[UPDATE: Opțiune post] Concursul de admitere în magistratură – 14 octombrie 2022-15 iunie 2023

19 mai 2023
9.973 views

Update: Opțiune post

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) informează că la data de 26 mai 2023, începând cu ora 9.00, candidații clasificați în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs formulează, în această ordine, opțiune pentru unul dintre cele 140 de posturi de judecător și procuror scoase la concurs.

Candidații vor putea să își exprime opțiunea folosind un instrument ce va fi integrat în profilul candidatului disponibil în portalul EMAP.

Ulterior, la aceeași dată, la ora 15.00, va avea loc întâlnirea online, prin intermediul aplicației Zoom, în vederea validării opțiunilor exprimate deja de către candidați pentru unul dintre posturile de judecător sau procuror.

În acest sens, candidații vor avea asupra lor actul de identitate pentru a putea fi realizată legitimarea. De asemenea, în momentul exprimării opțiunii, candidatul va confirma și verbal alegerea realizării.

Totodată, lista reîntregită a posturilor de judecător scoase la concurs este disponibilă aici, lista posturilor de procuror scoase la concurs, aici.

Sursa informației


Update: Listă posturi

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat lista posturilor de judecător alocate concursului de admitere în magistratură, perioada octombrie 2022-iunie 2023.

Posturile propuse pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele definitive ale concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada octombrie 2022-iunie 2023.

Rezultatele definitive pot fi consultate aici.

Totodată, CSM a publicat rezultatele finale obținute la interviu de către candidații la concursul de admitere în magistratură, după soluționarea contestațiilor, aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele la proba interviului, după soluționarea contestațiilor formulate de către candidații la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Publicăm rezultatele finale, după cum urmează:

Tabel privind rezultatele finale obținute la interviu de către candidații la concursul de admitere în magistratură, după soluționarea contestațiilor;

Tabel privind rezultatele la proba interviului, după soluționarea contestațiilor formulate de către candidații la concursul de admitere în magistratură.

Sursa informației

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Update: Rezultate interviu

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute la proba interviului de candidații participanți la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Rezultatele pot fi consultate, după cum urmează:

Tabel rezultate interviu;

Grilă de evaluare interviu.

Totodată, CSM informează că pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații, candidații care au obținut cel puțin nota 7,00 la proba interviului la concurs vor depune la CSM, în format letric, până la data de 8 mai 2023 inclusiv, următoarele documente:

a) curriculum vitae;

b) adeverințele eliberate de angajatorii de la locurile de muncă avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

c) adeverințe eliberate de primarii și/sau, după caz, de administrațiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susținerii primei probe din cadrul primei etape a concursului;

d) orice alte înscrisuri relevante pentru verificarea îndeplinirii condiției bunei reputații.

Pentru lista documentelor necesare verificării bunei reputații, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute la reexaminarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Reexaminare psihologică

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) informează despre desfășurarea reexaminării psihologice, care constă în reevaluarea testului scris, aplicarea unui nou test scris și susținerea unui nou interviu.

Aplicarea testului scris va avea loc la data 10 aprilie 2023, începând cu ora 10.00, la CSM.

Accesul candidaților în sală se va face pe baza unui act de identitate, între orele 9.15-9.45.

Pentru susținerea testului scris, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Interviul psihologic va fi susținut în ziua de 11 aprilie 2023, începând cu ora 9.00, la CSM.

Publicăm, în continuare, repartizarea candidaților la reexaminare:

Repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică – Test scris;

Repartizarea candidaților la reexaminarea psihologică – Interviu.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute la testarea psihologică de candidații participanți la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Testarea psihologică

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) informează că proba scrisă la testarea psihologică a candidaților declarați admiși la concursul de admitere în magistratură se va desfășura în 2 aprilie 2023, la Universitatea „Nicolae Titulescu”, cu sediul în București.

Candidații sunt repartizați în ordine alfabetică și vor susține testarea scrisă în câte două serii pe zi, începând cu ora 8.30, respectiv 13.30.

Interviul se va realiza în fața unui psiholog și va avea loc în perioada 4-6 aprilie 2023, la CSM, cu sediul în București.

Publicăm, în continuare, repartizarea candidaților la cele două probe:

Repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice – test scris;

Repartizarea candidaților pentru susținerea testării psihologice – interviu.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidați, după contestații, la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice susținută în perioada 4-5 februarie 2023 la concursul de admitere în magistratură.

Rezultatele pot fi consultate după cum urmează:

Rezultatele obținute de candidați, după contestații, la proba scrisă;

Rezultatele obținute de candidați după finalizarea primei etape a concursului.

Sursa informației


Update: Rezultate inițiale

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele inițiale obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice susținută în perioada 4-5 februarie 2023 la concursul de admitere în magistratură.

În acest sens, rezultatele pot fi consultate aici.

Sursa informației


Update: Contestații

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat soluțiile la contestațiile formulate în legătură cu proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice din datele de 4 și 5 februarie 2023 la concursul de admitere în magistratură.

Procesele-verbale de motivare a soluțiilor la contestații se pot consulta, după cum urmează:

Proces-verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba scrisă – materia Drept penal și Drept procesual penal. Toate contestațiile au fost respinse.

Proces-verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba scrisă – materia Drept civil și Drept procesual civil. CSM a admis contestațiile privind subiectul II – cerințe drept procesual civil – punctul 1. Celelalte contestații au fost respinse ca neîntemeiate.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat baremul definitiv, din cadrul probelor scrise de verificare a cunoștințelor juridice din datele de 4 și 5 februarie 2023 la concursul de admitere în magistratură.

În acest sens, baremul definitiv la Drept Civil +Drept Procesual Civil se regăsește în link-ul aferent.

De asemenea, CSM a publicat procesele verbale de soluționare a contestațiilor la barem, după cum urmează:

Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DP+DPP;

Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DC+DPC.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat subiectele și baremele aferente, din cadrul probelor scrise de verificare a cunoștințelor juridice din datele de 4 și 5 februarie 2023 la concursul de admitere în magistratură.

Astfel, subiectele pot fi consultate după cum urmează:

Subiecte Drept Civil +Drept Procesual Civil;

Barem Drept Civil +Drept Procesual Civil;

Subiecte Drept Penal + Drept Procesual Penal;

Barem Drept Penal + Drept Procesual Penal.

Baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului.

Sursa informației


Update: Repartizarea candidaților

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea pe săli a candidaților la probele scrise de verificare a cunoștințelor juridice din datele de 4 și 5 februarie 2023.

În acest sens, repartizarea candidaților poate fi consultată aici.

Sursa informației


Update: Rezultate finale

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) informează că, în urma analizării contestațiilor depuse la punctaj, în unanimitate, subcomisiile de soluționare a contestațiilor dispun respingerea acestora ca neîntemeiate.

În acest sens, CSM a publicat rezultatele finale la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură, susținut în 15 ianuarie 2023.

Lista candidaților respinși în urma soluționării contestațiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice;

Lista candidaților admiși în urma soluționării contestațiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice.

Totodată, CSM a publicat programul de desfășurare a probelor scrise de verificare a cunoștințelor juridice din 4 și 5 februarie 2023.

Proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul primei etape a concursului de admitere în magistratură se va desfășura la data de 4 februarie 2023 la disciplinele drept civil și drept procesual civil, respectiv la data de 5 februarie 2023 la disciplinele drept penal și drept procesual penal la Universitatea Nicolae Titulescu, cu sediul în București.

Concursul va începe la ora 9. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 7,30-8,30, pe baza actului de identitate.

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pastă de culoare neagră.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Motivare soluții

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la baremul probei constând în testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură, susținut în 15 ianuarie 2023.

În acest sens, procesele-verbale pot fi consultate, după cum urmează:

Proces-verbal motivare soluții Drept civil – Drept procesual civil;

Proces-verbal motivare soluții Drept penal – Drept procesual penal.

Sursa informației


Update: Rezultate

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatele obținute de candidați la proba constând în testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură, susținut în 15 ianuarie 2023.

În acest sens, tabelul cu rezultatele se poate consulta aici.

Sursa informației


Update: Barem definitiv

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat baremul definitiv, în cadrul concursului de admitere în magistratură, constând în proba eliminatorie tip grilă, susținut în 15 ianuarie 2023.

În acest sens, CSM a publicat procesele-verbale de soluționare a contestațiilor la barem, după cum urmează:

Proces verbal de soluționare a contestațiilor la baremDrept civil – Drept procesual civil;

Proces verbal de soluționare a contestațiilor la baremDrept penal -Drept procesual penal.

Sursa informației


Update: Subiecte/Barem

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat subiectele și răspunsurile aferente, în cadrul concursului de admitere în magistratură, constând în proba eliminatorie tip grilă, susținut în 15 ianuarie 2023.

În acest sens, subiectele pot fi consultate aici, iar baremul de concurs prin accesarea link-ului.

Totodată, CSM informează că baremul de evaluare și notare poate fi contestat în termen de 24 ore de la afișarea la centrul de concurs.

Contestațiile la baremele de evaluare și notare se formulează și se transmit în format electronic accesând profilul candidatului.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Repartizarea candidaților

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat repartizarea în săli a candidaților, în cadrul concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Lista cu repartizarea candidaților se poate consulta aici.

De asemenea, CSM a publicat programul de desfășurare a primei etape a concursului de admitere în magistratură, constând în proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice, din data de 15 ianuarie 2023.

Proba eliminatorie tip grilă de verificare a cunoștințelor juridice ce constituie prima etapă a concursului de admitere în magistratură, va avea loc la data de 15 ianuarie 2023, la Universitatea Nicolae Titulescu, cu sediul în București.

Concursul va începe la ora 10. Accesul candidaților în sălile de concurs este permis între orele 8-9,30, pe baza actului de identitate (B.I./C.I. sau pașaport).

Pentru elaborarea lucrării scrise, candidații vor folosi numai pix cu pasta de culoare neagră.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate finale înscriere

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatul final al verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

În acest sens, tabelul final cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere în magistratură poate fi consultat aici.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Rezultate înscriere

Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a publicat rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Tabelul privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs poate fi consultat aici.

De asemenea, CSM a publicat rectificarea tabelului privind rezultatul verificării condițiilor, în urma constatării unei erori în tabelul inițial.

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


Update: Calendarul detaliat de desfășurare a concursului

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Regulamentul privind admiterea în magistratură, astfel, fiind stabilită organizarea concursului de admitere în magistratură în perioada 14 octombrie 2022-15 iunie 2023.

Înscrierile online pentru concursul de admitere în magistratură se pot efectua până în data de 25 octombrie 2022, ora 23:59, prin accesarea acestui link.

Tematica și bibliografia concursului pot fi consultate aici.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM în legătură cu organizarea și desfășurarea concursului:

Anunț privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada 14 octombrie 2022 – 15 iunie 2023

Calendarul detaliat de desfășurare a concursului

Tematica și bibliografia de concurs

Anunț privind termenul limită de înscriere online

Cererea de înscriere la concurs

Anunț privind documentele necesare în procedura de înscriere la concurs

Instrucțiuni privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online

Declarație tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs

Anunț privind modalitatea de obținere a cazierului fiscal și a certificatului medical prevăzut de art. 15 alin. 1 din Regulament

Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului

Metodologia de desfășurare a testării psihologice

Anunț păstrare documente originale

Hotărârea nr. 120/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea în magistratură

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației


 

Organizarea concursului de admitere în magistratură

Consiliul Superior al Magistraturii a hotărât organizarea concursului de admitere în magistratură, în perioada octombrie 2022 – iulie 2023.

Astfel, concursul se organizează pentru ocuparea a 100 de posturi de judecător la judecătorii și 40 posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, cu posibilitatea suplimentării posturilor scoase la concurs.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit ca posturile de judecător scoase la concurs, să fie reprezentate de aceleași 100 de posturi de judecător anunțate la concursul aflat în derulare, în măsura în care acestea nu vor fi ocupate la concursul aflat în derulare.

În măsura în care la concursul aflat în derulare posturile vor fi ocupate integral sau parțial, cele 100 de posturi care vor fi scoase la prezentul concurs vor fi întregite, în ordine descrescătoare, din lista posturilor care cuprinde situația posturilor vacante la data aprobării concursului.

Atașăm, în continuare, documentele publicate de CSM.

 Anunț cu privire la concursul de admitere în magistratură

Lista posturilor de judecător scoase la concursul de admitere în magistratură

Lista posturilor vacante de procuror propuse pentru concursul de admitere în magistratură

Lista posturilor de judecător din care se poate dispune reîntregirea listei principale și suplimentarea potrivit art. 3 alin. (3) din regulament

Lista suplimentară a posturilor vacante de procuror propuse pentru concursul de admitere în magistratură

Pentru mai multe informații, vă invităm să accesați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Rezultate candidați admiși] CSM. Concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a procurorilor (11 septembrie 2022)

[UPDATE: Opțiune post] Concursul de admitere în magistratură – 14 octombrie 2022-15 iunie 2023 was last modified: mai 19th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: