Cerere privind obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale rezultate ca urmare a includerii unui spor de 25% în salariul de bază. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

27 sept. 2023
Vizualizari: 161
  • C. muncii: art. 269 alin. (3)
  • NCPC: art. 127
  • NCPC: art. 133 alin. (2)
  • NCPC: art. 135
  • NCPC: art. 59

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Dâmbovița, secția I civilă la 18.01.2021 sub nr. x/2021, reclamanții A., B., C., D., E., F., G., H., I., J., K., L., M., N., O., P., Q., R., S., T., U., V., W., X., Y., Z., AA. și BB. au chemat în judecată pe pârâții Inspecția Judiciară și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să oblige pârâții la plata drepturilor salariale rezultate ca urmare a includerii unui spor de 25% în salariul de bază, începând cu 30.07.2020, data intrării în vigoare a art. 151 din Legea nr. 157/2020, până la data recunoașterii drepturilor de către pârâți sau apariția unei modificări legislative, sume actualizate cu rata inflației și dobânda legală, de la momentul scadenței lunare până la data plății efective.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 660 din 16 martie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând existența conflictului negativ de competență, în sensul art. 133 alin. (2) C. proc. civ., ivit între trei instanțe care s-au declarat deopotrivă necompetente să judece pricina, în temeiul art. 135 C. proc. civ., va pronunța regulatorul de competență, stabilind competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Dâmbovița, pentru următoarele considerente:

Mai mulți reclamanți, printre care și reclamanta din prezenta cauză – E., au învestit Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă cu un litigiu asimilat conflictelor de muncă, pârâții fiind Inspecția Judiciară și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, înregistrat inițial sub nr. x/2021.

Acțiunea introductivă prin care reclamanții, în calitate de salariați, pretind angajatorului drepturile salariale se întemeiază pe aceeași cauză juridică, raporturile juridice deduse judecății fiind similare, context în care sunt aplicabile dispozițiile art. 59 C. proc. civ., privind coparticiparea procesuală facultativă.

Prin încheierea din 27.01.2021, Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă a disjuns cererea reclamanților și a constituit dosare separate, în care numărul reclamanților să fie de maxim 4 persoane, apreciind că acest demers, se impune pentru o mai bună înfăptuire a actului de justiție, având în vedere că numărul mare al reclamanților împietează asupra normalei desfășurări a procesului.

Astfel, în ce o privește pe reclamanta E. a fost format un nou dosar, nr. x/2021, în cadrul căruia Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Olt, acesta din urmă declinând competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea.

Soluția disjungerii, ca măsură de administrare judiciară, în etapa regularizării cererii de chemare în judecată, pentru a se justifica ulterior măsura declinării competenței de soluționare a raporturilor juridice individuale la instanța pretinsă a fi cea de la domiciliul reclamantului, nu poate să atragă însă pierderea competenței instanței inițial învestite, cu ignorarea coparticipării procesuale și a prevederilor art. 269 alin. (3) din Codul muncii.

În acest context, dimpotrivă, instanța inițial învestită rămâne competentă să judece cauza, având loc o consolidare a competenței teritoriale a Tribunalului Dâmbovița de vreme ce, la data învestirii sale, 18.01.2021, singurele norme teritoriale de ordine publică incidente erau cele ale Legii nr. 62/2011 și ale Codului muncii.

Prin urmare, schimbarea calității părții ulterior datei înregistrării acțiunii, respectiv în cea de judecător și reclamant într-o acțiune aflată în competența instanței la care își desfășoară activitatea, nu atrage o nouă competență din perspectiva art. 127 C. proc. civ. care rămâne inaplicabil.

Așa fiind, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Dâmbovița.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea pârâților la plata drepturilor salariale rezultate ca urmare a includerii unui spor de 25% în salariul de bază. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: septembrie 27th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.