Cuvinte-cheie "Drepturi salariale"

 • Solicitare în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente pentru perioada în care reclamantele au avut calitatea de judecători stagiari și plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţite şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la înlăturarea plafonării instituite asupra indemnizaţiilor lunare de încadrare şi asupra celorlalte drepturi aferente, plata diferenţei dintre venitul solicitat şi venitul efectiv plătit și recunoaşterea stării de discriminare şi repararea prejudiciului cauzat prin maniera eronată de aplicare a legii

 • Solicitare privind obligarea pârâților la emiterea unui nou ordin de salarizare, restituirea pentru fiecare lună a diferenţei dintre venitul obţinut şi venitul efectiv plătit actualizată cu indicele de inflaţie și aplicarea dobânzii legale penalizatoare calculată de la data exigibilităţii fiecărei obligaţii lunare de plată şi până la data plăţii efective

 • Solicitare privind recunoaşterea şi plata drepturilor salariale cu includerea unui spor la salariu de bază de 25% corespunzător nivelului maxim de secretizare pe care îl deţine reclamantul în exercitarea funcţiei cu acces la informaţii clasificate

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente, plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi pârâții şi venitul efectiv plătit

 • Solicitarea emiterii unor ordine de reîncadrare şi plata drepturilor salariale aferente. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Solicitarea acordării unor drepturi băneşti izvorâte dintr-un raport de muncă, ca urmare a existenţei unei situaţii de discriminare

 • Solicitare privind plata drepturilor salariale începând cu data trecerii în rezervă până la reîncadrarea în rândul cadrelor active ale Serviciului de Protecţie şi Pază. Respingerea recursului

 • Cerere privind obligarea pârâtului de a determina cu exactitate suma de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit și rectificarea statelor de plată aferente

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice