[UPDATE: Închiderea proiectului] Comunicat de presă referitor la organizarea unor cursuri pe teme orizontale la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere în cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

5 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 712
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 4 octombrie 2018: Închiderea proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”

Baroul Dolj, în calitate de beneficiar, a organizat la sediul său din Craiova, Bdul Carol I, Nr. 1, Bl. 17 D mezanin, în ziua de joi, 4 octombrie 2018, începând cu ora 14.00, Conferința de presă de închidere a proiectuluiCross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162, pe care îl implementează în parteneriat cu Baroul Vidin.

Alpha Bank Oferta Start-up este conceputa pentru activitati liberale si beneficiezi de ZERO cost timp de 12 luni

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

La conferința de presă au lua cuvântul avocat Lucian Bernd Săuleanu, decanul Baroului Dolj, avocat Kiril Gruev, decanul Baroului Vidin și Constantin-Adi Gavrilă, managerul proiectului.

Proiectul a urmărit încurajarea ocupării și mobilității forței de muncă în domeniul juridic în zona Dolj – Vidin prin crearea unei rețele de centre care furnizează populației servicii de informare și consultanță juridică, dar și prin participarea grupului țintă (312 persoane) la conferințe științifice pe teme juridice în România și Bulgaria, cursuri de limbă straină (limba română și limba bulgară).

Au fost organizate cursuri de specialitate juridică în domenii precum migrația transfrontalieră, legislația muncii și securitatea socială transfrontalieră, dreptul fiscal transfrontalier, dreptul comercial transfrontalier, reglementările transfrontaliere în domeniul transporturilor și patrimoniului cultural sau dreptul penal transfrontalier.

Proiectul a adus oportunități noi pentru grupul țintă și pentru avocații din barourile din Dolj și Vidin prin realizarea unui studiu și a unei strategiei comune transfrontaliere pentru angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic.

A fost creată și dezvoltată o bază de date comună, pentru o mai buna ocupare și activare a mobilității  forței de muncă în zona de graniță. Aceasta bază de date conține informații despre legislația în domeniul juridic, a celor două țări, angajatorii din zona transfrontalieră din domeniul juridic precum și rezultatele studiului și ale strategiei ce au fost elaborate în cadrul proiectului.

De altfel, proiectul va avea impact asupra populației din zona de graniță și după perioada de implementare, prin baza de date și prin cele doua Centre Juridice Transfrontaliere care vor continua să furnizeze consultanță si informații din domeniul juridic.

În plus față de beneficiile ocazionate de activitățile sale, proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field” a fost o oportunitate de dezvoltare a  capacității instituționale a Baroului Dolj și a Baroului Vidin de a implementa proiecte cu finanțare europeană, fiind formată o echipă coordonată de managerul acestui proiect.

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

4 octombrie 2018

 

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Sursa informației


Update 29 august 2018: Realizarea strategiei comune transfrontaliere pentru angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în domeniul juridic, în cadrul proiectului ”Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în perioada 5 aprilie 2017 – 4 octombrie 2018 proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.

Una din activitățile proiectului este realizarea unei strategii comune privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic. Această strategie va avea la bază rezultatele studiului comun privind formarea, ocuparea și mobilitatea în zona transfrontalieră, în domeniul juridic.

Obiectivul general al strategiei este atingerea unui nivel sustenabil de ocupare a forței de muncă in domeniul juridic, în judetul Dolj și Districtul Vidin, susținut de competitivitate  economică, coeziune socială, dezvoltare  durabilă, oportunități egale și nediscriminare precum și de egalitate de șanse între bărbați și femei.

În prezent, membrii echipei de implementare a proiectului implementează un proces de consultare cu instituții relevante din România și Bulgaria pentru identificarea direcțiilor de acțiune necesare pentru creșterea gradului de ocupare și mobilitate în zona transfrontalieră, în domeniul juridic.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă“, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă“.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

24 august 2018

 

Sursa informației


Update 26 iulie 2018: Rezultatele studiului comun privind ocuparea și mobilitatea în zona transfrontaliera în domeniul juridic, în cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în perioada 5 sprilie 2017 – 4 octombrie 2018 proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.

„Studiul privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic” a fost realizat în cadrul Activității nr. 6 a proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, selectat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria, program finanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și inclusivă”.

Un obiectiv esențial al studiului a fost acela de a identifica nevoile și ariile de angajabilitate, dar și condițiile în care membrii grupului țintă al proiectului (studenții și absolvenții de studii superioare), vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere.

Un al doilea obiectiv principal al cercetării noastre a fost acela de a identifica nevoia posibililor angajatori (societăți comerciale, instituțiile administrației publice etc.) de personal cu studii juridice, dar și nevoia de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor angajați.

Pentru a îndeplini aceste obiective, echipe de experți din cadrul Baroului Dolj, România și Baroului Vidin, Bulgaria, au efectuat un studiu amplu, în oglindă, pe ambele maluri ale Dunării, în județul Dolj și regiunea Vidin, folosind metode cantitative și calitative. În cadrul acestei cercetări, au fost colectate și analizate informații teoretice și empirice, urmând ca acestea să fie folosite ca bază de date primară pentru cele două Centre Juridice Transfrontaliere, dar și pentru fundamentarea unei „strategii comune privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfroontalieră, în domeniul juridic”.

Deoarece am ales ca obiective principale studierea angajabilității și mobilității forței de muncă în regiunea transfrontalieră, cu precădere în domeniul juridic, am considerat oportună efectuarea unei cercetări cantitative: ancheta sociologică prin aplicarea chestionarului. A altă metodă folosită va fi cea a analizei documentelor sociale: înscrisuri și statistici oficiale precum și studii efectuate de instituții din România și din Bulgaria, în scopul comparării și validării datelor culese prin chestionar.

În județul Dolj și Regiunea Vidin, s-a optat pentru aplicarea a două chestionare:

– un chestionar a fost aplicat persoanelor fizice, cetățeni români și bulgari, studenți sau absolvenți de studii superioare juridice, pentru identificarea nevoilor, ariilor de angajabilitate și condițiilor în care aceștia vor putea deveni mai mobili în cadrul regiunii transfrontaliere. Au fost aplicate 353 de chestionare în județul Dolj și 170 de chestionare în regiunea Vidin;

– un alt chestionar a fost aplicat persoanelor juridice din județul Dolj și regiunea Vidin, angajatori de personal cu studii superioare, pentru identificarea nevoii de personal cu studii juridice, dar și a nevoii de dezvoltare continuă a actualilor și viitorilor angajați. Au fost aplicate 104 chestionare în rândul persoanelor juridice din județul Dolj și 62 de chestionare în rândul persoanelor juridice din regiunea Vidin.

În urma analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate în județul Dolj și regiunea Vidin în rândul studenților specializării „drept” și practicienilor în domeniul juridic, observăm o reticență a acestora în ceea ce privește potențiala emigrare, astfel, un procent de 47.59% dintre respondenții români au apreciat ca având o probabilitate „mică” și „foarte mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 27.2% au precizat că nu au nicio probabilitate de emigrare, iar 50% dintre respondenții bulgari au apreciat ca având o probabilitate „mică” și „foarte mică” de emigrare pe termen scurt și mediu, în timp ce 28.82% au precizat că nu estimează nicio probabilitate de emigrare. Doar 1.13% din respondenții doljeni erau siguri că vor emigra și 1.18% dintre cei bulgari, un procent de 1.13% dintre români și 3.53% dintre bulgari considerau că au foarte mare probabilitate de emigrare, 3.97% dintre doljeni și 6.47% dintre rezidenții regiunii Vidin apreciau ca având mare probabilitate de emigare și 10.76% dintre persoanele din România, respectiv 9.41% dintre persoanele din Bulgaria apreciau o probabilitate medie de emigrare.

Pentru doljeni se constată că cel mai mare interes pentru o potențială emigrare îl prezintă statele din Europa Occidentală, țările regăsite în proximitatea României nesuscitând interes ridicat respondenților. Mai mult, pentru respondeții români, Bulgaria, respectiv regiunea Vidin, s-au regăsit la foarte puțini respondenți ca primă opțiune pentru emigrare. Respondenții bulgari, fiind întrebați despre gradul de interes pe care îl prezintă diverse regiuni ca potențiale zone pentru emigrare, se observă că cel mai mare interes îl au pentru statele membre din Uniunea Europeană, urmate de cele din Europa Occidentală. Cu toate acestea, persoanele intervievate în Vidin, fiind rugate să opteze în ordinea preferințelor între un grup de state și regiuni în ipoteza în care li s-ar ivi situația ofertei unui loc de muncă cu condiții de salarizare și facilități similare, au optat în număr relativ mare pentru județul Dolj și alte regiuni din România ca primă opțiune. Astfel se observă un interes mai ridicat pentru emigrare spre Dolj, respectiv România, din partea respondenților bulgari, față de interesul relativ scăzut pe care îl au românii pentru o potențială emigrare în regiunea Vidin, respectiv Bulgaria.

Mai mult, se poate observa nivelul ridicat al pretențiilor în rândul persoanelor cu studii universitare juridice din România și Bulgaria în ceea ce privește potențialele locuri de muncă din alte state, 41.4% dintre români și 56.47% dintre bulgari au precizat că ar accepta să lucreze decât în sectorul primar și doar în domeniul specializării universitare, iar 50.4% dintre români și 34.71% dintre persoanele intervievate în Bulgaria au spus că ar accepta să lucreze decât în sectorul primar, chiar dacă locul de muncă nu este în domeniul specializării universitare, numai 4.5% dintre respondenții români și 0.59% dintre bulgari au specificat că ar accepta să lucreze și în sectorul secundar, dar doar pentru o perioadă determinată. Niciun respondent nu și-a prezentat intenția de a lucra în sectorul secundar al pieței forței de muncă pentru o perioadă nedeterminată.

Raportat la așteptările financiare ale studenților și abolvenților români și bulgari de studii juridice, pentru o potențială mobilitate pe piața europeană a forței de muncă, se observă că acestea sunt foarte ridicate, fiind cuprinse, în medie, pentru respondenții din Dolj între 2.600 euro/lună și 1.510 euro/lună și pentru respondenții din Vidin între 3.701 euro/lună și 1.529 euro/lună, diferența fiind dată în principal de statul de destinație. Trebuie reținut, că pentru actualii și viitorii practicieni în domeniul juridic din Dolj și Vidin, pretențiile financiare pentru o potențială emigrare în statul vecin sunt estimate la o medie de 1.500 euro/lună.

Se remarcă, în rândul studenților specializării drept și practicienilor în domeniul juridic din Dolj și Vidin, un nivel scăzut de informare privind oportunitățile oferite de piața forței de muncă din Bulgaria, respectiv Vidin, un procent de 37.11% dintre respondenții români și 20.59% dintre cei bulgari au specificat nu au niciun fel de informație, 24.65% dintre doljeni și 31.76% dintre resondenții din Vidin au spus că au foarte puține informații, 24.08% dintre persoanele intervievate în Bulgaria și 23.94% dintre cei chestionați în Vidin au arătat că dețin puține informații, 6.80% dintre români și 10% dintre bulgari au spus că au un nivel mediu de informații, în timp ce doar 1.42% dintre doljeni și 2.36% dintre locuitorii Vidinului au precizat că multe și foarte multe informații.

Cu toate că, disponibilitatea de mobilitate transfrontalieră pe piața forței de muncă a actualilor și viitorilor practicieni în domeniul juridic din județul Dolj și Regiunea Vidin este relativ redusă, se constată că cel mai mare procent al respondenților ar alege exercitarea profesiei de avocat în țara vecină.

Ca urmare a analizei rezultatelor obținute din cercetările aplicate în județul Dolj și regiunea Vidin în rândul angajatorilor, observăm nivelul scăzut de cooperare cu instituții/organizații din țara vecină. Doar 25.81% dintre instituțiile chestionate aflate în regiunea Vidin și 27.88% dintre instituțiile românești aveau la momentul desfășurării anchetei de opinie legături de cooperare cu instituții/organizații aflate în România, respectiv Bulgaria. Mai mult, această cooperare este mai degrabă ocazională. Cu toate acestea, majoritatea instituțiilor recunosc potențialele beneficii ale unei astfel de cooperări cu statul învecinat, dar au specificat că nu au avut „informații suficiente despre instituțiile de acolo”sau că „nu au avut cunoștințe despre oportunitățile de cooperare”.

Angajatorii români și bulgari nu s-au arătat foarte deschiși pentru o potențială angajare a unor absolvenți de studii superioare juridice finalizate în statul vecin, cu toate că 42.31% dintre persoanele juridice din Dolj și 51.62% dintre persoanele juridice din Vidin conștientizează că acest lucru le-ar mări oportunitățile de cooperare cu instituțiile din țara vecină.

Raportat la abilitățile/ cunoștințele pe care pun accent la recrutare angajatorii din Vidin, observăm un interes crescut acordat „abilităților de leardership”, urmate de „bunele abilități de comunicare” și „cunoașterea limbii bulgare”, apoi de „bunele cunoștințe practice în domeniul studiilor absolvite” și „bunele cunoștințe teoretice în domeniul studiilor absolvite”. Pentru angajatorii doljeni, foarte importante sunt „bunele cunoștințe practice în domeniul studiilor absolvite” urmate de „bunele cunoștințe teoretice în domeniul studiilor”, de „bunele abilități de comunicare” și „cunoașterea limbii române”. Pentru 27.42% dintre persoanele juridice din Bulgaria, „bunele cunoștințe în domeniul cooperării și reglementărilor transfrontaliere” au o „foarte mare importanță”, pentru 24.19% au o „mare importanță” și pentru 19.35% au o „importanță medie”. Pentru domeniile specifice din sectorul dreptului tranfrontalier angajatorii bulgari evaluează importanța ca fiind „mare” și „foarte mare”, în proporții diferite, cuprinse între 27.41% și 33.87%. Pentru 27.88% dintre persoanele juridice din județul Dolj „bunele cunoștințe în domeniul cooperării și reglementărilor transfrontaliere” au o „foarte mare importanță” și pentru 29.81% au o „importanță medie”. Pentru domeniile specifice dreptului tranfrontalier 13.46% dintre angajatorii români evaluează importanța ca fiind „foarte mare”, iar importanță „medie” este acordată acestor domenii în mod diferit, fiind cuprinsă între 30.77% și 44.23%.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă”, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă”.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Textul complet al studiului în română și engleză și mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute online de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

26 iulie 2018

 

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare conținutul Studiului privind angajabilitatea și mobilitatea forței de muncă în regiunea transfrontalieră, în domeniul juridic – astfel cum a fost publicat de către Baroul Dolj:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh)

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/07/9008_Studiul-privind-angajabilitatea-în-domeniul-juridic.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Comunicat de presă referitor la organizarea unor cursuri pe teme orizontale la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere în cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162

Baroul Dolj (în calitate de beneficiar) și Baroul Vidin (în calitate de partener) implementează în perioada 05.04.2017 – 04.10.2018 proiectul „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162.

În cadrul proiectului au fost organizate, pe parcursul lunii februarie 2018, două sesiuni de cursuri pe teme orizontale (pe următoarele teme: Oportunități egale și nediscriminare, Șanse egale între bărbați și femei și Dezvoltare durabilă). Astfel, în perioada 16-18 februarie 2018, un grup de 10 persoane din județul Dolj (România) au participat, la Vidin, la o sesiune de cursuri pe teme orizontale (organizată de către Baroul Vidin), în timp ce, în oglindă, un grup de 10 persoane din Vidin (Bulgaria), au participat în perioada 23-25 februarie 2018, la cea de a doua sesiune de cursuri, organizată la Craiova de către Baroul Dolj.

Astfel, membrii grupului țintă participanți au dobândit cunoștințe și experiență și în domeniile celor trei teme orizontale cu aplicabilitate în domeniul juridic. Toate  acestea  vor conduce la transferul de bune practici și de expertiză în domeniul juridic transfrontalier.

Informațiile și cunoștințele dobândite vor facilita intrarea membrilor grupului tință pe piața

muncii transfrontaliere .

Proiectul este finanțat în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria (program finanțat de UE din Fondul European de Dezvoltare Regională), Axa Prioritară 4 „O regiune calificată și incluzivă”, Obiectivul Specific „Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în privința ocupării și mobilității forței de muncă”.

Valoarea totală a proiectului este de 430.114,34 Euro, din care sprijinul acordat de către Uniunea Europeană este în valoare de 365.597,19 Euro, iar contribuția de la bugetele de stat ale României și Bulgariei este în sumă de 55.914,86 Euro. Contribuția proprie a partenerilor de proiect este de 8.602,29 euro.

Mai multe informații referitoare la activitățile proiectului pot fi obținute on-line de pe site-ul proiectului, www.JurisCBP.ro, site-ul Baroului Dolj, www.barouldolj.ro sau personal de la cele două centre juridice transfrontaliere.

 

Album foto Flickr activități Craiova

 

Album foto Flickr activități Vidin

Craiova (Romania) și Vidin (Bulgaria)

1 martie 2018

[UPDATE: Închiderea proiectului] Comunicat de presă referitor la organizarea unor cursuri pe teme orizontale la nivelul Centrelor Juridice Transfrontaliere în cadrul proiectului „Cross-Border Partnership for Training and Labour mobility in the Juridical field”, Cod proiect 16.4.2.023, Cod sistem ROBG-162 was last modified: octombrie 4th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter