Conferință [CUM A FOST] Forumul de Dreptul Muncii – ediția I

317       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

Universitatea „Titu Maiorescu” din București – Facultatea de Drept, în parteneriat cu Grupul editorial Universul Juridic, au organizat, în zilele de 14 și 15 decembrie 2021, prima ediție a Forumului Dreptului Muncii. 

 În cadrul evenimentului, specialiști din domeniul dreptului muncii – teoreticieni și practicieni – au dezbătut deschis și argumentat cele mai acute, de actualitate și de impact probleme care apar în raporturile juridice actuale de muncă. 

 Coordonatorul științific al Forumului, conceput cu determinare și profesionalism unanim apreciate, moderat și gestionat integral, a fost dna prof. univ. dr.Magda VOLONCIU. 

 Partenerii acestui eveniment au fost: Confederația Patronală CONCORDIA, MCP Cabinet avocați București, Țuca Zbârcea & Asociații, Magda Volonciu și Asociații, WOLTERS KLUWER România, Alpha Bank și Tudor. Personal Tailor. 

 Conferința s-a desfășurat pe parcursul a aproape 12 ore în cele două zile alocate, fiind transmisă live pe portalul www.universuljuridic.ro. 

 Forumul a fost găzduit în Aula Universității „Titu Maiorescu” din București (UTM), marea majoritate a participanților la dezbateri fiind prezenți. În cadrul sesiunii de deschidere a Forumului, după cuvântul de deschidere al decanului Facultății de Drept din cadrul Universității „Titu Maiorescu”din București, dna conf. univ. dr. Manuela Tăbăraș,  au prezentat scurte alocuțiuni prof. univ. dr. Iosif Urs – președintele Universității ”Titu Maiorescu”, prof. univ. dr. Mihnea Claudiu Drumea – Secretar de Stat în Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Dantes Nicolae Bratu – Inspector General de Stat în Inspecția Muncii, prof univ. dr. Magda Volonciu în cadrul Universității „Titu Maiorescu” din București – coordonatorul științific al Forumului.  

„Aștept de 20 de ani să asist la un Forum Național de Drept al Muncii și iată că astăzi, acesta se defășoară aievea!”, a subliniat în alocuțiunea sa introductivă prof. univ. dr. Iosif Urs, președintele UTM. 

 Forumul s-a bucurat și de acreditarea Institutul Național de pregătire și Perfecționare a Avocaților (I.N.P.P.A.), fiind inclus în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, punctele de pregătire profesională fiind acordate după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare I.N.P.P.A. 

 ZIUA I (14 dec. 2021) 

Primul panel a  avut ca temă  DIGITALIZAREA RAPORTURILOR DE MUNCĂ – O NECESITATE DEVENITĂ REALITATE. 

În cadrul acestui panel au participat:  

 • Prof. univ. dr. h. c., av. Alexandru Țiclea, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
 • Conf. univ. dr. Daniela Moțiu, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara 
 • Georgiana Murgulescu, director Relații Juridice & Dialog Social, Consiliul Patronatelor Bancare din România 
 • Lect. univ. dr. Corneliu Bențe, Facultatea de Finanțe și Contabilitate, Universitatea „Artifex” din București; președinte, Uniunea Națională a Experților în Legislația Muncii 
 • Av. Marius-Cătălin Preduț, avocat titular și fondator „MCP Cabinet avocați” 
 • Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director, Wolters Kluwer România 

Participanții au discutat aspecte legate de modul în care soluțiile determinate de progresul tehnic și tehnologic au fost preluate în legislația muncii și în special modalitatea în care ele pot fi efectiv implementate în cadrul relațiilor de muncă. S-au subliniat unele neconcordanțe care încă se mai regăsesc în legislație și nevoia corespunzătoare de updatare permanentă a reglementărilor, astfel încât acestea să corespundă realităților sociale. S-au analizat comparativ dispozițiile ce susțin digitalizarea relațiilor de muncă din legislația română, raportat la legislațiile altor state, ajungându-se la concluzia că, de principiu, din punct de vedere legislativ, România ar avea instrumentele care să susțină digitalizarea, dar există încă multe piedici ce rezultă din acte normative interpretative, de punere în aplicare a normelor de principiu, care nu întotdeauna reușesc să acopere noile direcții impuse de progres.   

Cel de-al doilea panel și-a propus ca temă de discuție MECANISME TRIUNGHIULARE ÎN RAPORTURILE DE MUNCĂ 

 În cadrul acestui panel au participat:  

 • Prof. univ. dr. Raluca Dimitriu, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București; cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
 • Conf. univ. dr. Felicia Roșioru, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca 
 • Lect. univ. dr., av. Ana Maria Vlăsceanu, Facultatea de Drept, Universitatea din București 
 • Jud. Violeta Duca, Curtea de Apel București 
 • Codruț Constantinescu, Grup de lucru Muncă și Dialog Social, Confederația Patronală Concordia 

Dezbaterile au fost centrate pe instituții complexe de tipul transferului de întreprindere, detașarea – cu privire specială asupra detașării transfrontaliere, munca temporară.  

Cu privire la toate instituțiile puse în discuție, s-au urmărit atât efectele ce intervin în cazul în care un terț față de contractul inițial de muncă beneficiază de prestațiile lucrătorului, cât și nevoia de protecție a unui astfel de lucrător, a cărui relație de muncă cu angajatorul inițial este mai mult sau mai puțin diluată. 

Totodată, în cadrul discuțiilor s-a analizat modul în care reglementările europene au fost preluate de legislația internă, dar și jurisprudența specifică ce s-a născut datorită acestor mecansime cu deosebit impact în practica socială, atât la nivel european, cât și la nivelul instanțelor din România.  

S-a concluzionat în sensul că este de așteptat în viitor o dezvoltare a relațiilor de muncă de tip triunghiular și de aceea se impun reglementări  clare, moderne și corespunzătoare tendințelor ce se înregistrează în acest domeniu în legislația europeană.  

Cel de-al treilea panel al zilei a fost consacrat unei  alte  teme de interes: TIMPUL DE MUNCĂ ȘI TIMPUL DE ODIHNĂ ÎN PRACTICA JURISPRUDENȚIALĂ EUROPEANĂ ACTUALĂ 

 În cadrul acestui panel au participat:  

 • Conf. univ. dr., av. Aurelian Gabriel Uluitu, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București 
 • Jud. Daniela Bogatu (Oprescu), Curtea de Apel București 
 • Adina Rus, expert, Relația cu Angajații și Legislația Muncii, Delgaz Grid 
 • Av. Costel Gîlcă, Cabinet individual de avocat „Costel Gîlcă” 

 După cum rezultă din titlul ales, acest panel a fost animat de discuții dense, de multe ori în contradictoriu, pe tema conceptelor de timp de muncă și timp de odihnă și modul în care aceste concepte au fost receptate, înțelese și interpretate în practica Curtii Europene de Justiție în special în ultima perioadă.  

Nu au fost ocolite nici tendințele practicii jurisprudențiale naționale în ce privește timpul normal de muncă și munca suplimentară. S-a subliniat faptul că este esențial a se aprecia  ”rezonabilitatea” în ipoteze concrete, dar și faptul că este destul de dificil a se trasa soluții absolute în acest domeniu.  

 ZIUA A II-a (15 dec. 2021) 

 În cea de-a doua zi, lucrările Forumului au fost deschise printr-un prim panel intitulat FLEXITIME ȘI KURTZARBEIT. 

În cadrul acestui panel au participat:  

 • Conf. univ. dr., av. Monica Gheorghe, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 
 • Av. dr. Răzvan Vasiliu, Societatea Civilă de Avocați „Vasiliu Miclea” 
 • Camelia Nicoară, Grup de lucru Muncă și Dialog Social, Confederația Patronală Concordia 

Instituția Kurzarbeit este o instituție nouă în peisajul legislativ din România. Vorbitorii au apreciat necesitatea intervenției unei asemenea instituții, dar, în egală măsură au considerat că se impune o generalizare a funcționabilității Kurzarbeit ori de câte ori există o situație excepțională la nivelul unui angajator și nu numai în cazul stării de necesitate, a stării de alertă sau a stării de asediu.  

S-a remarcat nevoia reală a unei flexibilizări în organizarea timpului de muncă. S-a constatat că există în legislația actuală instituții care ar putea permite o astfel de flexibilizare dar funcționează o anumită timiditate în practica socială atunci când se pune problema implementării efective a unor asemenea mecansime, o astfel de atitudine fiind însă explicată și prin menținerea în continuare a unor reglementări rigide și depășite de realități.  

Al doilea panel al zilei a doua și -a propus spre dezbatere: FORME ATIPICE DE PRESTARE A MUNCII – ACTUALITATE ȘI VIITOR.  

În cadrul acestui panel au participat:  

 • Prof. univ. dr., av. Luminița Dima, Facultatea de Drept, Universitatea din București 
 • Prof. univ. dr. Marioara Țichindelean, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu; președinte, Asociația „Societatea de Dreptul Muncii și Securitate Socială” 
 • Av. dr. Marius Eftimie, Cabinet individual de avocat „Marius Eftimie” 
 • Av. dr. Ștefania Stanciu, Societatea Civilă de Avocați „Magda Volonciu și Asociații” 
 • Adelina Dabu, Public Policy & International Affairs Senior Adviser, Confederația Patronală Concordia 

 A fost o discuție vizionară, dar și o analiză a ceea ce există la acest moment, ce mecansime pot funcționa conform legislației actuale pentru a răspunde unor forme atipice a raporturilor de muncă ce presupun autoritatea angajatorului, dar și care ar fi necesitățile de reglementare în acest domeniu pentru viitor.  

 Au fost supuse analizei modele de tipul job sharing sau employee sharing, dar și elementele de maximă noutate impuse publicarea propunerii de Directivă privind condițiile de muncă ale lucrătorilor pe platforme electronice. 

 Dincolo de informațiile de maxim interes cu privire la modelele ce există și funcționează în alte state, participanții din cadrul acestui panel au realizat o proiecție în viitor a ceea ce ar trebui să intervină și în legislația din România, pornind de la necesitatea de a se menține specificul raporturilor de muncă, dar într-un cadru modern, impus de realitate. 

 În fine,  ultimul panel din cadrul Forumului  a propus ca temă RESTRÂNGEREA TEMPORARĂ ȘI DEFINITIVĂ DE ACTIVITATE; DE LA ȘOMAJ TEHNIC LA ÎNCETARE DE CONTRACT DE MUNCĂ.  

 În cadrul acestui panel au participat: 

 • Conf. univ. dr., av. Carmen Nenu, prodecan, Facultatea de Științe Economice și Drept, Universitatea din Pitești 
 • Jud. Amelia Farmathy, Curtea de Apel București 
 • Av. dr. Veronica Voinescu, Societatea Civilă de Avocați „Voinescu și Asociații” 
 • Av. dr. Dragoș Brezeanu, Cabinet de avocat „Brezeanu Dragoș Romeo” 
 • Av. Mihai Anghel, Managing Associate, Țuca  Zbârcea & Asociații   
 • Eduard Floria, coordonator Grup de lucru Muncă și Dialog Social, Confederația Patronală Concordia 

 În cadrul acestui panel, discuțiile au fost centrate pe instituții clasice în dreptul muncii: suspendarea contractului individual de muncă prin șomaj tehnic și încetarea contractului individual de muncă, dar instituții pe cât de tradiționale, pe atât de incitante la discuții și polemici între specialiști. 

 Pornind de la o problemă existențială: cât de relativă este temporalitatea în funcție de care un angajator adoptă măsura suspendării unui contract sau a încetării acestuia, au fost trecute în revistă și dezbătute soluții de practică, interpretări contradictorii, dar și probleme ce provin din lipsa de conciziune a textului de lege.  

 În cadrul tuturor celor 6 paneluri au participat în mod activ dna prof.univ.dr. Magda Volonciu, care prin intervențiile sale a reușit să provoace participanții la un adevărat brainstorming pe toate subiectele antamate în cadrul discuțiilor, precum și dna Corina Radu – avocat în cadrul SCA  Magda Volonciu și Asociații – membru în conducerea European Employment Lawyers Association”, organism profesional de specialitate la nivel european – care a preluat întrebările transmise electronic de către publicul participant la manifestare și le-a supus discuțiilor în cadrul fiecărui panel.    

 Au fost două zile pline, un tur de forță care va fi reluat, într-o ediție proximă, în anul care urmează. 

Participantii pot achiziționa înregistrarea integrală a Forumului la adresa: https://www.universuljuridic.ro/forumul-de-dreptul-muncii-editia-i/

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și participarea dumneavoastră la eveniment semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Totodată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

[CUM A FOST] Forumul de Dreptul Muncii – ediția I was last modified: februarie 10th, 2022 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter