Examenul legăturii excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate cu soluţionarea cauzei. Recurs respins ca nefondat (NCP, NCPP, VCP, L. nr. 47/1992)

30 iul. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 280
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 427/2021

L. nr. 47/1992: art. 29; VCP: art. 323, alin. (1), NCP: art. 244 alin. (1), art. 367 alin. (6); NCPP: art. 275 alin. (2) și (6)

Inteligența artificială în materie penală

Înalta Curte constată că art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, prevede că excepția de neconstituționalitate trebuie să fie ridicată în fața instanțelor de judecată, la cererea uneia dintre părți sau, din oficiu, de către instanță ori de procuror, în cauzele în care participă; să vizeze neconstituționalitatea unei legi sau ordonanțe ori a unei dispoziții dintr-o lege sau dintr-o ordonanță în vigoare; să nu aibă ca obiect prevederi constatate ca neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale și să aibă legătură cu soluționarea cauzei, în orice fază a litigiului și oricare ar fi obiectul acestuia.

Din redactarea art. 29 din Legea nr. 47/1992 rezultă că cerințele de admisibilitate ale excepției sunt și cele de admisibilitate a cererii de sesizare a Curții cu excepția ridicată. În aplicarea acestui text de lege, instanța realizează o verificare sub aspectul respectării condițiilor legale în care excepția de neconstituționalitate, ca incident procedural, poate fi folosită, care nu echivalează cu o analiză a conformității prevederii atacate cu Constituția și nici cu soluționarea de către instanță a unui aspect de contencios constituțional, căci instanța nu statuează asupra temeiniciei excepției, ci numai asupra admisibilității acesteia.

Se constată, așadar, că prin art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, a fost reglementată o formă a controlului de constituționalitate, în sensul soluționării excepțiilor de neconstituționalitate ridicate în fața instanțelor judecătorești.

Drept urmare, prin alin. (1) al art. 29 din Legea nr. 47/1992, republicată, a fost reglementată o condiție și, pe cale de consecință, un control de pertinență al instanței de judecată în fața căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, vizând constatarea că aceasta are legătură cu soluționarea cauzei.

Cu referire la condiția de admisibilitate, privind legătura cu soluționarea cauzei, aceasta privește incidența dispoziției legale a cărei neconstituționalitate se cere a fi constatată în privința soluției ce se va pronunța asupra cauzei deduse judecății, a obiectului procesului penal aflat pe rolul instanței judecătorești. Textul de lege contestat pentru neconformitate cu legea fundamentală trebuie să fie determinant în judecarea și soluționarea cauzei aflate pe rolul instanței de judecată, condiție care nu poate însă să determine, doar prin ea însăși, în lipsa întrunirii cumulative a tuturor cerințelor prevăzute de lege, sesizarea Curții Constituționale.

Prin sintagma „să aibă legătură cu soluționarea cauzei” se înțelege că o normă legală are legătură cu soluționarea cauzei atunci când de modul în care este interpretată și aplicată depinde hotărârea ce se va pronunța, fiind esențială pentru rezolvarea respectivei pricini.

Astfel, instrumentul excepției de neconstituționalitate a fost pus de legiuitor la îndemâna părților pentru ca acestea, în raport cu interesele lor, să beneficieze de un control de constituționalitate a acelor prevederi legale care au rol hotărâtor asupra modului de soluționare a cauzei, iar nu a oricărei alte dispoziții legale ce poate fi incidentă în desfășurarea unui proces penal, fără a influența însă modul de rezolvare a acestuia.

Înalta Curte reține că recurentul A. a invocat excepțiile de neconstituționalitate a sintagmei „în scopul săvârșirii unora sau mai multor infracțiuni” din cadrul dispozițiilor art. 323, alin. (1) din C. pen. din 1969 și a sintagmei „în scopul comiterii unora sau mai multor infracțiuni” din cadrul dispozițiilor art. 367 alin. (6) din C. pen., în rejudecarea apelului ca urmare a casării prin Decizia nr. 243/RC/23.07.2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, constatându-se că Decizia penală nr. 285/P/26.03.2019 a Curții de Apel Constanța a fost casată numai cu privire la apelanții inculpați B., A. și C., numai în ceea ce vizează latura penală a cauzei și numai în referire la pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de înșelăciune, prevăzută de dispozițiile art. 244 alin. (1) din C. pen., și, în consecință, s-a constatat rejudecarea apelurilor declarate de apelanții inculpați B., A. și C. împotriva Sentinței penale nr. 531/05.11.2018, pronunțată de Tribunalul Constanța în Dosarul nr. x/2012, limitată la persoana inculpaților, la latura penală a cauzei și la individualizarea pedepselor aplicate apelanților pentru infracțiunea de înșelăciunea, prevăzută de dispozițiile art. 244 alin. (1) din C. pen.

Examinând textele indicate de recurentul A. ca fiind neconstituționale, se constatată că nu există legătură între textele invocate și obiectul cauzei. Astfel, Curtea de Apel Constanța, în mod corect, a constatat că dispoziția legală criticată de inculpatul A. din perspectiva neconstituționalității acesteia – sintagma „în scopul săvârșirii/comiterii unora sau mai multor infracțiuni” cuprinsă în art. 323 alin. (1) din C. pen. din 1969 și art. 367 alin. (6) din C. pen. – nu are actualmente legătura cu soluționarea prezentei cauze și aceasta deoarece cauza penală vizând comiterea de către inculpatul A. a infracțiunii prevăzute de art. 367 alin. (1) din C. pen. (art. 323 alin. (1) din C. pen. din 1969) a fost soluționată definitiv prin Sentința penală nr. 531/05.11.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța, definitivă prin Decizia penală nr. 285/P/26.03.2019 a Curții de Apel Constanța.

Prin urmare, în ceea ce privește examenul legăturii excepțiilor de neconstituționalitate ridicate cu soluționarea cauzei, Înalta Curte constată că decizia Curții Constituționale în soluționarea excepțiilor nu ar fi de natură a produce un efect concret asupra hotărârii din judecata cauzei, având în vedere că soluția ce s-a pronunțat în rejudecare a vizat latura penală a cauzei numai în referire la pedeapsa aplicată pentru infracțiunea de înșelăciunea, prevăzută de dispozițiile art. 244 alin. (1) din C. pen.

Pentru aceste motive, Înalta Curte va respinge, ca nefondat, recursul formulat de inculpatul A. împotriva dispoziției de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale cu excepțiile de neconstituționalitate a sintagmei „în scopul săvârșirii unora sau mai multor infracțiuni” din cadrul dispozițiilor art. 323 alin. (1) C. pen. din 1969 și a sintagmei „în scopul comiterii unora sau mai multor infracțiuni” din cadrul dispozițiilor art. 367 alin. (6) C. pen., cuprinsă în dispozitivul Deciziei penale nr. 57/P din data de 22 ianuarie 2021 a Curții de Apel Constanța, secția penală și pentru cauze penale cu minori și de familie.

În conformitate cu art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga recurentul inculpat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Potrivit art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, va rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Examenul legăturii excepțiilor de neconstituționalitate ridicate cu soluționarea cauzei. Recurs respins ca nefondat (NCP, NCPP, VCP, L. nr. 47/1992) was last modified: iulie 30th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter