Cuvinte-cheie "Drepturi salariale"

  • Cerere privind obligarea pârâtului de a determina cu exactitate suma de restituit pentru perioada în care reclamanta a fost scutită de la plata impozitului pe venit și rectificarea statelor de plată aferente

  • Stabilirea drepturilor salariale cuvenite cu includerea în indemnizaţia de încadrare brută. Recalcularea cuantumului indemnizaţiei de încadrare şi a sporurilor în raport de funcţie, grad, gradaţie şi vechime

  • Cerere privind stabilirea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi celelalte drepturi aferente, repararea prejudiciului creat prin neacordarea drepturilor de care ar fi trebuit să beneficieze reclamanții și obligarea pârâtului la alocarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale solicitate

  • Conflict de muncă. Solicitare privind reîncadrarea şi recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente şi obligarea la plata pentru fiecare lună până la recunoaşterea efectivă a dreptului pretins

  • Repararea prejudiciului creat prin neaplicarea dispoziţiilor legale, reprezentat de diferenţa salarială rezultată dintre noua indemnizaţie de încadrare şi indemnizaţia actuală

  • Drepturi salariale care revin în baza raportului de muncă de la ordonatorii de credite. Admiterea excepţiei necompetenţei materiale şi declinarea competenţei de soluţionare a recursurilor

  • Emiterea unui act administrativ a cărui aplicare a fost înlăturată retroactiv de însuşi emitentul acestuia. Impunerea reparării integrale a prejudiciului suferit de reclamanţi

  • Litigiu având ca obiect răspunderea patrimonială a salariatului. Procedura de soluţionare a conflictelor individuale de muncă

  • Analiza efectivă pe care judecătorul trebuie să o facă susţinerilor reclamantului privind puterea de lucru judecat relativă a celor stabilite prin sentinţă, într-o cauză privind aceeaşi chestiune de drept, dar vizând o perioadă diferită

  • Litigiu de muncă având ca obiect drepturi salariale. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei