Transmisie Live [CUM A FOST] Conferințele online Universul Juridic: Invocarea forței majore și/sau a impreviziunii în perioada pandemiei

2367       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] Conferințele online Universul Juridic: Invocarea forței majore și/sau a impreviziunii în perioada pandemiei 📅 15 mai 2020 [CUM A FOST] Conferințele online Universul Juridic: Invocarea forței majore și/sau a impreviziunii în perioada pandemiei

Data 15 mai 2020
Locația

Vineri, 15 mai 2020, începând cu ora 19,00, a avut loc transmisiunea LIVE a conferinței cu tema: „Invocarea forței majore și/sau a impreviziunii în perioada pandemiei”.

Evenimentul a fost transmis în direct, cu acces liber, preț de aproape două ore, de pe portalul www.universuljuridic.ro. Moderatorul conferinței a fost prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner STOICA & Asociații, iar speakerii invitați au fost: av. Dan Rareș Răducanu, Senior Partner STOICA & Asociații, av. Alin Oprea, Associate STOICA & Asociații, și av. Valentina Preda, Partner STOICA & Asociații.

 

A fost un eveniment organizat în prima zi a stării de alertă, care a urmat stării de urgență. „Deja după două luni de stare de urgență, starea de alertă poate fi privită ca o eliberare!”, a subliniat, în deschiderea dezbaterii, prof. univ. dr. Valeriu Stoica.

 

Ce a fost de reținut, în sinteză, din spusele lectorilor prezenți, în cele ce urmează:

 

Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner STOICA & Asociații

 

„Forța majoră își va demonstra abia de aici încolo semnificația. Cu alte cuvinte, dacă, până acum, am vorbit mai degrabă despre o chestiune virtuală, vorbim despre felul în care se poate invoca forța majoră într-o perioadă cum este pandemia, de aici înainte s-ar putea să avem destul de curând cazuri în care să se invoce aceasta în fața instanțelor judecătorești. Pot surveni, în afara instanțelor, negocieri contractuale și discuții între părți în care problema forței majore să fie discutată. Dacă, până la pandemie, forța majoră era mai degrabă o clauză de stil în contracte, ea poate deveni, de aici înainte, o problemă foarte des întâlnită.”

 

Av. Valentina Preda, Partner STOICA & Asociații

 

„S-a pus problema dacă pandemia îmbracă sau nu trăsăturile clasice ale unui caz de forță majoră. Răspunsul este unul destul de nuanțat și depinde de mai mulți factori, care trebuie avuți în vedere. Am identificat, printre acești factori, categoria operatorilor economici implicați, obiectul contractelor încheiate de acești operatori economici, momentul în care a fost surprinsă derularea contractului de starea de urgență, dacă aceste contracte erau sau nu afectate de un termen esențial privind livrarea unui bun sau prestarea unui serviciu. Problemele majore nu au fost determinate de virusul în sine, ci de carantinele generalizate care s-au impus. Vorbim aici despre firmele din HoReCa, aviație, turism, organizatorii de evenimente etc. Aceste firme ar putea invoca, în contractele cu partenerii lor, forța majoră ca pe o clauză exoneratorie de răspundere tocmai pentru a se proteja de eventuale acțiuni în despăgubiri pentru daunele directe sau indirecte determinate de neexecutarea lor.

Avem și o altă categorie – comercianții de bunuri nealimentare și nefarmaceutice –, care, chiar dacă au avut activitatea suspendată în marile centre comerciale, și-au păstrat activitatea comercială, fie și la distanță, fiind afectați de criză, dar nu în imposibilitatea obiectivă de a-și exercita activitatea. În cazul acestei categorii, s-ar putea invoca mai degrabă impreviziunea. Deci răspunsul nu poate fi unul singur și general valabil pentru toți!”

 

„Instanțele vor trebui să analizeze, de la caz la caz, dacă sunt întrunite prevederile art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, pentru a verifica dacă se poate vorbi despre prezența forței majore. Cu certitudine, pandemia a fost un eveniment extern, în afara voinței părților, dar se poate vedea dacă a fost unul imprevizibil pentru contractele încheiate până la declararea pandemiei, pe 11 martie 2020. Mai mult, va trebui verificat dacă pandemia a fost un eveniment invincibil, fapt demonstrat la nivel global, dar și unul inevitabil, fără îndoială. Deci pandemia se circumscrie trăsăturilor forței majore, astfel cum sunt ele definite de Cod. Prin O.U.G. nr. 29/2020, art. X alin. (2), s-a instituit o prezumție relativă de forță majoră în legătură cu actele și măsurile adoptate de autorități, prezumție care operează în ceea ce privește activitatea IMM-urilor și care și-a dorit să protejeze această categorie de agenți economici de probleme suplimentare sau acțiuni ulterioare în daune.”

 

Av. Dan Rareș Răducanu, Senior Partner STOICA & Asociații

 

„Prevederile O.U.G. nr. 29/2020 au stârnit discuții de îndată ce a fost adoptată. Dacă ne referim la prevederile din art. X alin. (3) teza finală din această Ordonanță, care spun că nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență, cum se împacă aceasta cu prezumția de forță majoră? Simpla existență a pandemiei nu dă dreptul practic agenților economici să se prevaleze de pandemie în mod automat pentru a refuza să-și îndeplinească obligațiile. Caracterul imprevizibil este unul esențial al forței majore. Acest caracter ar trebui analizat de la caz la caz. Nu cred că putem pune în contracte o marcă temporală universal valabilă. Asta are în vedere și art. X alin. (3) din O.U.G. nr. 29/2020. Art. 1.351 alin. (2) din Codul civil nu se referă la existența forței majore ca factor exonerator de răspundere. Pentru ca exonerarea să fie valabilă, trebuie să existe o legătură de cauzalitate între cauza de forță majoră și prejudiciul care este produs părții contractante. Data este relativă. Una este să se fi încheiat pe 5 martie un contract în zona cea mai afectată (Lombardia, să spunem), alta era situația dacă acel contract ar fi fost încheiat în alt punct, poate în România, unde lumea abia începuse să audă despre virus.”

 

Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner STOICA & Asociații

 

Art. X alin. (3) din O.U.G. nr. 29/2020 precizează că acest caracter imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat. Această sintagmă se referă la ceea ce părțile au prevăzut inițial în contract cu referire la forța majoră sau la ceea ce puteau prevedea părțile la momentul încheierii contractului din perspectiva unor situații excepționale cu caracter de forță majoră? Sau la ambele situații?”

 

Av. Alin Oprea, Associate STOICA & Asociații

 

„Referirea respectivă se referă la momentul încheierii contractului. În ultima frază din acel alineat se spune că «nu vor fi imprevizibile măsurile luate de autorități în conformitate cu actul normativ care a instituit starea de urgență». Cred că, astfel, vorbim despre o invitație făcută legiuitorului delegat, pentru instanțele care se vor confrunta cu cereri ale creditorilor frustrați de invocarea forței majore de către debitorii care urmăresc să își amâne sau să nu-și execute obligațiile, de a ține cont de întreg contextul adoptării O.U.G. nr. 29/2020. Cred că, în cazul contractelor încheiate ulterior datei de 16 martie 2020, nu mai pot fi invocate prevederile de favoare prevăzute de art. X alin. (2) din Ordonanță. Asta cu atât mai mult cu cât trebuie să discutăm și despre o disciplină contractuală, o diligență contractuală a profesioniștilor.”

 

Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner STOICA & Asociații

 

„Ar trebui subliniat aici un lucru: standardele sunt acelea ale bunului gospodar, dar ele sunt variabile în funcție de contextul specific, de profesia care se exercită și de nivelul la care se exercită profesia.”

Av. Dan Rareș Răducanu, Senior Partner STOICA & Asociații

 

„Consider că, într-un contract, voința părților prevalează. Codul civil spune că, în măsura în care părțile nu convin altfel, răspunderea este înlăturată în caz de forță majoră sau caz fortuit. Un contract este o lege a părților și el se aplică cu prioritate, orice ar spune Codul civil sau O.U.G. nr. 29/2020. Atunci când există clauze referitoare la forța majoră în contract, ele trebuie urmate întocmai.”

Av. Valentina Preda, Partner STOICA & Asociații

„În contextul în care Codul civil nu are condiții formale de invocare a forței majore, altele decât cele substanțiale, prin O.U.G. nr. 29/2020 se mai introduc două condiții formale de invocare a forței majore de către IMM-uri: prima – să se facă dovada că debitorul aflat în imposibilitate de executare a propriei obligații a făcut eforturi pentru salvarea contractului printr-o reprogramare sau prin amânarea livrării produsului sau prestării serviciului, iar invocarea forței majore ar trebui să fie o soluție de ultim resort.

A doua condiție – să prezinte cocontractantului acest certificat de situație de urgență de tip 1 (albastru) sau cel de tip 2 (galben), care atestă încetarea activității, respectiv o scădere a încasărilor cu minimum 25%. Acesta pare un simplu mijloc de probă, un înscris emis de Ministerul Economiei.”

Av. Dan Rareș Răducanu, Senior Partner STOICA & Asociații

 

„Din punctul meu de vedere, nu văd certificatele emise de Registrul Comerțului, CCIR și Ministerul Economiei ca fiind o condiție formală pentru invocarea forței majore. Acestea sunt, într-adevăr, mijloace de probă, care creează o prezumție relativă, dar în niciun caz un mijloc formal. Un IMM poate să invoce, astfel, forța majoră în fața cocontractantului. Dar aceste certificate scutesc IMM-urile de a demonstra în fața instanței toate condițiile invocării forței majore, inclusiv impreviziunea, dar și că prejudiciul a fost cauzat de existența cadrului de forță majoră!”

 

Concluzia emisiunii? În relațiile dintre părți trebuie să existe înțelepciune și disponibilitate către dialog și concesii. Altfel, toți vor avea de suferit – atât agenții economici, cât și consumatorii. Dacă există bună-credință, din rațiuni care sunt mai presus de lege, trebuie mers pe o partajare firească a riscurilor.


Vineri, 15 mai 2020, începând cu ora 19,00, va avea loc transmisia LIVE a conferinței cu tema: „Invocarea forței majore și/sau a impreviziunii în perioada pandemiei”.

Moderatorul conferinței va fi: Prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Founding Partner STOICA & Asociații

Speakerii invitați sunt:

– Av. Dan Rareș Răducanu, Senior Partner STOICA & Asociații;

– Av. Alin Oprea, Associate STOICA & Asociații;

– Av. Valentina Preda, Partner STOICA & Asociații.

 

 Acreditare INPPA

 

Taxa de participare este de 300 lei + TVA/ persoană și include următoarele beneficii:

 

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate 4k

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– 20% reducere la următoarele conferințe

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac doar pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro

 Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected]
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

[CUM A FOST] Conferințele online Universul Juridic: Invocarea forței majore și/sau a impreviziunii în perioada pandemiei was last modified: iunie 2nd, 2020 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter