Conferință Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a

3528       0

Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a<br>În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului 📅 10 - 11 noiembrie 2023 Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a
În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului

Data 10 - 11 noiembrie 2023
Locația Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București

Evenimentul formează obiectul procedurii de aprobare, în principiu, de către INPPA.

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.

 

„În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului” 

Revista de Dreptul Familiei, în parteneriat cu Facultatea de Drept a Universității din București și Editura Universul Juridic, organizează vineri, 10 noiembrie 2023, și în prima parte a zilei de sâmbătă, 11 noiembrie 2023, „Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a. În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului”. 

Aceasta se va desfășura fizic în Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București, dar și online.

Organizatorii științifici ai conferinței:

• Prof. univ. dr. Călina Jugastru, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

• Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț, Tribunalul Maramureș

• Lector asociat Bogdan Dumitru Moloman, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

În cadrul lucrărilor conferinței vor lua cuvântul speakeri din 7 jurisdicții, respectiv Argentina, Brazilia, Canada, Cuba, Mexic, România și Spania, lectori care se bucură de o largă recunoaștere profesională, ce vor aborda, dintr-o perspectivă pluridisciplinară, cele mai noi teme de interes pentru relațiile de familie. 

De asemenea, pentru a recunoaște contribuțiile la cercetarea în domeniul dreptului familiei și în scopul promovării excelenței, va avea loc și cea de-a doua ediție a Galei de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei. 

Totodată, va avea loc și evenimentul de lansare a Revistei de Dreptul Familiei nr. 1/2023, respectiv nr. 2/2023. 

 

PROGRAMUL

Vineri – 10 noiembrie 2023

Sosirea și înregistrarea participanților
08:30 h. – 09:00 h.
Ceremonia oficială de deschidere a lucrărilor conferinței
09:00 h. – 09:20 h.

 

Panel special

Moderator: Ioan Ilieș NEAMȚ

Keynote Speaker
09:20 h. – 10:30 h.

– Academician, Dr. H.C., prof. univ. emerit dr. Liviu POP – Obligația sau răspunderea subsidiară pentru prejudiciul cauzat prin fapta ilicită săvârșită de o persoană lipsită de discernământ

 

Panelul I

Moderator: Călina Jugastru

10:30 h. – 12:10 h.

– Conf. univ. dr. Cristina NICOLESCU, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Dileme juridice și morale referitoare la maternitatea de substituție în context transfrontalier. Repere esențiale ale jurisprudenței CEDO

– Conf. univ. dr., notar public Adina R. MOTICA/conf. univ. dr., av. Lavinia TEC, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Cordonul ombilical și maternitatea de substituție: nodul gordian al filiației

– Dr. Cristiana Mihaela CRĂCIUNESCU, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii: Câteva considerații privind respectarea interesului superior al copilului în stabilirea filiației

– Jud., asist. univ. dr. Stela STOICESCU, Tribunalul București; Facultatea de Drept, Universitatea din București: Imprescriptibilitatea acțiunii în tăgada paternității introdusă de către tatăl biologic: între principiul legalității și interesul superior al minorului

Lansare Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2023 și nr. 2/2023
12:10 h. – 12:30 h.

Pauză de masă

12:30 h. – 13:30 h.

 

Panelul II

Moderator: Ioan Ilieș NEAMȚ

13:20 h. – 15:25 h.

– Prof. univ. dr. Flavius Antoniu BAIAS, Facultatea de Drept, Universitatea din București/notar public drd. Andreea BOAR/asist.univ.dr. Flavius Alexandru BOAR, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Lichidarea regimului matrimonial. Natura juridică. Dileme recente și raportări la trecut

– Av. Dana BUSINI, „Țucă, Zbârcea & Asociații” București: Art. 8 CEDO și relațiile personale dintre minor și părintele cu care acesta nu locuiește. Aspecte practice

– Conf. univ. dr., av. Florin MANGU, Facultatea de Drept, Universitatea de Vest din Timișoara: Despre pacientul minor

– Jud. Andreea Florina MATEESCU, Curtea de Apel București: Aspecte civile ale răpirii internaționale de copii

– Jud. dr. Anca Magda VOICULESCU, Tribunalul București: Medierea în răpirile internaționale de minori

 

Festivitatea de decernare a premiilor Revistei de Dreptul Familiei (ediția a II-a)
15:25 h. – 16:20 h.

Vor fi decernate următoarele premii:

– Premiul „Ion P. Filipescu”
Premiul va fi acordat unei personalități care s-a remarcat prin contribuția la știința dreptului familiei, pentru întreaga activitate, OPERA OMNIA

– Premiul „Ioan Albu”
Premiul va fi acordat pentru cea mai bună carte publicată în materia dreptului familiei în perioada 01 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023

– Premiul „Eugen A. Barasch”
Premiul va fi acordat pentru cel mai bun și valoros studiu publicat în paginile Revistei de Dreptul Familiei (vor fi avute în vedere nr. 2/2021, 1/2022, 2/2022 și 1/2023)

Pauză de cafea
16:20 h. – 16:30 h.

 

Panelul III

Moderatori

 Ioan Ilieș NEAMȚ
Bogdan Dumitru MOLOMAN
Călina JUGASTRU

16:30 h. – 18:15 h.

(Argentina: 10:30-12:15; Brazilia, BH: 10:30-12:15; Canada: 09:30-11:15;
Cuba: 09:30-11:15; Mexic, CDMX: 07:30-09:15; Spania: 15:30-17:15)

– Prof. univ. dr. João Ricardo AGUIRRE, Facultatea de Drept, Universitatea Presbiteriana Mackenzie, Brazilia: Children’s internet use and parental responsability

– Prof. univ. dr. Javier CARRASCOSA GONZÁLEZ, Facultatea de Drept, Universitatea din Murcia, Spania: Surrogate mother and private international law: an odyssey

– Dr. Nicolás ESPEJO YAKSIC, Centrul de Studii Constituționale al Curții Supreme de Justiție din Mexic: The constitutionalisation of family law in Latin America

– Prof. univ. dr. Matilde CUENA CASAS, Facultatea de Drept, Universitatea Complutense din Madrid, Spania: Compensación por trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes

– Prof. univ. dr. Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI, Facultatea de Drept, Universitatea Națională Cuyo, Argentina: La razonabilidad en el derecho de las familias

– Prof. univ. dr. Alain ROY, Facultatea de Drept, Universitatea din Montréal, Canada: La réforme de l’autorité parentale en droit québécois: un virage justifié par l’intérêt de l’enfant

– Prof. univ. dr., notar Leonardo B. PÉREZ GALLARDO, Facultatea de Drept, Universitatea La Habana, Cuba: La gestación solidaria en el Código de las familias de Cuba: las tres llaves de su blindaje

Închiderea lucrărilor primei zile dedicată conferinței
18:15 h. – 18:20 h.

 

 

Sâmbătă – 11 noiembrie 2023

Sosirea și înregistrarea participanților
08:30 h. – 09:00 h.

 

Panelul IV

Moderator: Ioan Ilieș NEAMȚ

09:00 h. – 11:05 h.

– Prof. univ. dr., Dan Andrei POPESCU, Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca: Mutabilitatea involuntară a regimului matrimonial ca efect al modificării legii aplicabile acestuia. Reflecții din practica notarială

– Prof. univ. dr. Călina JUGASTRU, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Circulația uniunilor netradiționale de cuplu. Epoca post-Buhuceanu

– Conf. univ. dr. Lucia IRINESCU, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Parteneriatul civil – o viitoare instituție în dreptul românesc modern?

– Lect. asociat Bogdan Dumitru MOLOMAN, Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca: „Dezgroapă” CCR o atribuție a autorității tutelare? Sau… cine deține (totuși) calitatea procesuală activă în decăderea din exercițiul drepturilor părintești?

– Av. dr. George MOLOMAN/av. Ramona TATARICI, SCPA ,,Moloman, Lazăr și Asociații” București: Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea (exercitarea autorității părintești) minorului. Aspecte teoretice și practice

 

Lansări de carte

Moderator: Ioan Ilieș NEAMȚ

11:05 h. – 11:35 h.

 

*Dreptul familiei, ed. a II-a, Ed. Solomon, București, 2023

Autor: conf. univ. dr. Cristina NICOLESCU

*Dreptul civil al familiei. Raporturile nepatrimoniale. Curs teoretic și practic, ed. a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2023
Autor: conf. univ. dr. Adina R. MOTICA

*Dreptul familiei, ed. a 3-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2023
Autor: conf. univ. dr. Cristina Codruța HAGEANU

*Legislația familiei adnotată, ed. a II-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2023
Autor: lect. asociat Bogdan Dumitru MOLOMAN

Pauză de cafea
11:35 h. – 11:45 h.

 

Panelul V

Moderator: Bogdan Dumitru MOLOMAN

11:45 h. – 13:50 h.

– Prof. univ. dr., av. Marieta AVRAM, Facultatea de Drept, Universitatea din București: Despre modalitățile de separație a părinților. Propuneri de lege ferenda

– Conf. univ. dr., av. Oana GHIȚĂ, Facultatea de Drept, Universitatea din Craiova: Echitate și independență între soți – dreptul la compensație

– Conf. univ. dr., jud. Codruța HAGEANU, Facultatea de Drept, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: Test, testare și noile semnificații sau copilăria pierdută

– Jud. dr. Ioan Ilieș NEAMȚ, Tribunalul Maramureș: Ce-am avut și ce –(n)am pierdut la divorț: locuința familiei

– Av. drd. Alin-Ioan AXENTE, Facultatea de Drept, Universitatea din București; „Axente, Ștefănescu SPARL” București: Societatea înființată de către un soț cu aporturi

Închiderea lucrărilor conferinței
13:50 h. – 14:00 h.

 

Evenimentul este organizat cu sprijinul: 

Țuca Zbârcea & Asociații

MOLOMAN LAZĂR ȘI ASOCIAȚII

Wolters Kluwer România

Tudor. Personal Tailor 

Lara Sweets 

TAXA DE PARTICIPARE 

– Accesul online la conferință se face după achitarea unei taxe de participare de 300 lei+ TVA 500 de lei + TVA. Accesul este atât pentru transmisia Live cu posibilitatea de a adresa întrebări, cât și pentru înregistrarea conferinței. Pentru acces online click pe butonul de mai jos:

 

Cumpără acces online

 

Pentru acces fizic pe listă de rezervă ce nu garantează accesul în sală:


BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE: 

  • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului 
  • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online 
  • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului)  
  • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium pentru utilizatorii noi ce nu au avut abonament Premium. Abonamentul include printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic. Peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogata baza de date organizata in funcție de anumite cuvinte-cheie.
  • acordarea statutului de membru Senior al ujmag.ro care conferă suplimentar beneficiile: 
  • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic 
  • 10% reducere la cărțile altor edituri 

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

  • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate 
  • accesul la vizionarea video live și a înregistrarii video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare 
  • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă

Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555conferintele@universuljuridic.ro

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: conferintele@universuljuridic.ro.

Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc. De asemenea, aceste inregistrari/clipuri/fotografii vor putea fi preluate si de catre partenerii contractuali si/sau media ai Universul Juridic SRL cu diseminare pe retele de socializare, posturi tv, site-uri proprii, clipuri promo, etc.

Conferința [Inter]națională de Drept Civil. Familia. Ediția a VI-a
În căutarea echilibrului dintre nevoile prezentului și experiența trecutului
was last modified: noiembrie 8th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: