Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului

8529       0

Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a II- a 📅 08 noiembrie 2022 Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a II- a

Data 08 noiembrie 2022
Locația Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București; fizic și online

Acreditare INPPA

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA

Facultatea de Drept, Universitatea din București, în parteneriat cu Editura Universul Juridic, organizează marți, 8 noiembrie 2022, Ziua Mondială a Urbanismului, începând cu ora 09.30, în Sala „Constantin Stoicescu” a Facultății de Drept, Universitatea din București, Conferința națională de dreptul urbanismului și amenajarea teritoriului – ediția a II-a. 

Încurajați de succesul primei ediții a conferinței, care a reunit cei mai importanți specialiști în această materie, atât reputați juriști, cât și urbaniști și arhitecți, propunem să continuăm acest proiect cu o a doua ediție a evenimentului, organizată chiar de Ziua Mondială a Urbanismului. 

Coerența și claritatea normelor juridice și ale instrumentelor operaționale specifice urbanismului și amenajării teritoriului au un impact direct asupra calității vieții, a conservării valorii proprietăților imobiliare și a sănătății populației. Sunt afectate, deopotrivă, dinamica economică și investițiile financiare pe termen scurt, mediu sau lung, la nivel local sau central. Absența, în primele decenii postcomuniste, a unui cadru instituțional și legal adecvat a generat dezvoltări urbane cu semnificative disfuncții, investiții speculative și atitudini instituționale lipsite, uneori, de eficiență. 

Deși, la nivel european, internațional, problemele pe care le ridică domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului cunosc o abordare interdisciplinară și sunt prioritare în agenda publică a guvernanților, în România, rezolvarea unora dintre disfuncționalitățile identificate în această materie extrem de vastă și diversificată este în plină desfășurare. De altfel, la nivelul ministerului de resort a fost deja elaborat un proiect de Cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor în scopul reunificării și sistematizării legislației în materie. 

Și această a doua ediție a conferinței își propune să continue discuțiile cu privire la aspecte de actualitate din domeniul urbanismului și al amenajării teritoriului, aflate adeseori la intersecția dintre interesul public și cel particular. 

 Totodată, și în cadrul acestei noi întâlniri, perspectiva interdisciplinară a abordării tematicilor prezentate va fi dominantă, intervențiile specialiștilor din diferite domenii, precum juriști, arhitecți, urbaniști, ingineri, geografi etc., demonstrând complexitatea dezbaterilor ce pot genera uneori dispute între reprezentanți ai sectorului public, cu atribuții în domeniu, și reprezentanți ai sectorului privat. 

 Asemenea confruntări de idei pot să conducă însă la identificarea de posibile soluții față de unele dintre problemele generate de reglementările aplicabile în materie, inclusiv prin raportare la unele hotărâri ale instanței de contencios administrativ ce reflectă o sferă largă și diversificată de conflicte rezultate fie din interpretarea diferită a unor prevederi legale, fie din existența unui vid legislativ. Amintim, în acest context, și deciziile instanței supreme prin care se urmărește o interpretare și o aplicare unitară a legislației cu privire la urbanism și la amenajarea teritoriului. 

Parteneri:

Vlăsceanu, Nyerges & Partners

Secu Legal | Real Estate Law Firm

Reff & Associates | Deloitte Legal

Fiodorov & Partners

Stratulat Albulescu Attorneys at Law

WOLTERS KLUWER România

Alpha Bank

Tudor. Personal Tailor

 

Moderatori: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București 

 

Program, 8 noiembrie 2022, Ziua Mondială a Urbanismului:

09,30-10,00 DESCHIDEREA CONFERINȚEI. ALOCUȚIUNI INTRODUCTIVE 

Prof. univ. dr. Răzvan Dincă, decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București – cuvânt de deschidere 

Prof. univ. dr. h.c. Mircea Duțu, director, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; membru, Asociația Internațională de Dreptul Urbanismului – Dreptul urbanismului ca ramură de drept și disciplină științifică. Perspective românești 

Arh. dr. Anca Ileana Ginavar, director general, Direcția Generală Dezvoltare Teritorială, MDLPA; lector invitat la masterul de Dreptul urbanismului și al amenajării teritoriului, Facultatea de Drept, Universitatea din București – stadiul Proiectului Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor 

Moderatori: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; C.S. gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București 

 Cele 20 de minute alocate sunt repartizate astfel: 15 minute pentru prezentare și 5 minute pentru dezbateri 

 10,00-11,20 SESIUNEA I 

Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; C.S. gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

10,00-10,20: Lector univ. dr. Vera Marin, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Limite și oportunități pentru informarea și consultarea populației în elaborarea documentațiilor de urbanism 

10,20-10,40: Av. Adriana-Florentina Dobre, Partner, Stratulat Albulescu Attorneys at Law; av. Mihai Iorga, Associate, Stratulat Albulescu Attorneys at Law – Demersuri legale pentru deblocarea Planurilor Urbanistice Zonale nepuse pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București. Aspecte teoretice și practice 

10,40-11,00: Av. Diana Stan, Managing Associate, Reff & Asociații | Deloitte Legal – Obținerea avizului de oportunitate – între obiectivitate și subiectivitate 

11,00-11,20: Conf. univ. dr. Robert Bischin, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova – Construcții care servesc activităților agricole și/sau serviciilor conexe, un mod de a ocoli legea 

 11,20-11,40 Pauză de cafea 

11,40-13,00 SESIUNEA A II-A 

Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București 

11,40-12,00: Lector univ. dr. Simona Butnariu, Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București – Densitatea – un parametru al calității sau cantității în noile dezvoltări urbane 

12,00-12,20: Prof. univ. dr. Simona Cristea, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Evoluția jurisprudenței în materia autorizației de construire și a certificatului de urbanism 

12,20-12,40: Urb. Alexandru Pânișoară, președinte, Asociația pentru Dreptul Urbanismului (ADU) – Delegarea atribuțiilor de către Primar/Președintele Consiliului Județean, în urbanism și construcții, Viceprimarului/Vicepreședintelui Consiliului Județean 

12,40-13,00: Adrian Măntoiu, EMBA, Managing Director, Wolters Kluwer România – Inteligența Artificială – analiza avansată a jurisprudenței 

 13,00-14,00 Pauză de masă 

14,00-16,20 SESIUNEA A III-A 

Moderator: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; C.S. gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 

14,00-14,20: Lector univ. dr. Cristina Cornelia Feurdean, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Conflictul de atribuții versus conflictul de interese, în materia urbanismului, între autoritățile publice ale administrației publice locale a municipiului București 

14,20-14,40: Arh. urb. Alexandru Bălan, arhitect urbanist partener, One design – Impactul construcțiilor introduse în legalitate asupra urbanismului 

14,40-15,00: Av. dr., urb. Sebastian BoțicCertificatul de urbanism: o problemă încă nerezolvată? 

15,00-15,20: Cercetător științific, av. Dumitru Dobrev, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; Partner, SCA Dobrinescu Dobrev – Nulitatea actului administrativ – particularități în dreptul urbanismului 

15,20-15,40: Av. drd. Andreea-Cristina Secu, Secu Legal – Real Estate Law Firm – Volatilitatea autorizației de construire și securitatea investițiilor imobiliare 

15,40-16,00: Tudor-Nicolae Bonifate, avocat colaborator, Țuca, Zbârcea & Asociații; Alin-Constantin Toma, avocat colaborator, Bondoc & Asociații – Contenciosul urbanismului, al amenajării teritoriului și al construcțiilor. În expectativa unei codificări mult așteptate 

16,00-16,20: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București – Norme, practici și modele de planificare și dezvoltare a zonelor urbane destructurate 

 16,20-16,40 Pauză de cafea 

16,40-18,20 – SESIUNEA A IV-A 

Moderator: Conf. univ. dr. Bogdan Suditu, Facultatea de Geografie, Universitatea din București; președinte, Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism, Primăria Municipiului București 

16,40-17,00: Lector univ. dr., av. Vlad-Cristian Soare, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Reorganizarea administrativ-teritorială a zonei metropolitane București-Ilfov 

17,00-17,20: Notar public drd. Andreea Boar, Facultatea de Drept, Universitatea din București – Aspecte de practică notarială în domeniul dreptului urbanismului  

17,20-18,00: Av. Tatiana Fiodorov, Managing Partner, Fiodorov & Partners – Particularitățile documentațiilor de urbanism în cazul dezvoltării proiectelor de energie regenerabilă 

18,00-18,20: Av. Mihaela Nyerges, Partner, Vlăsceanu, Nyerges & Partners – Provocări actuale în autorizarea de noi capacități de producere de energie din surse regenerabile 

18,20-18,40: Arh. dr. Claudiu Daniel Salanță, arhitect șef, Direcția urbanism și amenajarea teritoriului, Consiliul Județean Cluj – Intravilanul – cartea funciară versus documentații de urbanism  

18,40-19,00: Conf. univ. dr., av. Mircea Ursuța, Facultatea de Drept, Universitatea din Oradea – Aspecte contravenționale în materia urbanismului 

19,00-19,15: Prof. univ. dr. Dana Tofan, director, Școala doctorală, Facultatea de Drept, Universitatea din București; C.S. gr. I, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Natura juridică a Planului urbanistic de detaliu 

 19,15-19,30 CONCLUZII 


TAXA DE PARTICIPARE: 

  • online – 300 lei + TVA 
  • fizic (în sală) – suplimentar față de prețul online, se va achita suma de 150 lei + TVA (taxa include masa de prânz, mapa conferinței)  

 Include următoarele beneficii:

– Acces la vizionarea conferinței video live la calitate FULL HD

– Acces la înregistrarea video la 3 zile după data evenimentului (o puteți accesa din link-ul primit pe mail)

– Speakeri de calitate, profesori universitari, experți în domeniu

– Voucher 20% reducere la un eveniment viitor

– 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include printre altele:

Peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.

Acordarea statutului de membru Senior în ujmag.ro care aduce urmatoarele beneficii:

A) Minimum 20% reducere la carțile editurii Universul Juridic
B) 10% reducere la carțile altor edituri


Accesul la conferință se face online, pe bază de utilizator și parolă.

Detaliile privind modalitatea de acces la conferința video vă sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după înscrierea dvs. prin completarea formularului de mai jos.

Conferința video va fi transmisă LIVE la data și ora afișate. De asemenea, înregistrarea VIDEO a conferinței vă va fi pusă la dispoziție în cel mai scurt timp după finalizarea transmisiei LIVE.

Atât transmisia LIVE, cât și înregistrarea VIDEO sunt disponibile doar pe bază de utilizator și parolă pentru persoanele care s-au înscris cu succes prin formularul evenimentului și care au achitat contravaloarea accesului.

Vizualizarea și accesarea transmisiei LIVE și a înregistrării se fac  pe Portalul Universul Juridic. Aveți nevoie doar de o conexiune la internet și nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale în afară de autentificarea cu utilizator și parolă pe www.universuljuridic.ro


 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Conferința Națională de Dreptul Urbanismului și Amenajarea Teritoriului, ediția a II- a was last modified: octombrie 27th, 2022 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: