Conferință [CUM A FOST] Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” „DECRET” – Ediția nr. 5/2019

1015       0
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.

[CUM A FOST] Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” „DECRET” – Ediția nr. 5/2019 📅 14 noiembrie 2019 Bacău [CUM A FOST] Conferinţa naţională cu participare internaţională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” „DECRET” – Ediția nr. 5/2019

Data 14 noiembrie 2019
Locația Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Recomandări

 

Joi, 14 noiembrie 2019, a avut loc Conferința națională cu participare internațională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” „DECRET” – Ediția nr. 5/2019, desfășurată în cadrul Sesiunii anuale de Manifestări științifice a Universității „George Bacovia” din Bacău, din perioada 12-15 noiembrie 2019. Evenimentul a fost găzduit de Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

 

În contextul organizării și desfășurării Sesiunii anuale de manifestări științifice și profesionale care a devenit tradițională în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, Conferința națională cu participare internațională Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET a reprezentat un eveniment organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalități de prevenire și combatere a multiplelor forme de devianță și delincvență, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

 

Partenerii de organizare a conferinței au fost: 

– Universitatea „George Bacovia” din Bacău – Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

– Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Psihologie și Sociologie – Departamentul de Asistență Socială

– Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

– Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

– Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

– Trade Co-operative University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

– Universitatea Româno-Americană din București

– Universitatea Transilvania din Brașov

– Universitatea Spiru Haret din Brașov

– Universitatea Danubius din Galați

– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

– Agenția Națională Antidrog

– Administrația Națională a Penitenciarelor

– Penitenciarul Bacău

– Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

– Centrul Educativ Tîrgu Ocna, Județul Bacău

– Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție (S. J. A. Bacău)

– Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)

– Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

– Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Bacău

– Serviciul de Medicină Legală Bacău

– Inspectoratul Școlar Județean Bacău

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

– Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău

– Asociația Română de Științe Penale (A.R.S.P.)

– Colegiul Consilierilor Juridici Bacău

– Grupul editorial Universul Juridic

– Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

– Instituția Prefectului – Județul Bacău

– Consiliul Județean Bacău

– Consiliul local Bacău

– Primăria municipiului Bacău

Comitetul științific al manifestării a avut următoarea componență

 

Președinte: Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România, Director al publicațiilor Dreptul, Consilier al Procurorului General al României

Vicepreședinți: Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, București; Prof. univ. dr. Mihaela TOMIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara

 

Scopul conferinței l-a constituit prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței; consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță; prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

 

Scopul final al conferinței l-a reprezentat publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum editat la Editura Universul Juridic, dar și analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului.

Obiectivele generale ale conferinței au vizat, în principal:

– identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;

– identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;

– promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

Obiectivele specifice ale conferinței au fost, în principal:

– constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței și metodele de investigare a fenomenelor antisociale;

– susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității;

– analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora;

– informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană.

Conferința a fost organizată în plen, pe secțiuni paralele și sesiuni de dezbateri în cadrul unor mese rotunde.

Secțiunile conferinței:

 

  1. Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității.
  2. Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog.
  3. Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.

Sesiuni de dezbateri în cadrul Meselor rotunde:

 

  1. Modalități de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în școală

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala Senat

Data: 12.11.2019, orele 14.00

Coordonator: Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

 

  1. Corupția în România este o problemă de nerezolvat?

Specificul prevenirii și combaterii corupției în administrația publică din România

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala BL3

Data: 12.11.2019, orele 14.00

Coordonator: Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

 

  1. Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar

Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE – Tendințe, Provocări, Oportunități.

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Data: 15.11.2019, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

 

Tematica orientativă a conferinței, a cuprins: Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței în mediul urban și rural; Profesii și profesioniști în domeniul de studiu al devianței și criminalității; Prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor și achizițiilor publice; Corupția, forme actuale ale acesteia și impacturi; Devianță și criminalitate în școală; Grupuri cu nevoi speciale. Modalități de inserție/reinserție socială a acestora; Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe; Etică, deontologie și transparență decizională; Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia; Criminalitatea transfrontalieră; Imigrația și terorismul; Forme actuale de manifestare a amenințărilor terorismului și impacturile acestuia; Factori declanșatori ai devianței și criminalității; Cercetări realizate în domeniul antidrog și modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naționale antidrog; Teorii și modele privind abuzul de substanțe; Influența politicilor sociale și a climatului social asupra devianței și criminalității; Costurile sociale și comunitare ale criminalității și devianței etc.

 

Participanții la conferință

 

Conferința s-a adresat tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

 


Joi, 14 noiembrie 2019, va avea loc Conferința națională cu participare internațională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” „DECRET” – Ediția nr. 5/2019, desfășurată în cadrul Sesiunii anuale de Manifestări științifice a Universității „George Bacovia” din Bacău care are loc în perioada 12-15 noiembrie 2019.

Evenimentul va fi găzduit de Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

În contextul organizării și desfășurării Sesiunii anuale de manifestări științifice și profesionale care a devenit tradițională în cadrul Universității „George Bacovia” din Bacău, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective – DECRET” reprezintă un eveniment organizat cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză, în vederea identificării celor mai performante modalități de prevenire și combatere a multiplelor forme de devianță și delincvență, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

 

Parteneri organizare conferință:

– Universitatea „George Bacovia” din Bacău – Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

– Universitatea de Vest din Timișoara – Facultatea de Psihologie și Sociologie – Departamentul de Asistență Socială

– Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

– Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

– Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

– Trade Co-operative University of Moldova, Chisinau, Republic of Moldova

– Universitatea Româno-Americană din București

– Universitatea Transilvania din Brașov

– Universitatea Spiru Haret din Brașov

– Universitatea Danubius din Galați

– Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

– Agenția Națională Antidrog

– Administrația Națională a Penitenciarelor

– Penitenciarul Bacău

– Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna

– Centrul Educativ Tîrgu Ocna, Județul Bacău

– Direcția Generală Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție (S. J. A. Bacău)

– Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)

– Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

– Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Bacău

– Serviciul de Medicină Legală Bacău

– Inspectoratul Școlar Județean Bacău

– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

– Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău

– Asociația Română de Științe Penale (A.R.S.P.)

– Colegiul Consilierilor Juridici Bacău

– Editura Universul Juridic

– Societatea de Investiții Financiare SIF Moldova

– Instituția Prefectului – Județul Bacău

– Consiliul Județean Bacău

– Consiliul local Bacău

– Primăria municipiului Bacău

 

COMITET ȘTIINȚIFIC

Președinte:

Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU

– Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România

– Director al publicațiilor Dreptul

– Consilier al Procurorului General al României

Vicepreședinți:

Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, Universitatea Româno-Americană, București

Prof. univ. dr. Mihaela TOMIȚA, Universitatea de Vest din Timișoara

Membri:

Prof. univ. dr. Ionel BOSTAN, Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava

Prof. univ. dr. Tudorel BUTOI, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Ștefan COJOCARU, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Mircea DAMASCHIN, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Prof. univ. dr. Gheorghe DURAC, Universitatea A. I. Cuza din Iași

Prof. univ. dr. Mihai-Adrian HOTCĂ, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Prof. univ. dr. Ana-Elena IANCU, Universitatea Agora din Oradea

Prof. univ. dr. Alexandru IONAȘ, Universitatea Spiru Haret din Brașov

Prof. univ. dr. Tănase JOIȚA, Universitatea Spiru Haret din Brașov

Prof. univ. dr. Cristian JURA, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Prof. univ. dr. Neculai LUPU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA, Universitatea Transilvania din Brașov

Prof. univ. dr. Cezar Marius PANTEA, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Prof. univ. dr. Ștefan PRUNĂ, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Prof. univ. dr. Tatiana PUIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Șerb STANCU, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Prof. univ. dr. Costică VOICU, Asociația Internațională  a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)

Cerc. Șt. I dr. Simona Maria STĂNESCU, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Cerc. Șt. I dr. Mariana BĂLAN, Institutul de Prognoză Economică, Academia Română

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Costel CEOCEA, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Conf. univ. dr. Ramona FLOREA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Mirela GORUNESCU, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Conf. univ. dr. Andreia Simona MELNIC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Camelia OLTEANU, Universitatea Spiru Haret Brașov

Conf. univ. dr. Monica POCORA, Universitatea Danubius, Galați

Conf. univ. dr. Mihaela F. PRUNĂ, Universitatea Româno-Americană din București

Conf. univ. dr. Camil TĂNĂSESCU, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București

Comisar șef Constantin NEGOIȚĂ, Director Agenția Națională Antidrog

COMITET DE ORGANIZARE

Președinte:

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Vicepreședinți:

Prof. univ. dr. Ion RUSU, Universitatea Danubius din Galați

Prof. univ. dr. Nicoleta Elena HEGHEȘ, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

Conf. univ. dr. Mihai CĂPRIOARĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU, SNPAP Tîrgu Ocna

Membri:

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Ciprian BOGEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Conf. univ. dr. Camelia OLTEANU, Universitatea Spiru Haret Brașov

Cerc. Șt. I dr. Sorin CACE, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Cerc. Șt. II dr. Simona ILIE, Institutul de Cercetare a Calității Vieții, Academia Română

Lector univ. dr. Violeta URBAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Gabriela Daniela BORDEIANU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Crina-Mihaela VERGA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Ioana Alina SZABO, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Daniel Gheorghe ȘTEFAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Florentina NEAMȚU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lector univ. dr. Constantin Mircea SINESCU, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Lector univ. dr. Ion NECȘULESCU, Universitatea Spiru Haret Brașov

Lector univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE, Universitatea „Danubius” din Galați

Asistent univ. dr. Minodora-Ioana RUSU, Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București

Asistent univ. dr. Andrei IUGAN, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Asistent univ. dr. Radu SLĂVOIU, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Asistent univ. drd.  Laurențiu NOVAC-DIACONU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Asistent univ. drd.  Elena Tania NĂVODARIU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Asistent univ. drd. Adrian-Petre SAVA-GĂINĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Dr. Marta BUTNARU, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

Dr. Gheorghe-Bogdan BÎRZU, ofițer în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

Comisar șef Adrian TULUC, Corpul Național al Polițiștilor – Biroul Teritorial Bacău

Comisar de poliție Marian TAMAȘ, Direcția Generală Anticorupție – S. J. A. Bacău

Inspector de poliție Vasile ANTIP, Direcția Generală Anticorupție – S. J. A. Bacău

Comisar șef de penitenciare Manuela FRÂNGU, SNPAP Tîrgu Ocna

Comisar șef de penitenciare Lenuța LĂCĂTUȘU, SNPAP Târgu Ocna

Comisar șef de penitenciare Valeriu ȘTEFĂNESCU, SNPAP Tîrgu Ocna

Subcomisar de penitenciare Silvia MUNTEANU, SNPAP Tîrgu Ocna

Subcomisar de penitenciare Carmen PREDA, SNPAP Tîrgu Ocna

Subinspector de penitenciare Ana Maria SANDU, SNPAP Tîrgu Ocna

Subinspector de penitenciare Cătălin POROȘNICU, SNPAP Tîrgu Ocna

Comisar șef de penitenciare Sorin DÎRȚU, Penitenciarul Bacău

Comisar de penitenciare Geanina ȘTEFAN, Penitenciarul Bacău

Subcomisar de penitenciare Cornelia-Daniela CRIȘAN, BAGR București

Cons. Jur. Vasile GHIGEA, Decanul Baroului Colegiului Consilierilor Juridici Bacău

Agent de poliție, ing. ec. Ramona CIOFU, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

Ing. Sorinel NOVAC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Ec. Daniela CRISTEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Ec. Mihaela MASTACAN, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Nicoleta BOTEZ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 

Scopul conferinței, îl constituie:

– prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței;

– consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță;

– prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

 

Scopul final al conferinței, îl reprezintă:

– publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la Editura Universul Juridic;

– analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului.

 

Obiectivele generale ale conferinței vizează în principal:

– identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;

– identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;

– promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.

 

Obiectivele specifice ale conferinței vizează în principal:

– constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței și metodele de investigare a fenomenelor antisociale;

– susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, în vederea identificării bunelor practici, a ideilor inovatoare și a noilor abordări, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității;

– analizarea practicilor și experiențelor care oferă cele mai bune rezultate și oportunități procesului de prevenire a fenomenelor infracționale, în legătură cu realitățile naționale și europene ale acestora;

– informarea asupra schimbărilor importante pe care le-a realizat România, de la un an la altul, în domeniul prevenirii și combaterii devianței și a criminalității, precum și dezbaterea viitoarelor scenarii specifice acestui domeniu, din perspectivă națională și europeană.

 

Organizarea conferinței

Conferința este organizată în plen, pe secțiuni paralele și sesiuni de dezbateri în cadrul unor mese rotunde.

Secțiunile conferinței

1. Prevenirea și combaterea devianței și a criminalității. Abordări integrate în evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a devianței și criminalității.

2. Cererea și oferta de droguri. Strategii de aplicare a legislației în domeniul antidrog.

3. Antifraudă și anticorupție. Metode și mijloace de prevenire, detectare și investigare a fraudelor și faptelor de corupție.

 

Sesiuni de dezbateri în cadrul Meselor rotunde

1. Modalități de lucru interactive în prevenirea consumului de droguri în școală

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala Senat

Data: 12.11.2019, orele 14.00

Coordonator: Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

 

2. Corupția în România este o problemă de nerezolvat?

Specificul prevenirii și combaterii corupției în administrația publică din România

Loc desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău, Sala BL3

Data: 12.11.2019, orele 14.00

Coordonator: Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

 

3. Metode și tehnici socio-profesionale de gestionare a comportamentelor infracționale în mediul penitenciar

Studiu: POLIȚIST DE PENITENCIARE – Tendințe, Provocări, Oportunități.

Loc desfășurare: SNPAP Tîrgu Ocna

Data: 15.11.2019, orele 10.00

Coordonator: Comisar șef de penitenciare Vasile SCUTARU

 

Tematica orientativă a conferinței

1. Forme de manifestare și de evoluție a devianței și delincvenței în mediul urban și rural

2. Profesii și profesioniști în domeniul de studiu al devianței și criminalității

3. Prevenirea fraudelor financiare în domeniul contractelor și achizițiilor publice

4. Corupția, forme actuale ale acesteia și impacturi

5. Devianță și criminalitate în școală

6. Grupuri cu nevoi speciale. Modalități de inserție/reinserție socială a acestora

7. Mica criminalitate, marea criminalitate, criminalitatea gulerelor albe

8. Etică, deontologie și transparență decizională

9. Consumul de droguri și impactul economico-social al acestuia

10. Criminalitatea transfrontalieră

11. Imigrația și terorismul

12. Forme actuale de manifestare a amenințărilor terorismului și impacturile acestuia

13. Factori declanșatori ai devianței și criminalității

14. Cercetări realizate în domeniul antidrog și modalitatea în care pot fi transpuse în politicile naționale antidrog

15. Teorii și modele privind abuzul de substanțe

16. Influența politicilor sociale și a climatului social asupra devianței și criminalității

17. Costurile sociale și comunitare ale criminalității și devianței

18. Criminalitatea și excluderea socială

19. Discriminarea din perspectiva sociologiei devianței

20. Adictologia – o perspectivă multidisciplinară

21. Politici naționale și regionale privind criminalitatea și prevenirea acesteia

22. Politici naționale și internaționale referitoare la fenomenul drogurilor

23. Intervenții timpurii pentru prevenirea devianței și criminalității

24. Provocări, succese și eșecuri în prevenirea și combaterea criminalității prin mijloace de politică penală și procesual penală

25. Abordări naționale și internaționale, ca răspuns adecvat la formele noi și emergente ale criminalității, inclusiv în domeniul amenințărilor teroriste

26. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

27. Strategii anticorupție și impacturile acestora în plan național și internațional

28. Modalități alternative de reabilitare a persoanelor care comit infracțiuni

29. Probațiunea ca formă de asistență judiciară

30. Modalități de evaluare psiho-socială a criminalilor

31. Prevenirea devianței și a consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate;

32. Provocări pentru specialiști în tratarea dependenței de droguri;

33. Bune practici în domeniul prevenirii și combaterii consumului de droguri și asistenței consumatorilor de droguri;

34. Perspective și tendințe psihosociale ale devianței și criminalității

35. Acțiuni locale bazate pe o viziune globală în vederea implicării cetățenilor și a comunității la consolidarea prevenirii devianței și a criminalității

36. Bune practici în domeniul prevenirii și combaterii devianței și criminalității

 

Participanții la conferință

Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

 

Înscrierea și participarea la conferință

La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității.

Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: [email protected].

Formularul de înscriere poate fi găsit pe pagina de internet a Conferinței DECRET: http://decret2019.ugb.ro/home

Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui fișier în format word, pe aceeași adresă de e-mail, având menționat pe prima pagină sub titlul lucrării, numele și afilierea autorului/autorilor, precum și adresele de e-mail în vederea contactării.

 

Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 150 lei de fiecare participant și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în Revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica” sau în Volumul conferinței DECRET, ediția a V-a, la Editura Universul Juridic.

Informații privind plata taxei de participare

Plata se face în cont la BRD Bacău:

– Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău

– Cont IBAN: RO59 BRDE 040S V118 8294 0400

(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința „DECRET – Ediția 5/2019”)

Rezumatul și conținutul comunicărilor

Rezumatele comunicărilor științifice vor fi redactate cu respectarea următoarelor cerințe:

1. Titlul lucrării: Times New Roman 14, bold;

2. Numele și prenumele autorului: Times New Roman 12 italic;

3. Rezumat: Times New Roman 10, Italic, maximum 10 rânduri;

4. Cuvinte cheie: 5 cuvinte cheie, separate prin punct și virgulă;

Structura orientativă a comunicării științifice, cuprinde:

– Introducere

– 3-4 capitole care să conțină: descrierea problemei, metodologia utilizată, sursa datelor și rezultatele obținute

– Concluzii

– Referințe bibliografice

Forma comunicării științifice

Conținutul comunicării științifice va fi prezentat în limba română și trebuie să corespundă următoarelor cerințe de formă:

1. Paginile vor avea format A4, margini: top, bottom, left and right de 2 cm;

2. Titlurile și subtitlurile vor fi scrise în Times New Roman 12, bold, iar textul în Times New Roman 12 regular;

3. Distanța dintre rânduri va fi de 1,5;

4. Tabelele și graficele vor fi plasate după menționarea lor în text.

5. Lucrarea va avea maximum 10 pagini;

În cazul publicării în Revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica”, revistă indexată în baze de date internaționale (BDI), lucrarea trebuie redactată și trimisă în limba română și în limba engleză.

Date importante și termene limită

– Perioada în care se desfășoară Sesiunea de manifestări științifice: 12-15 noiembrie 2019

– Data limită de transmitere a titlului cu rezumat și cuvinte cheie: 1 noiembrie 2019

– Recenzia științifică a comunicării: 4 noiembrie 2019

– Data limită de transmitere a notificării de acceptare/neacceptare: 5 noiembrie 2019

– Plata taxei de participare: după notificarea de acceptare/neacceptare

– Înscrierea și înregistrarea participanților: 7 noiembrie 2019

– Data conferinței: 14 noiembrie 2019

– Trimiterea lucrării în extenso: 31 ianuarie 2020

– Publicarea în volum la Universul Juridic: 30 mai 2020

 

RECTOR,         

Prof. univ. dr. Neculai LUPU                                 

Președinte Comitet de organizare,

Conf. univ. dr. Nelu NIȚĂ

[CUM A FOST] Conferința națională cu participare internațională „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” „DECRET” – Ediția nr. 5/2019 was last modified: noiembrie 18th, 2019 by Universul Juridic
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter