Conferință internațională Conferința [inter]națională de Drept civil. Familia. Ediția a V-a

5160       0

Conferința [inter]națională de Drept civil. Familia. Ediția a V-a 📅 11 - 12 noiembrie 2022 Conferința [inter]națională de Drept civil. Familia. Ediția a V-a

Data 11 - 12 noiembrie 2022
Locația Sala „Constantin Stoicescu”, Facultatea de Drept, Universitatea din București; fizic și online, ora: 8.30

Acreditare INPPA

Conferința este inclusă în programul de pregătire și perfecționare continuă a avocaților. Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza criteriilor de evaluare INPPA

Revista de Dreptul Familiei, în parteneriat cu Facultatea de Drept, Universitatea din București, și Editura Universul Juridic, organizează Conferința [inter]națională de Drept civil. Familia. Ediția a V-a. 

 Aceasta se va desfășura în format fizic la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Sala „Constantin Stoicescu”, dar și online, pe parcursul a două zile, după cum urmează:  

 • Vineri, 11 noiembrie 2022; 
 • Sâmbătă, 12 noiembrie 2022, în prima parte a zilei; 

 Organizatorii științifici ai conferinței sunt prof. univ. dr. Călina Jugastru, jud. dr. Ioan Ilieș Neamț și consilier superior Bogdan Dumitru Moloman. 

La conferință vor lua cuvântul participanți din 7 jurisdicții (Argentina, Brazilia, Cuba, Italia, Peru, România, UE) – 34 de speakeri. 

Speakeri și teme:

Prof. univ. dr., av. Marieta Avram (Universitatea din București) – Natura juridică a actului de lichidare a comunității legale

Prof. univ. dr., dr. h.c. Flavius-Antoniu Baias (Universitatea din București); Drd. notar public Andreea Boar (Universitatea din București); notar public, dr. Flavius Alexandru Boar Tendințe noi în protecția adulților vulnerabili

Prof. univ. dr. Vincenzo Barba (Sapienza Università di Roma) – La familia reconstruida. Nuevos retos europeo

Notar public, drd. Oana-Elena Buzincu (Universitatea de Vest din Timișoara) – Cum privim divorțul? Perspectiva efectelor nepatrimoniale ale acestuia

Av. Dana Busini, Managing Associate, Țuca Zbârcea & Asociații – Locuința minorului după divorțul părinților. Aspecte practice

Lector univ. dr., jud. Andrea Annamaria Chiș (Curtea de Apel Cluj, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Legal Soft Skills – Ce ducem de acasă și ce aducem acasă din cauzele de dreptul familiei?

Dr. Cristiana Mihaela Crăciunescu (cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române; formator INM) – Ocrotirea copilului în contextul violenței domestice

Jud. dr. Gabriela Cristina Frențiu (Tribunalul Bistrița-Năsăud) – Considerații privitoare la obligația de întreținere între foștii soți

Conf. univ. dr., av. Oana Ghiță (Universitatea din Craiova) Domeniul de aplicare al viciilor de consimțământ în cazul divorțului prin acord 

Conf. univ. dr., jud. Codruța Hageanu (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) – Din nou despre consimțământul la adopție și despre puterea judecătorului în procedura adopției

Conf. univ. dr., av. Liviu Marius Harosa (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Consangvinitatea, impediment la căsătorie în dreptul canonic catolic și în dreptul bisericesc ortodox

Conf. univ. dr. Lucia Irinescu (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – „Who Gets The Dog?” De la comedie romantică la aspecte juridice

 Prof. univ. dr. Călina Jugastru (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu) – Norma de conflict în materia parteneriatului civil. De lege ferenda în dreptul român

Prof. univ., av. Patricia Kuyumdjian de Williams (Universidad del Salvador, Argentina)Los cambios de paradigmas en materia de derecho de familia en el Código civil y comercial de Argentina de 2015 

Prof. univ., av. Rolf Madaleno (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) – La custodia de los hijos en el derecho civil brasileño y sus efectos

Conf. univ. dr. Carmen Oana Mihăilă (Universitatea din Oradea) Familia post-divorț – relația părinte-copil. Perturbări, ajustări, adaptări

Jud. Valentin Mitea (Înalta Curte de Casație și Justiție) – Conflicte de competență în materia dreptului familiei. Fragmente din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și justiție

Consilier superior Bogdan Dumitru Moloman (Primăria municipiului Bistrița) – Noile atribuții ale autorității tutelare după intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022

Jud. dr. Ioan Ilieș Neamț (Tribunalul Maramureș) – Aparent simplu, dar în realitate complicat: divorțul prin acord

Conf. univ. dr. Cristina Nicolescu (Universitatea din București) – Prezumția legală de paternitate, quo vadis?

Prof. univ. dr., jud. Evelina Oprina (Tribunalul Ilfov, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din  București) – Viața după divorț între controverse, dificultăți și confuzie – executarea silită în materia obligației de întreținere datorată minorului

Prof. univ. dr., notar public Leonardo B. Perez Gallardo (Universidad de la Habana, Cuba) – La unión de hecho afectiva en el nuevo Código de las familias de Cuba

Conf. univ. dr., notar public Dan Andrei Popescu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca) – Mater seper (in)certa est? Maternitatea pentru altul sau copiii nimănui. Privire din perspectiva dreptului internațional privat

Jud. dr. Octavia Spineanu-Matei (Curtea de Justiție a Uniunii Europene) – Raporturile de familie în dreptul Uniunii Europene. Noțiunea de reședința obișnuita și câteva implicații ale acesteia

Conf. univ. dr., av. Andra Roxana Trandafir (Universitatea din București) – Infracțiunea de abandon de familie – probleme din practica judiciară

Conf. univ. dr., av. Lavinia Tec (Universitatea de Vest din Timișoara) – Gestația pentru altul: a fi sau a nu fi?

Procuror, drd. Radu Alexandru Togan (Universitatea din București) – Considerații asupra comunității post-matrioniale

Prof. univ. drd., av. Andrei Marco Torres Maldonado (Universidad de Lima, Peru) – La incidencia causal de la patria potestad en los daños a los hijos menores de edad

Lector univ. dr., av. Nicolae-Horia Țiț (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) – Cât de forțat este un apel incident în litigiile privitoare la raporturile de familie?

Prof. univ. dr., dr. h.c., av. Enrique Varsi Rospigliosi (Universidad de Lima, Peru) – El nuevo régimen de capacidad en el Código civil peruano: los apoyos y salvaguardias

Lector univ. dr., psiholog George Visu (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca; Curtea de Apel Cluj) – Când legea riscă să intre în contradicție cu știința: despre alienarea parentală și multiplele sale avataruri mai mult sau mai puțin științifice

Gabriel Ungureanu, Director Executiv Wolters Kluwer România – Digitalizarea – un demeres necesar pentru profesioniștii domeniului juridic

PROGRAM:

VINERI – 11 NOIEMBRIE 2022 

 Înregistrarea participanților 

08:30 h. – 09:00 h. 

 Ceremonia oficială de deschidere a conferinței 

09:00 h. – 09:20 h. 

 Panel I: moderator Călina Jugastru 

09:20 h. – 10:30 h. 

Cristiana Mihaela CrăciunescuOcrotirea copilului în contextul violenței domestice 

Cristina Nicolescu Prezumția legală de paternitate, quo vadis? 

Dan Andrei PopescuMater semper (in)certa est? Maternitatea pentru altul sau copiii nimănui. Privire din perspectiva dreptului internațional privat 

Lavina Tec Gestația pentru altul: a fi sau a nu fi? 

 Panel II: moderator Ioan Ilieș Neamț 

10:30 h. – 11:40 h. 

Gabriela Cristina FrențiuConsiderații privitoare la obligația de întreținere între foștii soți 

Flavius Antoniu Baias, Andreea Boar, Flavius Alexandru Boar Tendințe noi în protecția adulților vulnerabili 

Bogdan Dumitru Moloman Noile atribuții ale autorității tutelare după intrarea în vigoare a Legii nr. 140/2022 

Octavia Spineanu-MateiRaporturile de familie în dreptul Uniunii Europene. Noțiunea de reședința obișnuita și câteva implicații ale acesteia 

 Pauza de cafea  

11:40 h. – 12:00 h. 

 Panel III: moderator Bogdan Dumitru Moloman  

12:00 h. – 13:10 h. 

Oana BuzincuCum privim divorțul? Perspectiva efectelor nepatrimoniale ale acestuia 

Oana Ghiță Domeniul de aplicare al viciilor de consimțământ în cazul divorțului prin acord 

Ioan Ilieș NeamțAparent simplu, dar în realitate complicat: divorțul prin acord 

Gabriel UngureanuDigitalizarea – un demers necesar pentru profesioniștii domeniului juridic 

 Pauza de prânz  

13:10 h. – 14:30 h. 

 Lansare de carte  

14:30 h. – 15:00 h. 

 Panel IV: moderator Călina Jugastru 

15:00 h. – 16:10 h. 

Dana Busini Locuința minorului după divorțul părinților. Aspecte practice

Lucia Irinescu „Who Gets the Dog?” De la comedie romantică la aspecte juridice  

Marieta Avram Natura juridică a actului de lichidare a comunității legale 

Carmen Oana Mihăilă Familia post-divorț – relația părinte-copil. Perturbări, ajustări, adaptări 

 Pauza de cafea  

16:10 h. – 16:30 h. 

 Panel V: moderatori Bogdan Dumitru Moloman, Leonardo B. Pérez Gallardo  

16:30 h. – 18:10 h. 

Vincenzo Barba (Italia) La familia reconstruida. Nuevos retos europeo 

Patricia Kuyumdjian de Williams (Argentina) Los cambios de paradigmas en materia de derecho de familia en el Código civil y comercial de Argentina de 2015  

Rolf Madaleno (Brazilia) La custodia de los hijos en el derecho civil brasileño y sus efectos 

Leonardo B. Pérez Gallardo (Cuba) La unión de hecho afectiva en el nuevo Código de las familias de Cuba 

Andrei Marco Torres Maldonado (Peru) La incidencia causal de la patria potestad en los daños a los hijos menores de edad 

Enrique Varsi Rospigliosi (Peru) El nuevo régimen de capacidad en el Código civil peruano: los apoyos y salvaguardias 

 SÂMBĂTĂ – 12 NOIEMBRIE 2022 

 Sosirea participanților 

08:30 h. – 09:00 h. 

 Panel I: moderator Ioan Ilieș Neamț 

09:00 h. – 10:25 h. 

Andrea Annamaria Chiș Legal Soft Skills – Ce ducem de acasă și ce aducem acasă din cauzele de dreptul familiei? 

Andra Roxana Trandafir Infracțiunea de abandon de familie – probleme din practica judiciară  

Valentin MiteaConflicte de competență în materia dreptului familiei. Fragmente din jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție 

Evelina OprinaViața după divorț – între controverse, dificultăți și confuzie. Executarea silită în materia obligației de întreținere datorată minorului 

Nicolae-Horia Țiț Cât de forțat este un apel incident în litigiile privitoare la raporturile de familie? 

 Lansare Revista de Dreptul Familiei nr. 1/2022 și nr. 2/2022 

10:25 h. – 11:00 h. 

 Pauza de cafea  

11:00 h. – 11:30 h. 

 Panel II: moderator Bogdan Dumitru Moloman 

11:30 h. – 12:55 h. 

Codruța Hageanu Din nou despre consimțământul la adopție și despre puterea judecătorului în procedura adopției 

Călina JugastruNorma de conflict în materia parteneriatului civil. De lege ferenda în dreptul român 

Radu Alexandru Togan Considerații asupra comunității post-matrimoniale

Liviu Marius Harosa Consangvinitatea, impediment la căsătorie în dreptul canonic catolic și în dreptul bisericesc ortodox  

George Visu Când legea riscă să intre în contradicție cu știința: despre alienarea parentală și multiplele sale avataruri mai mult sau mai puțin științifice 

 Închiderea lucrărilor conferinței 

12:55 h. – 13:30 h. 

 

Evenimentul este organizat cu sprijinul: 

Tuca Zbarcea & Asociatii S.C.A.

WOLTERS KLUWER România 

Alpha Bank 

Tudor. Personal Tailor 

TAXA DE PARTICIPARE: 

 • online – 450 lei + TVA; 
 • fizic (în sală) – suplimentar, față de prețul online, se va achita suma de 200 lei + TVA (taxa include masa de prânz și mapa conferinței); 

 BENEFICII INCLUSE ÎN TAXA DE PARTICIPARE:  

 • speakeri profesioniști din ariile legislativă, teoretică și practică ale domeniului; 
 • acces la vizionarea video live a ediției individuale/seriei, la calitate Full HD – numai pentru participarea online; 
 • acces la înregistrarea video, în cel mai scurt timp de la finalizarea video live-ului (modalitatea de acces se transmite prin email, cel târziu la 30 de zile de la finalizarea video live-ului);  
 • 3 luni acces la abonamentul Universul Juridic Premium, care include, printre altele: peste 10.000 de opinii juridice atent selecționate de colectivul editorial Universul Juridic, actualizate și segmentate zilnic, peste 500 de autori consacrați, peste 9.000 de știri juridice, peste 700 de newslettere și o bogată bază de date organizată în funcție de anumite cuvinte-cheie.  
 • acordarea statutului de membru Senior al UJmag.ro, care conferă suplimentar beneficiile:  
 • minimum 20% reducere la cărțile Editurii Universul Juridic  
 • 10% reducere la cărțile altor edituri  

ACCES LA VIZIONAREA VIDEO LIVE ȘI A ÎNREGISTRĂRII VIDEO A EDIȚIEI INDIVIDUALE/SERIEI: 

 • fiecare ediție se transmite live la data și ora afișate; 
 • accesul la vizionarea video live și a înregistrării video a ediției individuale/seriei se realizează prin autentificare cu user și parolă în Portalul Universul Juridic. Detalii privind modalitatea de acces sunt transmise în mod automat, prin e-mail, după completarea formularului de mai jos și achitarea taxei de participare; 
 • din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare programe software ori setări tehnice speciale, conexiunea la internet fiind suficientă. 

 

 

Cumpără acum!


Pentru mai multe detalii, nu ezitați să ne contactați:

0733.674.555[email protected]

 


* Persoanele care au achitat taxa de participare, dar care, din motive obiective, nu mai pot participa la conferință, pot solicita returnarea banilor, cu cel puțin două zile (48 de ore) înaintea evenimentului, la adresa de e-mail: [email protected].
Solicitările ulterioare nu vor fi luate în calcul, având în vedere costurile logistice aferente manifestării. Mulțumim pentru înțelegere.

* Având în vedere prevederile legale în materia protecției datelor cu caracter personal, vă informăm că la evenimentul la care urmează să participați există posibilitatea să se realizeze filmări/fotografii. Totodată, este posibil ca aceste materiale să fie transmise live și în reluare pe universuljuridic.ro, să se regăseasca în arhivele Universul Juridic, precum și promovate pe site-urile și pe rețelele noastre de socializare – Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LinkedIn etc.
Completarea prezentului formular, plata taxei de participare, logarea dumneavoastră în platforma evenimentului sau orice corespondență din partea reprezentanților Universul Juridic, precum și prin participarea dumneavoastră la eveniment, semnifică acceptarea termenilor și condițiilor privind organizarea acestuia. Astfel, vă exprimați acordul pentru procesarea datelor cu caracter personal de către Universul Juridic pentru a primi informații cu privire la acest eveniment/alte evenimente Universul Juridic, oferte și/sau prezentări ale Universul Juridic, dar și newsletter. Tototdată, completând acest formular, vă dați acordul și față de folosirea fotografiilor și/sau înregistrărilor video și posibila apariție a imaginii dumneavoastră în materialele filmate/fotografice, destinate diseminării pe canalele arătate.

Conferința [inter]națională de Drept civil. Familia. Ediția a V-a was last modified: noiembrie 10th, 2022 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.