Conferință [CUM A FOST] Conferința „Noi reglementări în agricultură”

1840       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] Conferința „Noi reglementări în agricultură” 📅 19 noiembrie 2019 București [CUM A FOST] Conferința „Noi reglementări în agricultură”

Data 19 noiembrie 2019
Locația Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (Bulevardul Mărăşti, Nr. 59, Sector 1, Bucureşti)

Recomandări

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Grupul Editorial Universul Juridic au organizat în data de 19 noiembrie 2019 conferința „Noi reglementări în agricultură”, la sediul USAMV din București.

Partenerii conferinței au fost Corteva Agriscience și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (FNGCIMM).

Conferința și-a propus să treacă în revistă soluțiile legislative recente care să determine dezvoltarea fermierilor, stimularea asocierii acestora și o creștere vizibilă a absorbției fondurilor europene.

Prima sesiune a după amiezii a fost deschisă de Maria Cîrjă, Marketing Manager, România & Moldova, Corteva Agrisciences, care a prezentat asistenței amănunte relevante despre  portofoliul complet pentru fermierii din România al companiei Corteva, lider pe piața  locală a inputurilor.

„Corteva Agriscience este o companie complet nouă in domeniul agriculturii pentru o lume complet nouă”, a spus Maria Cîrjă. Rezultat al sinergiei unor lideri globali de profil – DuPont, Dow și Pioneer – Corteva este o companie specializată pe oferta se semințe agricole, produse pentru protecția plantelor și soluții digitale, menită să conecteze cererea cu oferta, aliniind lanțul alimentar de la un capăt la altul: fermieri, producători de alimente și consumatori.

„Ne diferențiază înțelegerea producătorilor și a consumatorilor. De aceea, ne este la îndemână să furnizăm de produse și servicii extrem de extinse, cu un traseu combinat robust, de la germoplasmă, biotehnologie, protecție a culturilor, tehnologii pentru tratamentul semințelor și agricultură digitală”.

Corteva are peste 21.000 de angajați, operează în peste 140 de țări, are peste 100 de facilități de producție, peste 10 milioane de clienți în întreaga lume și o cifră de afaceri de 145 de miliarde de dolari la nivelul anului 2018.

„75% din businessul Corteva din România este realizat de semințe și doar 25% de produse pentru îngrijirea culturilor. În câțiva ani vom introduce și soluții digitale noi, care să ajute fermierii. Cota de piață a companiei este de 37,0% la semințele de porumb, 47% la floarea  sparelui și 70 % la soia. În cazul produselor de protecție a plantelor, cotele de piață sunt de 33% la erbicide cereale,  49% la erbicide pentru rapiță, 19% la fungicide pentru floarea soarelui  11,1% la erbicide pentru porumb și 18% la fungicide pentru culturi speciale”, a arătat oficialul Corteva Agriscience.

Simona Mureșan, Director Executiv, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, a expus cu lux de amănunte oferta FNGCIMM în contextul noilor reglementări în agricultură. Cei prezenți au aflat detalii despre tipurile de garanții acordate de FNGCIMM: garanții din surse proprii FNGCIMM (plafon, exprese, OPTIMM și Start-up Nation și în administrare (proprietar schemă MADR).

„Care sunt avantajele garanției FNGCIMM? Vorbim despre extinderea accesului la produsele bancare de creditare, diminuarea costurilor adiționale creditului/scrisorii de garanție, preluarea parțială a riscului de credit de către FNGCIMM și simplificarea procesului de garantare comparativ cu utilizarea garanțiilor ipotecare. Mai mult, garanția FNGCIMM este expresă, lichidă, fără costuri de evaluare și este exigibilă imediat”, a subliniat Sorina Mureșan.

Oficialul FNGCIMM a explicat cum se obține garanția clasică de la caz la caz, dar a vorbit și despre noul program guvernamental ”Investește în tine”, care are ca scop încurajarea incluziunii sociale a tinerilor, adresat celor cu vârsta cuprinsă între 16 și 26 de ani care sunt în perioada studiilor sau persoanelor cu vârsta între 26 și 55 de ani, cuprinse în sistemul de învățământ sau efectuează cursuri de reconversie și/sau specializare profesională.

Firește, o atenție deosebită a fost acordată garanțiilor dedicate beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020 destinate fie fermierilor persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii, fie beneficiarilor privați ai programelor respective pentru finanțarea proiectelor de investiții.

S-au acordat și se acordă garanții pentru credite aprobate fermierilor pentru achiziția de terenuri cu destinație agricolă, cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privata a statului, pentru finanțarea producției agricole, finanțarea producției piscicole și a investițiilor în domeniul agricol și cel al acvaculturii, dar și pentru pentru finanţarea proiectelor de investiţii sprijinite prin aceste programe.

A fost evidențiat algoritmul acordării garanțiilor acordtae finanțărilor de maximum 3 milioane euro , cu max. 80% din finanțarea aprobată (maxim 2,4 milioane euro) și comisioane începând de la 1,1%/an, în funcție de ratingul acordat de finanțator.

La rândul său, gazda evenimentului, reprezentată de prof. univ. dr. Liliana Bădulescu de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a prezentat auditoriului date relevante privind cercetarea universitară, ca premisă a adaptării la noile cerințe ale politicii agricole. Domnia sa a vorbit despre cea mai nouă și mai modernă infrastructură de cercetare a USAMV București, despre activitatea centrului de cercetare, care a început în luna iunie 2016 cu 11 cercetători, număr care a sporit actualmente până la 22 de cercetători (10 în posturi pe perioadă nedeterminată): 6 CS III, 5 CS, 9 ACS și 2 ingineri de cercetare.

„Centrul despre care vorbim este un centru modern, state-of-the-art, destinat activităților de CDI, care dipsune de 13 laboratoare de cercetare nou create, echipate la cele mai înalte standarde europene, cu peste 200 de echipamente. Mai mult, centru dispune și de o seră-bloc de cercetare automatizată, cu funcții de autocontrol, concept unic in România!”, a specificat prof. univ. dr. Liliana Bădulescu.

Centrul se autofinanțează parțial și face cercetare în interesul autorităților, al producătorilor, al consumatorilor, dar face și cercetare fundamentală. ”Prestăm diverse servicii de cercetare și dezvoltare-inovare pentru domeniul agricol (valorificarea resurselor locale, performanțe tehnologice, inovații), pe domeniul de protecție a mediului (reducerea reziduurilor de pesticide sau a poluanților, valorificarea terenurilor sărăturate, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră etc), dar și pe domeniul de sănătate și securitate alimentară.”, a mai spus oficialul USAMV București.

Ce de-a doua parte e evenimentului a fost deschisă de intervenția conf. univ. dr., av. Carmen Mariana Diaconu, de la Facultatea de Agricultură, USAMV Iași, cea care a vorbit convingător despre impactul Politicii publice legislative privind accesarea finanțărilor în domeniul agricol. Au fost trecute în revistă sursele de finanțare, cu un accent deosebit pe fondurile coordonate prin Ministerul Fondurilor Europene, axele prioritare 1, 4, 5 și 6, Programul Operațional de Competitivitate etc.

„Când vorbim de politici publice, fară a institui un formalism al limbajului academic, avem în vedere strategii dezvoltate pe termen scurt, mediu și lung, care îşi propun pe baza unei analize swot, dezvoltarea cu prioritate a  agriculturii de nişă (ex. agricultura seminceră, agricultura destinată suprafeţelor mici, dar care prin raritatea culturii şi implicit prin utilizarea produsului în medicina alternativă etc) sau revenirea la tradiţii prin produsele tradiţionale şi crearea unei legislaţii adjuvante, revenirea la stimularea și dezvoltarea creșterii suinelor, etc.”, a spus avocatul Diaconu.

Tudor Malearov, Business Development Manager, KeysFin, a ales o prezentare densă, primită cu interes de cei prezenți: Agricultura în România – Riscuri și oportunități”.

„Companiile locale din sectorul agricol anunță că se pregătesc de creșteri substanțiale pentru anul 2019. Estimările KeysFin confirmă așteptările acestora și arată că este un trend crescător pe care îl urmează mediul de business agricol.”, a spus oficialul KeysFin.

Potrivit analizei, cei mai importanți 10 jucători din agricultură au realizat, în 2018, afaceri însumate de 6,8 miliarde de lei, concentrând 16% din totalul cifrei de afaceri din acest sector.

Din afacerile generate în sectorul agricol, producția vegetală din România a crescut, în ultimii cinci ani, cu 26%, ajungând anul trecut la 13,9 miliarde de euro, clasându-se astfel pe locul 6 în Uniunea Europeana (UE), cu aproape 6% din total.

Datele Institutului Național de Statistică (INS), citate de reprezentantul KeysFin, relevă faptul că România ocupa, în 2018, primul loc la porumb în rândul statelor membre ale UE atât în ceea ce privește suprafața cultivată, cât ți la producția realizată, de 18,7 milioane de tone.

Conform analizei prezentate, în 2018, afacerile companiilor locale din domeniul agriculturii au atins valoarea de 43 de miliarde de lei, în creștere cu 14,7% comparativ cu rezultatele din 2014.


Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Editura Universul Juridic organizează în data de 19 noiembrie 2019 conferința „Noi reglementări în agricultură”, la sediul USAMV din Bulevardul Mărăști, Nr. 59, Sector 1, București.

România se confruntă cu provocări enorme în atingerea potențialul său economic și social, în sectorul agro-alimentar și forestier, precum și la nivelul zonelor rurale. PIB-ul pe cap de locuitor este mai mic de 50% din media UE și semnificativ mai mic în zonele rurale.

Din punct de vedere al dezvoltării, zonele rurale înregistrează un decalaj semnificativ față de zonele urbane și se caracterizează prin: deficiențe structurale persistente (numărul mare al populației ocupate în agricultură, îmbătrânirea populației, un număr mare de exploatații de subzistență etc.); valoare  adăugată scăzută a produselor agro-alimentare; randamentele și productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semisubzistență; spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităților economice, acces redus la credite; o piață a terenurilor nefuncțională; o modestă orientare către export; investiții insuficiente în cercetare și dezvoltare; accesul la servicii și infrastructură cu mult în urma zonelor urbane; creșterea continua a disparităților regionale; o pondere ridicată a populației expuse riscului de sărăcie și excluziune socială; o administrație publică ineficientă; o serie de riscuri pentru oameni și mediu exacerbate de schimbările climatice.

Conferința cu tema Noi reglementări în agricultură își propune să prezinte soluții legislative care să determine dezvoltarea fermierilor, stimularea asocierii acestora și o creștere vizibilă a absorbției fondurilor europene. Totodată, în cadrul acestui eveniment vor fi prezentate exemple de succes (companii care au reușit să atragă fonduri europene, care fac export și care contribuie consistent la bugetele locale).

De asemenea, în cadrul evenimentului vor fi prezentate avantajele Indicațiilor geografice protejate și a Denumirilor de origine protejate.

Producătorii din România, care consideră că fabrică produse agro-alimentare cu calități speciale, determinate de o anumită arie geografică (cu factorii acesteia fizici si umani) au interesul de a le valorifica prin “denumiri de origine” sau indicații geografice”, folosind mijloacele de protecție disponibile atât la nivel național, cât și la nivel european.

 

Agendă:

15,30-16,00: Înregistrarea participanților

16,00-17,45: Sesiunea I

17,45-18,00: Business networking coffee break

18,00-19,30: Sesiunea a II-a

19,30 – Cină

Vorbitori:

Sesiunea I

Maria Cîrjă, Marketing Manager, România & Moldova, Corteva Agrisciences: Corteva Agrisciences – Portofoliu complet pentru fermierii din România

Simona Mureșan, Director Executiv, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri: Oferta FNGCIMM în contextul noilor reglementări în agricultură

Prof. univ. Liliana Bădulescu, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – Cercetarea universitară – premisă a adaptării la noile cerințe ale politicii agricole

 

Sesiunea a II-a

Conf. univ dr., av. Carmen Mariana Diaconu, Facultatea de Agricultură, USAMV Iași: Impactul Politicii publice legislative privind accesarea finanțărilor în domeniul agricol

Tudor Malearov, Business Development Manager, KeysFin: Agricultura în România – Riscuri și oportunități

Nicu Vasile, Fermier, Membru LAPAR

 

Accesul este gratuit pentru toți participanții care se înscriu prin formular și cuprinde:

– Participarea la toate sesiunile evenimentului;

– Participarea la pauzele de cafea și la Recepție;

– Documentatia oficială a evenimentului și acces la prezentările speakerilor;

 

 

Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin trei zile înaintea evenimentului. Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

 

Contact:

Mircea Fica, Editor, Director Editorial, 0732.903.216, [email protected]

Cristian Pavel, Director Dezvoltare, 0744.656.568, [email protected]

Roxana Biga, Project Manager; 0743.292.252, [email protected]


 

 

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

 

[CUM A FOST] Conferința „Noi reglementări în agricultură” was last modified: noiembrie 21st, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter