[CUM A FOST] Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a.

77       0

[CUM A FOST] Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a. 📅 01 februarie 2024 [CUM A FOST] Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a.

Data 01 februarie 2024
Locația Aula Magna - Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economicedin București și Grupul editorial Universul Juridic au organizat, în data de 1 februarie 2024, cea de-a VI-a ediție a Conferinței Naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Magna a Academiei de Studii Economice din București. 

Evenimentul a făcut obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA, conferința fiind inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților, punctele de pregătire profesională urmând a fi acordate în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobate de Consiliul UNBR. 

De asemenea, conferința s-a bucurat și de acreditarea INPPI, care a oferit practicienilor în insolvență prezenți câte 4 puncte de pregătire profesională. 

 Parteneri instituționali ai conferinței au fost următoarele organizații: 

 

– OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) – partener tradițional, de drum lung 

– Uniunea Natională a Practicienilor în Insolvență (UNPIR) 

– Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești (UNEJ) 

– Asociația Partenerilor și Organizatorilor Neafiliați de Jocuri de Noroc (A.P.O.N.J.N.) 

 

Partenerii evenimentului, care au făcut posibilă organizarea, au fost: 

 

– CMS CAMERON MCKENNA NABARRO OLSWANG 

– BRADU, NEAGU & ASOCIAȚII 

– ANDREI AUREL – EXPERT CONTABIL 

– Cabinet Av. ADRIAN STAN 

– TUDOR. PERSONAL TAILOR 

– LARA SWEETS 

 

La fel, instituită ca o tradiție binevenită, coordonarea științifică a ediție, ca de altfel a întregii serii, a aparținut doamnei av. drd. Elena Hach, director, Revistei „Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency”. 

 Contextul general al evenimentului a fost cum se cuvine descris în publicația care a fost lansată la eveniment, sub semnătura directorului acesteia, av. drd. Elena Hach: 

„România nu cunoaște dimensiuni de neacoperit ale fenomenului de spălare a banilor, însă viitorul trebuie intuit și prevenit, mergând în același ritm cu inventivitatea ascuțită a spălătorilor de bani. 

Identificarea rapidă și precisă a beneficiarului real, monitorizarea consistentă a tranzacțiilor suspecte, prin stabilirea segmentelor de tranzacții neuzuale, cu un viitor incert și necunoscut, cu îngrijorări generate de spațiul geografic ales de ordonatori sau de jurisdicții cu risc ridicat de corupție, guvernare instabilă sau cunoscută ca «raiul banilor murdari», sau de persoane expuse politic sau public, aflate în backstage-ul acestora, a circuitului financiar ce le deservește, folosirea frauduloasă a monedelor virtuale pentru a obține bani murdari, sunt tot atâtea provocări pentru sistemul de prevenire și combatere a spălării banilor sau AML Programs. 

Este cert însă că sistemul AML/CFT nu cunoaște perfecțiunea, fiind suficiente motive pentru care uneori eșuează, și anume: programele AML sunt focusate mai mult pe technical compliance decât pe efectivitate, lipsa unor reguli standardizate comune aplicabile unităților de informații financiare, instituțiilor financiare și autorităților de aplicare a legii, sistemul de gestionare a riscului nu este încă standardizat automat, riscurile fiind cuantificate manual și lent, lipsa de feedback reciproc între actorii sistemului AML sau un val de riscuri generat de ușile închise ale piețelor regionale” (editorial Revista Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency nr. 1). 

Cunoașterea și aplicarea aprofundată a Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, legea specială în materie, a Recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară Internațională, a ghidurilor emise de FATF, de Unitatea de Informații Financiare a României, și ale altor FIU-uri, precum și ale autorităților de supraveghere prudențială, reprezintă preocupări constante ale evenimentului, conferința fiind concentrată pe efectele Raportului de evaluare întocmit de Comitetul Moneyval în privința măsurilor luate de România asupra prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului din 2023. 

 Sesiunea de deschidere a fost inițiată de dl Nicolae Cîrstea, Președinte, Grupul editorial Universul Juridic, cel care a mulțumit gazdelor, partenerilor, invitaților, participanților, coordonatorului științific și colegilor din departamentul de organizare pentru deschiderea, disponibilitatea, atenția și efortul global necesare reușitei certe a acestei noi ediții. 

 Din partea gazdelor au rostit scurte alocuțiuni de bun-venit oficialii de prim rang ai ASE București – prof. univ. dr. Nicolae Istudor, Rector, Academia de Studii Economice din București, și conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru, Decan, Facultatea de Drept, Academia de Studii Economice din București, care au descris, pe scurt, însemnătatea organizării acestei noi ediții în „centrul nervos” al ASE, apreciind legătura indisolubilă a Facultății de Drept din cadrul instituției cu cele mai fierbinți teme de interes financiar-economic ale momentului, inclusiv cea privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. 

 De notat un element-surpriză, care a conferit un plus de consistență agendei respectivei ediții: audiența a avut șansa de a audia, în premieră, un mesaj dedicat, transmis conferinței de către dl academician Mugur Constantin Isărescu, președinte al Consiliului de administrație și guvernator al Băncii Naționale a României. 

 „Conferința dumneavoastră – „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale” – este dedicată unui subiect deosebit de important pentru stabilitatea și integritatea sistemului financiar al României. Fenomenul în discuție are, de cele mai multe ori, caracter transfrontalier. În consecință, pentru a fi eficiente, este necesar ca măsurile de prevenție adoptate la nivel național să fie cel puțin la fel de stricte ca acțiunile întreprinse de organismele internaționale active în lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. De aici preocupările Băncii Naționale a României pentru astfel de dezbateri, pe care le salutăm și sprijinim. Faptul că dumneavoastră ați organizat, în timp, mai multe conferințe pe aceste teme este cu atât mai meritoriu”, a fost lecturat, din partea Guvernatorului BNR, în debutul intervenției sale, dl Cătălin Davidescu, director adjunct, Direcția Supraveghere, Banca Națională a României. 

 Prezentarea exhaustivă a directorului adjunct Cătălin Davidescu, Direcția Supraveghere, Banca Națională a României, a relevat preocupările constante și extrem de atente ale BNR cu privire la posibilele tentative și activități de spălare a banilor, cu referiri concrete la pașii urmați și viitorul acestei chestiuni atent urmărite. 

 Firește, a urmat intervenția președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.), dl Adrian Cucu, cel care a iterat public, scurt și cuprinzător, starea de fapt actuală, preocupările și perspectivele, din punctul de vedere al instituției pe care onorabil o coordonează.  

 Un punct de vedere binevenit a aparținut dlui Cornel Călinescu, Director General, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), cel care a încercat să lămurească asistența cu privire la rolul, eficienți și impactul acțiunilor ANABI în contextual general al pericolelor generate de posibile spălări de sume ilicite. 

 Un mesaj consistent a fost transmis asistenței de către dna Gabriela Folcuț, Director Executiv, Asociația Română a Băncilor (ARB), care a subliniat determinarea băncilor membre ARB de a fi conforme și vigilente, potrivit normelor în vigoare. 

 Intervențiile reprezentanților de prim rang ale profesiilor liberale au fost, pe cât de oportune, pe atât de concise. Au vorbit asistenței fizice și online dl Bogdan Maghiar, vicepreședinte, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești; dl Dan Manolescu, președinte, Uniunea Profesiilor Liberale din România; dl av. Stan Tîrnoveanu, prim-vicepreședinte UNPIR; dl av., prof. univ. habil. dr. Marius Pantea, vicepreședinte, A.P.O.N.J.N.,fondator cabinet de avocat Marius Pantea; nu în ultimul rând, dl Aurel Andrei,președinte, CECCAR Filiala București, fondator cabinet Auditor Expert. 

 În preambulul panelului al doilea, a urmat un scurt moment de lansare a Revistei „Spălarea Banilor – Prevention: Privacy & Transparency ” nr. 2, ediția 2024, dedicate și pliate atent pe subiectele generale din conferință, dar și pe noutățile de pe harta globală AML. Secvența a aparținut redactorului-șef al revistei, Cristian Pavel. 

 După pauza de prânz, a urmat o sesiune „de foc”, pe teme atent alese de speakeri, în următoarea ordine: 

 Av. Adrian Stan, cabinet av. Adrian Stan – Obiectul spălării, produs sau instrument al infracțiunii? Aspecte privind temeiurile de prelevare 

Av. Mihai Jiganie-Șerban, Partener, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP România – Încălcarea prevederilor Legii nr. 129/2019 – între contravențional și penal 

Av. Dănuț-Ioan Bugnariu, cabinet de avocat BUGNARIU Dănuț-Ioan – Prescripția în cazul infracțiunilor de spălare a banilor 

Ileana-Adriana Totolici, analist financiar, Direcția prevenire, supraveghere și control, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)   

Prof. asociat Remus Jurj, Dreptul Penal al Afacerilor și Dreptul Penal al Mediului, Universitatea Maritimă din Constanța – Noi provocări pentru autoritățile de aplicare a legii în prevenirea și combaterea spălării banilor 

Jud. Vasile Coman, Tribunalul Prahova, Secția penală – Unele aspecte practice privind spălarea de bani în varianta normativă prev. de art. 49 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019 

Jud. Raul-Alexandru Nestor, Tribunalul București, Secția I penală – Infracțiunea predicat și prezumția de nevinovăție în materia spălării banilor 

Av. Alexandru Olănescu, Cliza Law Office – Provocări în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor prin intermediul crypto activelor 

Lect. univ. dr., av. Radu Slăvoiu, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din București – Valorificarea mandatelor de securitate națională în procesul penal 

Jud. drd. Mihai-Costin Toader, președinte,  Judecătoria Pucioasa – Răspunderea penală a entităților raportoare derivată din nerespectarea politicii interne de compliance 

Av. Alexandru Vasilache, Head of White Collar Crime, Bradu, Neagu & Asociații – Luarea măsurilor asiguratorii în cazul infracțiunii de spălare a banilor – Obligativitate sau opțiune? 

 Conferința a fost un succes. Stau mărturie prezentările, fotografiile, înregistrările editate. 

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

[CUM A FOST] Conferința Națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a VI-a. was last modified: februarie 8th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: