Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

19 sept. 2023
Vizualizari: 54
  • NCPC: art. 127
  • NCPC: art. 135 alin. (1) şi (4)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Galați la data de 26.10.2020, sub nr. x/2020, reclamanții A., B., C., D., judecători în cadrul Judecătoriei Bârlad au solicitat în contradictoriu cu pârâții Ministerul Justiției, Curtea de apel Iași și Tribunalul Vaslui, recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente raportat la o valoare de referință sectorială în cuantum de 605,225 RON începând cu data de 01.08.2016, plata către reclamante până la recunoașterea efectivă a dreptului, a diferențelor dintre drepturile salariale începând cu data de 01.08.2016 dacă salariile ar fi fost stabilite prin raportare la VRS 605,225 RON și drepturile salariale efectiv plătite diferențe ce vor fi actualizate cu indicele de inflație la care se aplică dobânda legală penalizatoare.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 505 din 2 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența unui conflict negativ de competență între cele două instanțe, care se declară deopotrivă necompetente de a judeca aceeași pricină, în temeiul dispozițiilor art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind în favoarea Tribunalului Galați, secția I civilă, competența teritorială de soluționare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Înalta Curte constată că reclamantele ce au declanșat prezentul litigiu, având ca obiect un conflict de muncă, au calitatea de judecători în cadrul Judecătoriei Bârlad, iar în cauza de față pârâți sunt Ministerul Justiției, Curtea de Apel Iași și Tribunalul Vaslui.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

În principiu, normele de competență teritorială sunt norme juridice de ordine privată, cu excepția situațiilor în care au fost instituite norme de competență teritorială exclusivă, de ordine publică.

Se reține că regula în funcție de care se stabilește competența teritorială în soluționarea litigiilor de muncă este reglementată de art. 210 din Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, însă legiuitorul a instituit și o excepție de la această regulă, prin edictarea dispozițiilor art. 127 din C. proc. civ.

În conformitate cu dispozițiile art. 127 C. proc. civ., astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 310/2018, incidente în cauză raportat la data introducerii acțiunii, respectiv 26 octombrie 2020, Înalta Curte constată că aceste prevederi reglementează un caz de competență facultativă în sensul următor:

„(1) Dacă un judecător are calitatea de reclamant într-o cauză de competența instanței la care își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, va sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea.

(2) În cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii.

(2)^1 Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și în ipoteza în care o instanță de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz”.

Din interpretarea acestor dispoziții legale, rezultă că reclamantele puteau sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii, având în vedere calitatea de pârât a Tribunalului Vaslui.

Reclamantele au ales să introducă cererea de chemare în judecată la Tribunalul Galați în acord cu prevederile art. 127 alin. (2)^1 C. proc. civ., care reglementează norme de competență teritorială având caracter relativ.

Caracterul facultativ al acestor dispoziții legale permite așadar reclamantelor să recurgă sau nu la acest beneficiu oferit de lege, fără ca acestora să le fie afectată valabilitatea opțiunii.

Prin urmare, în cauză, fiind chemat în judecată Tribunalul Vaslui, sunt incidente dispozițiile art. 127 alin. (2)^1 C. proc. civ. raportate la cele cuprinse la alin. (2), în sensul că instanța de judecată are calitatea de pârât, iar reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii, respectiv Tribunalul Galați, conform alegerii reclamantelor.

De vreme ce Curtea de Apel Galați, în circumscripția căreia se află Tribunalul Galați, este una dintre curțile de apel aflate în vecinătatea Curții de Apel Iași, în circumscripția căreia se află Tribunalul Vaslui, rezultă că Tribunalul Galați este competent teritorial să soluționeze cauza dedusă judecății.

Față de considerentele anterior expuse, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei, având ca obiect plata unor diferențe salariale, în favoarea Tribunalului Galați, secția I civilă.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: septembrie 18th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.