Programul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2016

4 feb. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1545

Despre

  • Programul de formare continuă
  • Calendarul cronologic al seminariilor
  • Calendarul pe domenii al seminariilor
  • Criteriile de selecție
  • Termenul-limită pentru formularea opțiunilor: 17 februarie 2016

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 104/2016 a fost aprobat Programul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2016. Magistrații pot opta pentru participarea la activitățile de formare continuă până la data de 17 februarie 2016. Pe baza acestui program, INM a elaborat Calendarul acțiunilor de formare continuă pentru 2016.

Programul pentru 2016

În calendarul din acest an se regăsesc 258 de activități de formare deschise participării judecătorilor și procurorilor, însumând 5.942 de locuri de formare. Au fost avute în vedere domenii variate, destinate formării specializate a magistraților și unificării practicii judiciare: vor fi organizate activități de formare în domeniul noilor Coduri civil, penal, de procedură civilă și procedură penală, în domeniul dreptului administrativ, al dreptul muncii, dreptul familiei. În calendar se regăsesc activități de formare în domeniul dreptului consumatorului, al achizițiilor publice, al societăților comerciale, al insolvenței, al dreptului bancar. Au fost incluse activități de formare care pun în dezbatere aspecte de practică care vizează piața de capital, infracțiunile economico-financiare, criminalitatea informatică, criminalistică. O atenție specială a fost acordată, în acest an, insolvenței persoanei fizice, respectiv noului Cod fiscal și noului Cod de procedură fiscală, fiecare curte de apel beneficiind de câte un seminar în fiecare din aceste două domenii.

Ca și în anii anteriori, au fost incluse activități de formare în domeniul dreptului Uniunii Europene, cooperării judiciare internaționale în materie civilă și penală, drepturilor omului. Astfel, în afară de seminariile dedicate acestor domenii, aspecte de drept UE sau de drepturile omului vor fi incluse și în alte seminarii, acolo unde agenda permite astfel de trimiteri.

Un număr important de seminarii va fi organizat în domeniul dezvoltărilor abilităților non-juridice ale magistraților. S-a avut în vedere organizarea de seminarii în domeniul englezei și al francezei juridice, al comunicării, al combaterii discriminării, eticii și deontologiei, medierii.

O parte din activitățile de formare au fost incluse în program sub rezerva aprobării finanțării acestora de către partenerul străin. Este vorba despre seminariile incluse în proiectul „Asistență pentru consolidarea capacității instituționale în domeniul formării judecătorilor și procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, cofinanțat printr-un grant din partea Elveției, respectiv, cele preconizate a se desfășura în cadrul proiectului „Consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative și instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian. Ambele proiecte parcurg o procedură de prelungire a finanțării, care se va finaliza în perioada următoare. Toate activitățile de formare care se află în această situație au fost incluse în calendar cu o mențiune în acest sens.

INM va lansa, în cursul lunii martie, o serie de 29 de cursuri e-learning dezvoltate în materia noilor coduri și a drepturilor omului, deschise participării judecătorilor și procurorilor.

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a

Formularea opțiunilor

Judecătorii și procurorii sunt invitați să formuleze opțiuni pentru cel mult 3 seminarii sau alte activități de formare continuă în domeniile care prezintă interes din perspectiva specializării și atribuțiilor de serviciu sau în acele domenii în care simt nevoia dobândirii unor cunoștințe suplimentare. Între cele 3 opțiuni nu va exista o ordine de preferință, toate având aceeași pondere în procesul de alocare a locurilor la activitățile de formare continuă. În conformitate cu dispozițiile art. 9, alin. (3) din Regulamentul privind modul de desfășurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor și procurorilor și atestare a rezultatelor obținute, opțiunile judecătorilor se analizează și se aprobă în colegiul de conducere al instanței.

Pentru a simplifica procedura înscrierii magistraților la acțiunile de formare continuă, opțiunile vor fi introduse, ca și în anii anteriori, în baza de date pusă la dispoziție și care se găsește în portalul EMAP al Consiliului Superior al Magistraturii. Introducerea opțiunilor se va realiză centralizat, cu sprijinul fiecărei instanțe/parchet.

Informațiile astfel introduse vor fi folosite de INM pentru întocmirea listelor de participanți pentru seminariile de formare continuă din cursul anului 2016. Criteriile și procedura de selecție a magistraților la acțiunile de formare continuă sunt detaliate în Anexa 1.

Actualizarea informațiilor judecătorilor

INM atrage atenția asupra importanței actualizării informațiilor referitoare la specializarea judecătorilor, întrucât o serie de seminarii și conferințe sunt deschise celor care dețin o anumită specializare. În procesul de selecție, celor care dețin specializarea respectivă li se va acorda un punctaj suplimentar, fapt ce le va asigura un loc superior în clasamentul final. Selecția se va realiza pe baza informațiilor existente în baza de date la momentul efectuării acesteia.

De asemenea, INM a solicitat completarea bazei de date cu adresele de e-mail valide ale judecătorilor, deoarece, începând din acest an, o serie de informații cu caracter de noutate privind activitatea INM, informații cu privire la diferite oportunități de formare deschise magistraților, vor fi transmise în mod direct acestora, prin e-mail.

Listele definitive

Listele definitive ale participanților la seminarii vor fi afișate pe pagina web a INM în cel mai scurt timp după efectuarea selecției, astfel că aceste date vor putea fi avute în vedere la programarea ședințelor de judecată și a celorlalte activități în care sunt implicați magistrații respectivi.

Procesul de introducere în baza de date a opțiunilor magistraților se va încheia cel târziu la data de 17 februarie 2016.

Documente relevante

Sursa informației este INM (www.inm-lex.ro).

Programul de formare continuă a judecătorilor și procurorilor pentru anul 2016 was last modified: februarie 3rd, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.