Codul de procedură fiscală – completări (Legea nr. 93/2023)

19 apr. 2023
Vizualizari: 277

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

(M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. și compl. ult.)

Legea nr. 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

(M. Of. nr. 320 din 18 aprilie 2023)

– introduce: art. 166 ^1. 

 

În M. Of. nr. 320 din data de 18 aprilie 2023 s-a publicat Legea nr. 93/2023 pentru completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Redăm, în cele ce urmează, completarea adusă Codului de procedură fiscală.

Art. 166^1

Noua reglementare

După articolul 166, se introduce un nou articol, art. 166^1, cu următorul cuprins:

„Art. 166^1: Reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată

Prin excepție de la prevederile art. 167, creanțele fiscale ale contribuabilului, certe, lichide și exigibile, față de bugetele locale, stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, se sting la cererea contribuabilului și prin compensarea acestora cu obligațiile sale restante, curente sau viitoare către bugetul de stat, fără compensare între bugete, indiferent dacă obligațiile și, respectiv, creanțele supuse stingerii sunt administrate sau nu de aceeași autoritate publică. Procedura de stingere și schimb de informații între organele fiscale locale și organele fiscale centrale se aprobă prin ordin comun al ministrului finanțelor și al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inițiat la propunerea ANAF”.

Prevederile art. 166^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru stingerea creanțelor contribuabililor asupra bugetelor locale, stabilite prin hotărâri judecătorești rămase definitive până la intrarea în vigoare a prezentei legi și nestinse până la această dată.

 

Codul de procedură fiscală – completări (Legea nr. 93/2023) was last modified: aprilie 19th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.