Dezbatere Dezbaterea „La zi, din practica execuțională”

10058       0

Dezbaterea „La zi, din practica execuțională” 📅 28 martie 2024 Dezbaterea „La zi, din practica execuțională”

Data 28 martie 2024
Locația Sediul UNEJ și online, ora 14:00

Dezbaterea „La zi, din practica execuțională” își propune să reunească specialiști și judecători de la instanțele de executare sau cu preocupări constante și recunoscute în materia executării silite care să analizeze și să găsească soluții pertinente și practice unor probleme cu care participanții la executarea silită – în special executorii judecătorești, avocații și instanțele, deopotrivă – sunt provocați în activitatea de zi cu zi. 

Dezbaterea se va organiza în sistem hibrid, fizic și online, dând astfel posibilitatea participanților de a intra într-un dialog interactiv cu speakerii. În acest sens, participanții vor avea oportunitatea de a adresa, cu prilejul înscrierii, câte o întrebare, urmând ca dezlegările corespunzătoare argumentate să fie oferite în cadrul evenimentului, participanții din sală având, de asemenea, posibilitatea de a interacționa cu speakerii. 

Vă invităm, așadar, la un eveniment științific și aplicativ în care se vor împleti raționamente, opinii și soluții pentru atingerea unor așteptări pe care provocările vieții practice execuționale curente mizează. 

 

AGENDĂ 

14:00-14:10 – Deschidere 

Prof. univ. dr. Evelina OPRINA, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române 

Executor judecătoresc Bogdan MAGHIAR, vicepreședinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

 

Moderator – Prof. univ. dr. Evelina OPRINA 

 

14:10-14:20 – jud. drd. Anjie GOH Încuviințarea executării silite. Documente necesare. Modalitatea de redactare a cererii de încuviințare a executării silite. Elemente de timbraj. Neconcordanțe între cererea de încuviințare a executării silite și cererea de executare silită adresată de creditor executorului judecătoresc. Motive de respingere a cererii de încuviințare a executării silite 

14:20-14:30 – prof. univ. dr. Evelina OPRINAPosibilitatea încuviințării executării silite în baza unui titlu executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească prin care debitorul a fost obligat la plata pensiei de întreținere în favoarea unui minor pentru ratele de pensie care nu sunt scadente la data cererii de executare silită 

14:30-14:40 – jud. Ruxandra SÎRGHI Instanța competentă să soluționeze contestația la executare în ipoteza în care încheierea de încuviințare a executării silite a fost pronunțată de o instanță necompetentă 

14:40-14:50 – jud. dr. Alex Bogdan ARGHIR Noțiunea de domiciliu în accepțiunea art. 651 C. pr. civ. 

14:50-15:00 – jud. Ruxandra SÎRGHI Comunicarea actelor de executare silită – consecințele neîndeplinirii de către debitor a obligației asumate prin contractul ce constituie titlu executoriu de a comunica schimbarea domiciliului; schimbarea domiciliului debitorului pe parcursul executării silite 

15:00-15:10 – jud. drd. Roxana STANCIU Cum se procedează atunci când debitorul mută bunurile mobile de la o adresă la alta, iar instanța refuză să autorizeze pătrunderea în orice spațiu în care s-ar afla bunurile mobile? (A fost obținută de la instanță de 3 ori autorizarea pătrunderii în spațiu și, de fiecare dată când s-a mers la locație, bunurile mobile au fost mutate la o altă adresă. A fost identificată următoarea adresă, s-a solicitat autorizarea, s-a obținut autorizarea, iar când s-a mers la adresă, bunurile mobile dispăruseră. S-au comunicat instanței cele întâmplate, însă instanța a continuat să emită autorizările doar pe adresă, și nu în orice spațiu în care s-ar afla bunurile) 

15:10-15:20 – jud. Ioana GHERASIM Cum se soluționează problema executărilor silite începute și ulterior se constată că debitorul era decedat la momentul demarării executării? 

15:20-15:30 – jud. drd. Anjie GOH Cheltuielile de executare. Motive de reducere a cheltuielilor de executare. Justificarea cheltuielilor 

15:30-15:40 – jud. drd. Anjie GOHContestațiile la executare având ca obiect clauze abuzive. Interpretarea noțiunii de consumator în jurisprudența CJUE. Analiza clauzelor abuzive și a diferitelor tipuri de comisioane 

15:40-15:50 – jud. Ioana GHERASIM Calificarea juridică a procesului-verbal emis de către executorul judecătoresc prin care se constată lipsa bunurilor în patrimoniul debitorului și efectele juridice derivate cu privire la cursul prescripției dreptului de a obține executarea silită 

15:50-16:00 – jud. drd. Roxana STANCIU Obligația executorului de a proteja drepturile creditorului împotriva prescripției (ori perimării) vs. necesitatea de a menține active doar dosarele din care se realizează creanțele 

16:00-16:10 – jud. dr. Alex Bogdan ARGHIR Aspecte practice privind prescripția dreptului de a obține executarea silită 

16:10-16:20 – jud. dr. Alex Bogdan ARGHIR În cazul în care executarea silită încetează pentru lipsa bunurilor urmăribile, creditorul are obligația de a relua procedura de executare la același executor judecătoresc sau are și posibilitatea de a demara o nouă procedură execuțională, într-un alt dosar de executare, la un alt executor judecătoresc? În cazul în care creditorul demarează o nouă executare silită, are debitorul posibilitatea de a invoca prescripția dreptului de a obține executarea silită împlinită anterior începerii primei executări silite, necontestată de acesta? Începerea unei noi proceduri execuționale poate fi interpretată ca o renunțare la prima executare, cu consecințele aferente din perspectiva prescripției, sau ar trebui interpretată ca o continuare a primei executări silite, chiar dacă, formal, aceasta are loc într-un alt dosar de executare? 

16:20-16:30 – jud. drd. Roxana STANCIU Bune practici cu privire la conținutul actelor emise de executor, mai ales în materia popririi 

16:30-16:40 – jud. Ruxandra SÎRGHICui servește formalismul excesiv al procedurilor execuționale, în special în cadrul urmăririi imobiliare? (în condițiile în care executorul judecătoresc, alături de ceilalți participanți la executare, trebuie să încheie peste 50 de acte) 

16:40-16:50 – jud. dr. Roxana DAN Cererea de validare a popririi formulată de către executor. Reprezentarea executorului prin avocat. Recuperarea cheltuielilor din acest dosar. Necesitatea deschiderii unui alt dosar execuțional pentru executarea hotărârii de validare! 

16:50-17:00 – jud. Ioana GHERASIMLegalitatea desemnării de către executorul judecătoresc a unui expert ANEVAR, în locul unui expert judiciar, în vederea întocmirii raportului de expertiză 

17:00-17:10 – jud. dr. Roxana DANVânzare silită imobiliară, debitor persoană juridică. Se vinde la licitație bunul imobil, adjudecatarul nu achită diferența de preț. După termenul de 30 de zile de la adjudecare, împotriva debitoarei este deschisă procedura insolvenței. De la data deschiderii procedurii, potrivit art. 75 din lege, se suspendă executarea silită împotriva debitoarei. Având în vedere că adjudecatarul nu a achitat diferența de preț, în termenul legal, fiind declarat fals adjudecatar, iar asupra debitoarei fiind deschisă procedura de insolvență, deci executarea silită se suspendă, se poate continua procedura de vânzare la licitație a bunului imobil, împotriva falsului adjudecatar? 

17:10-17:20 – prof. univ. dr. Evelina OPRINA Este necesară prezența fizică la conciliere, după formularea obiecțiunilor la proiectul de distribuire, în contextul art. 876 alin. (4) C. pr. civ.? Este suficientă transmiterea unui înscris pentru ziua concilierii? 

17:20-18:00Sesiune de întrebări și răspunsuri 

TAXA DE PARTICIPARE:

PARTICIPĂ ONLINE: 200 lei + TVA/participant

 

Participă online!

 


BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

  • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
  • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
  • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
  • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.
  • acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 
  • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
  • 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

  • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
  • accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
  • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:


0733.674.555

conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Dezbaterea „La zi, din practica execuțională” was last modified: martie 27th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: