Conferință [CUM A FOST] Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy

3083       0

[CUM A FOST] Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy 📅 24 septembrie 2019 București [CUM A FOST] Conferinţa Națională de Lobby și Advocacy

Data 24 septembrie 2019
Locația Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, Aula Carol I, etaj 2, str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București

Camera de Comerț și Industrie București și Universul Juridic au organizat, marți, 24 septembrie 2019, la Palatul CCIB, Conferința Națională de Lobby și Advocacy. Partenerii evenimentului au fost Diplomat Consult și Asociația Registrul Român de Lobby.

 

“Nu există lobby pentru lobby”, a subliniat Cristina Trăilă, deputat, membru în Comisia Juridică, care a menționat că este adepta reglementării în acest domeniu. Ea a precizat că proiectul de lege privind activitatea de lobby, care a trecut de Senat, este amânat în Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Sper ca până la finalul acestei legislaturi parlamentare să avem o lege a lobby-ului, a mai spus Cristina Trăilă.

“Încrederea cetățenilor în guverne a crescut în statele în care s-a reglementat profesia și activitatea de lobby”, a evidențiat Adriana Ahciarliu Kyriakidis, founder & administrator Diplomat Consult, part of Invigors EMEA.

 

Adriana Ahciarliu Kyriakidis a propus crearea unui grup de lucru dedicat (mediul de afaceri, partide, sindicate, Guvern s.a. instituții interesate) pentru construcția unui proiect de lege a lobby-ului în care să se prevadă:

 • Recunoașterea acțiunii de lobby ca un instrument de influențare a deciziei politice & anticorupție;
 • Definirea acțiunii de lobby și a profilului profesional al lobbystului cu recunoașterea profesiei în COR;
 • Înscrierea obligatorie în RUTI (Registrul Unic al Transparenței Intereselor)
 • Codul de bună practică public (site RUTI) și asumat obligatoriu odată cu înscrierea în Registru;
 • Recunoașterea domeniilor de specialitate specifică și a specificității angajatorului (ex. lobby politic, financiar, lobbyist intern, extern, PFA) fără aplicarea unor standarde duble  de încadrare fiscală/contabilă în funcție de ponderea activității de lobby în cadrul veniturilor;
 • Recunoașterea costului ca un element comercial real al acțiunii/contractului de lobby fără “amendări fiscale” la momentul încasărilor comisioanelor de succes și a sumelor ce reprezintă venit din acțiunea de lobby;
 • Înființarea poziției de lobbyist în instituțiile publice fără drept de inițiativă legislativă (ex. B.N.R, Consiliul Concurenței) cu model de acreditare permanentă a lobbyistului pe lângă Parlament/Guvern/foruri decizionale.

 

 

 

Adriana Ahciarliu Kyriakidis a prezentat și un studiu de caz, »Directiva Creditului de Consum».

 

Ana Bontea, Director al Departamentului Juridic și Dialog Social, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) a apreciat că Executivul ar trebui să respecte mai mult Consiliul Economic și Social. “Trebuie să existe o perioadă mai mare în care membrii CES să analizeze proiectele de lege venite de la Guvern. Au existat cazuri când un proiect a venit azi, iar CES-ul a fost nevoit să dea un aviz chiar a doua zi”, a precizat Ana Bontea.

Laura Florea, Managing Partner, Point Public Affairs și Președinte, Asociația Registrul Român de Lobby (ARRL) a prezentat rezultatele studiului Percepții asupra activităților  de lobbying în România.

Cercetarea a fost realizată pe baza răspunsurilor primate de la 58 interviuri, împarțite între toate categoriile de organizații care interacționează cu autoritățile: firme de consultanță în public affairs, firme de consultanță în comunicare, firme de avocatură, companii românești, companii multinaționale, camere de comerț, patronate, asociații de afaceri și ONG-uri.

“Existența RUTI a transparentizat interacțiunile dintre decidenți și grupurile de interese. Evoluția Facebook ca mijloc de propagandă individuală a responsabilizat decidenții să posteze proactiv activitatea lor, transparentizând procesele de advocacy”, se arată în studiul ARRL.

Concluzii ale studiului ARRL

 • Politici publice adoptate peste noapte și decise fără niciun fel de consultare publică;
 • Guvernul a blocat de multe ori comunicarea cu societatea civila și s-a situat pe poziții de adversitate;
 • Angajamentele făcute în cadrul discuțiilor/dezbaterilor se blochează de cele mai multe ori în parcursul de consultare politică în cadrul structurilor de partid;
 • Calitatea dialogului a scăzut. Multe argumente de aliniere la principii și legislație internațională nu mai sunt luate în considerare;
 • Consultarea publică este mai degrabă simulată;
 • Consultări formale, organizate de multe ori după ce s-a luat decizia; scurt-circuitarea procedurilor de transparență; studiile de impact, fundamentarea deciziilor au devenit un

moft, la fel ca și justificarea publică a deciziilor; concentrarea deciziei la vârf sau în cercuri restrânse, cu valoare „epistemică” redusă; personal politic și administrativ cu pregătire precară;

 • Decizii arbitrare, discreționare, fără consultare, fără aplecare pe argumente, fără transparență. Decizii luate de persoane incompetente și fără minim bun-simț metodologic / argumentativ. Pe scurt, dezastru;
 • Deciziile sunt impredictibile, există o incompetență în creștere în rândul interlocutorilor, comportamentul este nepoliticos și arogant, încurajat și validat de un discurs public disprețuitor și presărat de neadevăruri;
 • Din perspectivă formală, de tehnică legislativă și proces legislativ, sistemul nu s-a modificat. Însă din perspectiva nevoii de reglementare cu orice preț, fără studii de oportunitate, analize de impact, analize de risc, corelare cu alte acte normative cu care interacționează precum și reflectarea bugetară a posibilei decizii procesul de luare a deciziilor s-a înrăutățit;
 • Grupuri de interese din ce în ce mai restrânse concentrează putere și influență din ce în ce mai mare.

Mihai Sebe, Șef Serviciu, Serviciul Studii Europene, Institutul European din România a prezenta tema „Reflecții asupra procesului de lobby și advocacy. Advocacy în secolul XXI. Provocări și oportunități”.

Radu Nicosevici, Președinte, Academia de Advocacy a vorbit despre „Rolul asociațiilor patronale și asociațiilor profesionale în procesul de lobby

Octavian Rusu, fondator și CEO al Issue Monitoring a prezentat tema „Provocări și tendințe în activitatea de public affairs din România – Dinamica și dialogul politicilor publice”

“Asociațiile patronale din România s-au dezvoltat destul de mult în ultimii 5 ani. Sunt preferate de către decidenți. Este nevoie de o profesionalizare mai mare a acestor asociații, rolul lor în activitatea de Public Affairs fiind extrem de important. Este necesar ca aceste asociații să aibă propriile persoane care să se ocupe de aceste activități de Public Affairs”, a subliniat Octavian Rusu.

Cristian Ducu, Director General, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics a avut tema „Riscul politic dintr-o perspectivă de Public Affairs”.

 


 

 

Camera de Comerț și Industrie București și Universul Juridic organizează marți 24 septembrie 2019, începând cu ora 09,00 Conferința Națională de Lobby și Advocacy.

Conferința va avea loc la Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, Aula Carol I, etaj 2, str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București.

 

Acreditare INPPA

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA.

 

Prezentare:

Executivul a anunțat că va reglementa activitatea de lobby, acest lucru fiind trecut și în programul de guvernare.

Conferința Națională de Lobby și Advocacy își propune să analizeze stadiul actual al actelor legislative care vor reglementa activitatea de lobby în țara noastră și cum vor modifica acestea activitatea organizațiilor de profil, a autorităților locale și centrale, a companiilor și a cetățenilor.

Creșterea transparenței decizionale și reglementarea activității de lobby sunt un instrument în combaterea corupției.

La data de 30 iulie 2019, erau înscrise 11.865 de entități în Registrul de transparență al Uniunii Europene, grupate în șase subsecțiuni: 1) Societăți de consultanță specializată/cabinete de avocatură/consultanți independenți; 2) Lobbyiști interni și asociații comerciale/de afaceri/profesionale; 3) Organizații neguvernamentale; 4) Grupuri de reflecție, instituții academice și de cercetare; 5) Organizații care reprezintă biserici și comunități religioase; 6) Organizații reprezentând autorități locale, regionale și municipale, alte entități publice și mixte.

Registrul de transparență al Uniunii Europene a fost creat ca un sistem comun de către Parlamentul European și Comisia Europeană în 2011, printr-un acord interinstituțional. El reprezintă unul dintre instrumentele-cheie pentru punerea în aplicare a angajamentului celor două instituții în materie de transparență. Registrul de transparență vizează toate grupurile de interese și consultanții independenți care se angajează în activități desfășurate cu scopul de a influența procesele de legiferare și de punere în aplicare a politicilor ale instituțiilor UE.

Evidențiind interesele urmărite, de către cine și cu ce resurse, registrul de transparență permite un control public mai amplu, oferind cetățenilor, mass-mediei și părților interesate posibilitatea de a urmări activitățile și influența potențială ale reprezentanților de interese. Registrul de transparență cuprinde peste 11.000 de entități, toate semnatare ale unui Cod de conduită comun.

În România a fost creat în anul 2016 Registrul Unic al Transparenței Intereselor (vezi ruti.gov.ro), de către fostul minister al Consultării Publice și Dialogului Social.

Totodată, există Asociația Registrul Român de Lobby, care reunește mai multe agenții de PR și companii de Public Affairs.

Lobby-istul este o completare necesară a instituțiilor statului sau Uniunii Europene, este liantul între cetățeni, ONG-uri, mediul de afaceri și instituțiile statului. Lobby-istul nu este doar un comunicator, trebuie să aibă abilități excelente de comunicare, dar și ale unui negociator iar, în plus, pentru a avea succes, trebuie să fie un bun cunoscător al problematicii pe care o reprezintă.

Conferința Națională de Lobby și Advocacy își propune să contribuie la promovarea acestor activități și la elaborarea unui ghid de bune practici în domeniu.

 

Teme de dezbatere:

– Reglementarea activității de lobby în Parlamentul României

– Situațiile unde se impun activitățile de lobby

– Deosebirile dintre lobby și traficul de influență

– Conflictul de interese

– Profilul moral al lobbyistului

– Reguli și ghiduri privind activitatea de lobby

– Diplomația și lobby-ul

– Rolul asociațiilor patronale și al asociațiilor profesionale în procesul de lobby

– Provocările activității de advocacy în România

 

Teme de dezbatere:

A. Lobby-ul – definiție și implicații

– Situațiile unde se impun activitățile de lobby

– Conflictul de interese

– Profilul moral al lobbyistului

– Reguli și ghiduri privind activitatea de lobby

B. Diplomația și lobby-ul

C. Relația legiuitor – lobby-ist / decident – lobby-ist

D. Rolul asociațiilor patronale și al asociațiilor profesionale în procesul de lobby

 

Agendă:

09,00-09,30: Înregistrarea participanților și welcome coffee

09,30-11,30: Sesiunea I

Adriana Ahciarliu Kyriakidis, doctor în Științe Politice – „Lobbyul  în decizia politică – paradigma teoretică și cadrul de reglementare la nivel european”

Cristina Trăilă, Deputat, Comisia Juridică, de disciplină și imunități, Camera Deputaților

Ana Bontea, Director al Departamentului Juridic și Dialog Social, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) – „Îmbunătățirea guvernanței la nivel național și european prin implicarea partenerilor sociali în procesul decizional și de punere în aplicare”

Laura Florea, Managing Partner, Point Public Affairs și Președinte, Asociația Registrul Român de Lobby – „Reglementarea activității de Lobby în România”

Adriana Ahciarliu Kyriakidis, founder & administrator Diplomat Consult, part of Invigors EMEA – „Lobbyul și armonizarea legislativă în state membre ale Uniunii Europene – studiu de caz: »Directiva Creditului de Consum»”

11,30-12,00: Business networking coffee break

12,00-14,00: Sesiunea a II-a

Mihai Sebe, Șef Serviciu, Serviciul Studii Europene, Institutul European din România – „Reflecții asupra procesului de lobby și advocacy. Advocacy în secolul XXI. Provocări și oportunități”

Radu Nicosevici, Președinte, Academia de Advocacy – „Rolul asociațiilor patronale și asociațiilor profesionale în procesul de lobby

Octavian Rusu, fondator și CEO al Issue Monitoring – „Provocări și tendințe în activitatea de public affairs din România – Dinamica și dialogul politicilor publice”

Cristian Ducu, Director General, Centre for Advanced Research in Management and Applied Ethics – „Riscul politic dintr-o perspectivă de Public Affairs”

14,00-15,00: Business lunch &  networking

 

Audiența:

Agenții de PR și companii de Public Affairs

Companii de consultanță

Directori de corporate affairs din societăți comerciale românești și multinaționale

Autorități locale și centrale (primari, șefi de consilii județene, parlamentari)

Avocați;

Asociații patronale și profesionale;

ONG-uri cu profil juridic și economic;

Mass-media

 

Contact:

Roxana Biga, Project Manager; 0743.292.252, roxana.biga@universuljuridic.ro

Mircea Fica, Editor, 0732.903.216, mircea.fica@universuljuridic.ro

Cristian Pavel, Director Dezvoltare, 0744.656.568, cristian.pavel@universuljuridic.ro

 

Taxa de participare este de 300 de lei + TVA și include:

– Participarea la toate sesiunile evenimentului;

– Participarea la pauzele de cafea și la prânz;

– Documentatia oficială a evenimentului și acces la prezentările speakerilor;

– Acces la Abonamentul Premium Universul Juridic pe o perioadă de 3 luni.

 

 

 


* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+ și Instagram.

Prin completarea prezentului formular, prin plata taxei de participare și prin participarea dumneavoastră la eveniment, vă exprimați acordul față de filmarea/fotografierea și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

 

[CUM A FOST] Conferința Națională de Lobby și Advocacy was last modified: septembrie 26th, 2019 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: