Decizie CEDO – Murat Koncavar împotriva României

23 iun. 2016
Vizualizari: 1744

În M. Of. nr. 458 din 21 iunie 2016 s-a publicat Decizia CEDO din 2 februarie 2016 cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusă de Murat Koncavar împotriva României. Reproducem mai jos textul hotărârii, așa cum a fost acesta publicat în Monitorul Oficial:

     DECIZIE  din 2 februarie 2016
cu privire la Cererea nr. 77.049/12 introdusă de Murat Koncavar împotriva României
EMITENT: CURTEA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI – SECȚIA A PATRA
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 458 din 21 iunie 2016

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secția a patra), reunită la 2 februarie 2016 într-un comitet compus din Boštjan M. Zupancic, președinte, Paulo Pinto de Albuquerque, Iulia Antoanella Motoc, judecători, și Fatoș Araci, grefier adjunct de secție,
având în vedere cererea menționată anterior, introdusă la 22 noiembrie 2012,
având în vedere declarațiile formale de acceptare a unei soluționări pe cale amiabilă a cauzei,
după ce a deliberat în acest sens, pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT ȘI PROCEDURA

Reclamantul, domnul Murat Koncavar, este resortisant turc, s-a născut în 1966 și locuiește la Ulus. A fost reprezentat în fața Curții de V. Berezeanu și V.M. Tamas, avocați în București.
Guvernul român („Guvernul”) a fost reprezentat de agentul guvernamental, doamna C. Brumar, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

Invocând art. 7 din Convenție, reclamantul se plânge că a fost condamnat pentru o infracțiune interzisă de o dispoziție legislativă lipsită de previzibilitate și ale cărei elemente constitutive nu au fost întrunite în cazul său.

La 18 septembrie și la 29 octombrie 2015, Curtea a primit declarațiile de acceptare a unei soluționări pe cale amiabilă, semnate de părți. Prin aceste declarații, Guvernul a recunoscut încălcarea art. 7 din Convenție în cazul reclamantului, s-a angajat să îi plătească reclamantului suma de 4.500 (patru mii cinci sute) euro și reclamantul a renunțat la orice altă pretenție împotriva României în legătură cu faptele aflate la originea cererii sale. Această sumă, care va acoperi orice prejudiciu material și moral, precum și cheltuielile de judecată, va fi convertită în moneda statului pârât la cursul de schimb aplicabil la data plății și va fi scutită de orice fel de taxe eventual aplicabile. Aceasta va fi plătită în termen de trei luni de la data notificării deciziei Curții. În caz de neplată în termenul stabilit, Guvernul se obligă să plătească, de la expirarea termenului menționat și până la momentul plății efective a sumei respective, o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal practicată de Banca Centrală Europeană, majorată cu trei puncte procentuale. Această plată va reprezenta soluționarea definitivă a cauzei.

ÎN DREPT

Curtea ia act de soluționarea pe cale amiabilă la care au ajuns părțile. Aceasta consideră că soluționarea este inspirată din respectarea drepturilor omului, astfel cum sunt recunoscute prin Convenție și protocoalele sale și nu constată, de altfel, niciun motiv care să justifice continuarea examinării cererii. În consecință, este oportună scoaterea cauzei de pe rol.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
În unanimitate,
CURTEA:

Decide să scoată cererea de pe rol, în temeiul art. 39 din Convenție.
Redactată în limba franceză, apoi comunicată în scris, la 25 februarie 2016.

PREȘEDINTE
BOŠTJAN M. ZUPANCIC

Grefier-adjunct,
Fatoș Araci

Decizie CEDO – Murat Koncavar împotriva României was last modified: mai 23rd, 2017 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.