Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 191/2022, aprobată de Legea nr. 348/2023)

15 nov. 2023
Vizualizari: 176

Actul modificat

Actul modificatorSumar
Ordonanța de urgență a Guvernului (O.U.G.) nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 555 din 5 iulie 2019)

Legea nr. 348/2023 privind aprobarea O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

(M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023) 

– modifică: art. III alin. (3), art. 30 alin. (1) din Anexa nr. 1,

introduce: art. I pct. 9^1, art. I pct. 10^1.

 

În M. Of. nr. 1029 din 13 noiembrie 2023 s-a publicat Legea nr. 348/2023 privind aprobarea O.U.G. nr. 191/2022 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Redăm, în cele ce urmează, cele mai importante modificări și completări aduse Codului administrativ.

 

Art. III alin. (3)

Vechea reglementare

„(3) Pentru funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, altele decât cele din categoria înalților funcționari publici și funcțiile publice de execuție de grad profesional debutant, etapele procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competență se desfășoară de către autoritățile și instituțiile publice până la data de 30 iunie 2023.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. III alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Pentru funcțiile publice prevăzute la art. 385 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, etapele procedurii de elaborare și avizare a cadrelor de competență se desfășoară de către autoritățile și instituțiile publice până la data de 31 decembrie 2023.

 

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Art. 30 alin. (1) din Anexa nr. 1

Vechea reglementare

„Art. 30

(1) Pentru avizarea competențelor specifice, autoritățile și instituțiile publice transmit documentele necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.”

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 30 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

Art. 30

(1) Pentru avizarea competențelor specifice, autoritățile și instituțiile publice în cadrul cărora se regăsesc funcțiile publice prevăzute la art. 385, cu excepția celor care beneficiază de statute speciale în condițiile legii, transmit documentele necesare pentru obținerea avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

 

 

Art. I pct. 9^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, după pct. 9 se introduce un nou punct, pct. 9^1, cu următorul cuprins:

9^1. La articolul 417, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

«(3) Pentru funcționarii publici care au domiciliul în altă localitate decât cea în care își desfășoară activitatea și cărora nu li se poate asigura o locuință de serviciu, autoritățile publice locale pot decide, în baza unui regulament propriu, decontarea cheltuielilor de deplasare.»

 

 

Art. I pct. 10^1

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. I, după pct. 10 se introduce un nou punct, pct. 10^1, cu următorul cuprins:

10^1. La articolul 513, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:

«(4) În cazul în care s-a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală ori achitarea sau renunțarea la aplicarea pedepsei, precum și în cazul încetării procesului penal, suspendarea din funcția publică încetează, iar funcționarul public respectiv își va relua activitatea în funcția publică deținută anterior și îi vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare»”.

Codul administrativ – modificări (O.U.G. nr. 191/2022, aprobată de Legea nr. 348/2023) was last modified: noiembrie 15th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.