima dată în istoria sa, ediția 2017 a Hexagonului a avut loc la Chișinău, fiind organizată de Facultatea de Drept a Universității de Stat din Republica Moldova, iar ediția din 2018 s-a desfășurat la Sibiu. În al doilea rând, facultățile partenere au convenit înființarea Asociației „Hexagonul Facultăților de Drept”, având ca obiect promovarea excelenței în activitatea didactică și cercetarea științifică, dezvoltarea colaborării instituționale precum și derularea de proiecte comune specifice domeniului juridic. În cadrul asociației, facultățile partenere sunt reprezentate de decanii în funcție și, la rândul lor, în condițiile legii, reprezintă universitățile din care provin. Participarea Facultății de Drept a USM la activitățile „Hexagonului”, este o oportunitate deosebită în planul consolidării colaborării Facultății noastre cu Facultățile participante la consorțiul amintit, deoarece fiecare dintre ele, prin cadrele lor didactice, reprezintă vârful cercetării științifice în domeniul dreptului din România. „Hexagonul”, servește, totodată, drept cadru multilateral unic pentru schimb de experiență și opinii între participanți.

Sursa informației

🔔Vezi și Hexagonul Facultăților de Drept – 2021

[UPDATE: Preselecție pentru probele științifice] Hexagonul Facultăților de Drept – 2022 was last modified: noiembrie 26th, 2021 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter