[CUM A FOST] CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPTUL CONCURENȚEI – „Concurența sub lupă. Premise de creștere a României”

297       0

[CUM A FOST] CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPTUL CONCURENȚEI – „Concurența sub lupă. Premise de creștere a României” 📅 24 octombrie 2023 [CUM A FOST] CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPTUL CONCURENȚEI – „Concurența sub lupă. Premise de creștere a României”

Data 24 octombrie 2023
Locația Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București

Grupul editorial Universul Juridic, în colaborare cu Consiliul Concurenței, cu sprijinul Asociației Române de Dreptul Concurenței (ARCON), au organizat, în data de 24 octombrie 2023, în Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie a Municipiului București, etaj 3, Str. Ion Ghica, nr. 4, București, Conferința Națională de Dreptul Concurenței, cu tema „Concurența sub lupă. Premise de creștere a României”.

 Evenimentul și-a propus să servească drept forum de discuții obiective și aplicate asupra subiectelor care frământă mediul de afaceri din România. 

 Conferința s-a desfășurat pe o durată de aproape 5 ore și a fost transmisă live și înregistrată în parametri tehnici profesionali pe Portalul Premium www.universuljuridic.ro. 

 Coordonatorul științific al evenimentului a fost dl av. Valentin Mircea, fondator și Senior Partner al societății MIRCEA & ASOCIAȚII, ex-vicepreședinte al Consiliului Concurenței. 

 Partenerii care au făcut posibilă organizarea evenimentuluiau fost: 

 Cuvântul de bun sosit și introducerea în eveniment au aparținut organizatorilor, reprezentați prin Nicolae Cîrstea – președintele Grupului Universul Juridic și Cristian Pavel – managerul de proiect al Conferinței și directorul editorial al Grupului Universul Juridic. 

 Conferința a fost onorată de participarea dlui Dan Virgil Pascu – vicepreședinte, Consiliul Concurenței, cel care a făcut o scurtă trecere în revistă a activității autorității de profil, subliniind și unele urgențe și priorități. 

 Panelul I – Aspecte de fond ale Dreptului concurenței a fost moderat exemplar de dna av.  

Georgeta Gavriloiu, Founding Partner, GG Law Office. 

 Av. Manuela Lupeanu, Managing Associate, Mușat & Asociații, membru al Asociației Române de Concurență (ARCON), a pus la dispoziție o prezentare comparativă, prin raportare la reglementarea anterioară, a noului VBER, cu observații critice și de nuanță asupra noilor prevederi și impactului acestora, utile pentru un număr mare de întreprinderi. 

 Una dintre cele mai ample discuții din această secțiune a fost cea inițiată de av. Otilia Vîlcu, Partener, GNP Guia Naghi & Partners,în jurul modalității de aplicare a regulilor de control a investițiilor străine directe în România (FDI), în baza Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019, de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniunea Europeană și a O.U.G. nr. 46/2022 de aplicare a acestui regulament, care însă, cu ocazia aprobării în Parlament, a suferit o extindere a sferei de aplicare, aspect numit de participanți ca „supra-reglementare”, contrar spiritului reglementării europene și sensului de debirocratizare avut în vedere de Comisia Europeană, de exemplu în ceea ce privește notificarea concentrărilor economice. 

 Participanții au solicitat o clarificare și simplificare a cadrului de autorizare a acestor investiții, în principal a celor care provin din alte state membre ale Uniunii Europene. Analiza efectuată de participanți a dus la concluzia că actualul cadru legislativ românesc în materia controlului FDI este susceptibil să contravină dreptului european, având în vedere clarificarea dată acestui gen de limitări de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin Decizia din 13 iulie 2023, în cauza Xella Magyarország. 

 Nu în cele din urmă, dr. Paul Prisecaru, Managing Partner, Intuitive Economics, a explicat într-o manieră accesibilă tuturor de ce analiza economică trebuie să însoțească orice aplicare a regulilor de concurență, chiar și atunci când încălcările sunt considerate prin obiectul lor, și cum pot fi abordate instrumentele analizei economice, mai complexe și mai bazate pe date concrete decât analiza juridică. 

 Domnia sa a pledat pentru apariția unui cadru de reglementare care să prevadă condițiile de numire a experților în cazurile de concurență din fața instanțelor de judecată, punctând asupra nevoii uriașe de expertiză de specialitate pentru judecătorii cauzelor. 

 Înaintea pauzei de cafea, Cristian Pavel, redactorul-șef al revistei Legal Magazin, a prezentat asistenței ediția specială dedicată Dreptului Concurenței. 

 Panelul II – Aspecte de procedură privind Dreptul concurenței a fost moderat profesionist de av. Anca Diaconu, Partner, Competition and State Aid and EU Law Practices, Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen. 

 Av. Adrian Șter, Partener 360 Competition, a deschis această secțiune cu o prezentare detaliată și aplicată a modului în care Curtea de Apel București autorizează inspecțiile inopinate ale Consiliului Concurenței. 

 Dl Șter a accentuat faptul că, în vreme ce autorizarea inspecțiilor se face printr-o procedură necontencioasă, în absența întreprinderilor vizate de această măsură, nici contestarea ulterioară a autorizării nu este un proces facil, prin prisma timpului limitat în care poate fi formulată contestația și a limitării accesului părții care contestă la documentele și susținerile Consiliului Concurenței pentru autorizarea inspecției inopinate. 

 Principiul egalității armelor ar impune ca, cel puțin în faza contestării încheierii de autorizare, în fața ICCJ, contestatorul să aibă acces la întregul dosar al cauzei. 

 Un alt instrument adus în discuție – nefolosit până în prezent de către Consiliul Concurenței – a fost acela al măsurilor interimare, iar concluzia trasă este că pentru a „sparge gheața” cu acest instrument sunt necesare discuții suplimentare, scop în care există ideea organizării unei dezbateri distincte pe acest subiect, în perioada următoare. 

 Prof. univ. dr. Robert Ancuceanu, prodecan, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, a realizat o prezentare a celor mai recente decizii în materie de Dreptul Concurenței din România, de la Comisia Europeană și din alte state membre ale Uniunii Europene, arătând către ce zone ale sectorului medical și ale celui farmaceutic se îndreaptă demersurile actuale ale autorităților de concurență, ceea ce sunt tot atâtea lecții de învățat de către întreprinderile care vor să asigure conformarea cu regulile de concurență. 

 În final, av. Otilia Vîlcu și av. Valentin Mircea au realizat o prezentare a celor mai importante aspecte problematice ale noii reglementări privind practicile comerciale neloiale din comerțul cu produse agricole și produse alimentare, din Directiva (UE) 2019/633 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanțului de aprovizionare agricol și alimentar, implementată în România prin Legea nr. 81/2022, accentuând nevoia ca autoritățile publice să își concentreze eforturile mai mult pe explicarea obligațiilor care revin celor din această piață și mai puțin pe aplicarea de sancțiuni, până ce procesul de asimilare a noilor obligații va permite conformarea operatorilor economici cu cerințele acestei legislații specifice. 

Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

[CUM A FOST] CONFERINȚA NAȚIONALĂ DE DREPTUL CONCURENȚEI – „Concurența sub lupă. Premise de creștere a României” was last modified: octombrie 30th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.