Cuvinte-cheie "Drepturi salariale"

 • Cerere privind obligarea pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale ale fiecăruia dintre reclamanţi și dispunerea recunoaşterii stării de discriminare în care se află din punct de vedere salarial

 • Solicitare în vederea recunoaşterii stării de discriminare în care se află reclamanții din punct de vedere salarial în raport cu personalul auxiliar de specialitate şi conex din cadrul D.N.A. şi D.I.I.C.O.T. și obligarea pârâtului la recalcularea indemnizaţiei de încadrare brute lunare şi a celorlalte drepturi aferente salariilor individuale

 • Solicitare în vederea obligării pârâților la plata despăgubirilor egale cu diferenţa dintre salariul încasat şi salariul ce ar fi trebuit să includă creşterile prevăzute de lege și actualizarea sumelor rezultate cu indicele de inflaţie

 • Cerere privind recunoaşterea stării de discriminare în care se află reclamanții raportată la personalul auxiliar de specialitate, uniformizarea modului de calcul al salariilor, repararea prejudiciului şi plata diferenţelor salariale actualizate cu indicele de inflaţie şi dobânda legală

 • Cerere privind obligarea pârâtului la plata diferenţelor dintre drepturile salariale efectiv încasate şi drepturile salariale cuvenite calculate prin raportare la valoarea de referinţă sectorială, actualizarea drepturilor salariale cu indicele de inflaţie și plata dobânzii legale aferente de la data scadenţei şi până la data plăţii efective

 • Litigiu privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la plata drepturilor salariale rezultate ca urmare a includerii unui spor de 25% în salariul de bază. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

 • Cerere privind dispunerea obligării pârâtului să plătească, cu titlu de despăgubiri băneşti, suma reprezentând diferenţa dintre drepturile salariale lunare încasate şi cele cuvenite şi datorate

 • Solicitare în vederea dispunerii recalculării indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente pentru perioada în care reclamantele au avut calitatea de judecători stagiari și plata pentru fiecare lună, până la recunoaşterea efectivă a dreptului, a diferenţei dintre venitul la care sunt îndreptăţite şi venitul efectiv plătit

 • Cerere privind obligarea pârâţilor la înlăturarea plafonării instituite asupra indemnizaţiilor lunare de încadrare şi asupra celorlalte drepturi aferente, plata diferenţei dintre venitul solicitat şi venitul efectiv plătit și recunoaşterea stării de discriminare şi repararea prejudiciului cauzat prin maniera eronată de aplicare a legii

 • Rămâi la curent cu noutățile juridice