Cuvinte-cheie "Drepturi salariale"

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanţii din punct de vedere salarial, emiterea unor noi decizii de încadrare şi salarizare a reclamanţilor, uniformizarea modului de calcul al salariilor, repararea prejudiciului produs și obligarea pârâţilor la plata sumelor reprezentând diferențele salariale

 • Cerere în vederea recunoașterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial, uniformizarea modului de calcul al salariilor și repararea prejudiciului produs prin acţiunea pârâţilor. Stabilirea competenței în soluţionarea cauzei

 • Cerere în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare ce i s-ar fi cuvenit reclamantei ca judecător în activitate, obligarea pârâtului la emiterea adeverinţei de salariu conform celor precizate în primul capăt de cerere pentru a putea fi calculată pensia de serviciu și repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale

 • Solicitare în vederea obligării pârâţilor la recunoaşterea şi plata drepturilor salariale cu includerea unui spor la salariul de bază de 25% corespunzător nivelului maxim de secretizare pe care îl deţin reclamanții în exercitarea funcţiei cu acces la informaţii clasificate. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâtului la emiterea unei noi decizii de salarizare conform indemnizaţiilor de încadrare pentru procuror cu grad de parchet de pe lângă judecătorie, cu recunoaşterea vechimii în funcţie și plata diferenţei dintre venitul calculat şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi salariale aferente și obligarea pârâţilor la plata pentru fiecare lună a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţiţi reclamanţii şi venitul efectiv plătit

 • Solicitare în vederea obținerii de despăgubiri egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul pe care ar fi trebuit să îl încaseze reclamanții prin luarea în considerare a coeficienţilor de multiplicare, precum şi plata dobânzii legale aferente, începând cu data săvârşirii faptei prin care au fost discriminaţi din punct de vedere salarial

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale ale fiecăruia dintre reclamanţi și dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află din punct de vedere salarial

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. și obligarea pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul ce ar fi trebuit să includă creşterile prevăzute de lege și actualizarea sumelor rezultate cu indicele de inflaţie

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice