[Actualizat la 10 octombrie 2016] Calendarul alegerii membrilor CSM – 2016

5 apr. 2016
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1777
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

CSM a publicat calendarul de desfășurare al alegerilor membrilor Consiliului pentru anul 2016, după cum urmează:

Până în 19.12. Transmiterea listei judecătorilor și procurorilor aleși Biroului permanent al Senatului19.12.2016
Până în 16.12. Efectuarea de verificări de către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și comunicarea rezultatului acestora16.12.2016
Afișarea rezultatelor alegerilor la sediile tuturor instanțelor și parchetelor05.12.2016
Până în data de 02.12. Soluționarea contestațiilor de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile de la data sesizării. Comunicarea soluțiilor motivate la contestații către persoanele care le-au formulat. Întocmirea listelor separate, pentru fiecare dintre categoriile de instanțe și parchete, privind numărul de voturi obținute de fiecare candidat în adunările generale. Declararea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a membrilor aleși. Publicarea rezultatelor alegerilor pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Transmiterea rezultatului alegerilor spre afișare tuturor instanțelor și parchetelor. Informarea judecătorilor și procurorilor aleși prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Transmiterea către Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a solicitării privind verificarea dacă judecătorii și procurorii aleși au făcut parte din serviciile de informații înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.02.12.2016
Depunerea la Consiliul Superior al Magistraturii a contestațiilor cu privire la legalitatea procedurilor de alegere, în termen de 15 zile de la data alegerilor
Transmiterea unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale ulterioare către Consiliului Superior al Magistraturii03.11.2016
Adunările generale ulterioare pentru alegerea judecătorilor și procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii02.11.2016 (13:00)
Transmiterea unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale către Consiliului Superior al Magistraturii28.10.2016
Adunările generale pentru alegerea judecătorilor și procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Convocarea adunărilor generale ulterioare ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor. Afișarea unui anunț scris cu privire la data și locul pentru noua adunare generală la sediile instanțelor, respectiv parchetelor vizate27.10.2016 (13:00)
Până în 12.10. Convocarea adunărilor generale ale judecătorilor, respectiv ale procurorilor12.10.2016
Până în 14.10. Trimiterea buletinelor de vot de către Consiliul Superior al Magistraturii către instanțe și parchete14.10.2016
Până în 13.10. Tipărirea buletinelor de vot de către Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii13.10.2016
Până în 10.10. Afișarea listelor de candidați și a documentelor la sediile instanțelor și parchetelor10.10.2016
Până în 07.10. Transmiterea listelor de candidați către instanțe și parchete07.10.2016
Până în 07.10. Publicarea listelor de candidați pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii07.10.2016
Până în data de 06.10. Soluționarea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a contestațiilor cu privire la legalitatea procedurilor de desemnarea a candidaților, în termen de 5 zile de la data sesizării. Comunicarea soluției motivate către persoanele care au formulat contestații. Întocmirea listelor cu judecătorii și procurorii desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Verificarea și validarea listelor cu judecătorii și procurorii desemnați pentru a candida la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, stabilirea formei și conținutului buletinelor de vot (art. 12 alin. 3 din Legea nr. 317/2004)06.10.2016
Depunerea de către judecători și procurori la Consiliul Superior al Magistraturii a contestațiilor cu privire la legalitatea procedurilor de desemnare a candidaților, în termen de 15 zile de la data alegerilor
Transmiterea de către președintele fiecărei adunări generale ulterioare către Consiliul Superior al Magistraturii a unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale pe care a prezidat-o15.09.2016
Adunările generale ulterioare în cazul în care nu s-au întrunit inițial cele două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înregistrați pe liste14.09.2016 (13:00)
Transmiterea de către președintele fiecărei adunări generale către Consiliul Superior al Magistraturii a unui duplicat al procesului-verbal al adunării generale pe care a prezidat-o08.09.2016
Adunările generale pentru desemnarea candidaților. Transmiterea înaintea începerii adunărilor generale, de către președinții comitetelor electorale de la curțile de apel, respectiv de la parchetele de pe lângă curțile de apel, a listelor electorale locale împreună cu listele electorale alcătuite prin adăugare, președintelui respectivei adunări generale pentru desemnarea candidaților. Publicarea de către comitetul electoral în cauză a anunțului cu privire la data și locul pentru continuarea adunării generale în care nu s-a putut vota. Afișarea anunțului privind continuarea adunării generale la sediile instanțelor, respectiv ale parchetelor vizate.07.09.2016 (13:00)
Tipărirea buletinelor de vot de către comitetele electorale ale curților de apel și ale parchetelor de pe lângă acestea. Transmiterea de către comitetele electorale către Consiliului Superior al Magistraturii a unei copii a buletinului de vot pentru fiecare dintre cele 3 adunări generale din respectivele circumscripții15.07.2016-26.08.2016
Întâlnirile votanților cu candidații15.08.2016-02.09.2016
Stabilirea de către comitetul electoral a duratei întâlnirilor între votanți și candidați înainte de adunarea generală. Convocarea de către președinții comitetelor electorale de la curțile de apel și de la parchetele de pe lângă curțile de apel, printr-un anunț public, a adunărilor generale pentru desemnarea candidaților, cu precizarea zilei, orei și locului de desfășurare. Invitarea de către președinții comitetelor electorale a votanților la o întâlnire cu candidații16.07.2016-12.08.2016
Afișarea de către instanțe și parchete, de îndată după primire, a listelor candidaților și documentelor depuse de candidați, până la închiderea adunărilor generale pentru selecționarea candidaților. Afișarea, de îndată, de către comitetele electorale locale, a listelor candidaților și documentelor depuse de candidați, pentru adunarea generală de la propria lor instanță sau propriul lor parchet, până la închiderea adunărilor generale pentru selecționarea candidaților.16.07.2016-12.08.2016
Stabilirea listelor de candidați pentru fiecare dintre cele 3 categorii de instanțe și parchete de către comitetele electorale de la curțile de apel și de la parchetele de pe lângă aceste instanțe. Stabilirea listei de candidați de către comitetele electorale locale din cadrul ÎCCJ și PÎCCJ (incluzând DNA și DIICOT) și transmiterea candidaturilor valide și a copiilor documentelor depuse de candidați către Consiliul Superior al Magistraturii. Înaintarea de către comitetele electorale de la cele 16 curți de apel și de la parchetele de pe lângă acestea (inclusiv de la Curtea Militară de Apel și Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel), a listelor candidaților la respectivele categorii de instanțe și parchete, însoțite de documentele depuse de candidați. Transmiterea de către comitetele electorale de la cele 16 curți de apel și de la parchetele de pe lângă acestea (inclusiv Curtea Militară de Apel și Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel), către Consiliului Superior al Magistraturii, a candidaturilor care întrunesc toate condițiile pentru a fi admise, împreună cu o copie a documentelor depuse de către candidați15.07.2016-11.08.2016
Comunicarea deciziei de anulare a procedurii alegerii prin afișarea de către comitetul electoral în cauză a unei notificări corespunzătoare la sediile instanțelor sau ale parchetelor care se află în această situație09.08.2016-12.08.2016
Anularea procedurii alegerii pentru instanțele și parchetele respective de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Publicarea deciziei de anulare a procedurii alegerii pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Trimiterea spre publicare a deciziei de anulare a procedurii alegerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Comunicarea deciziei de anulare a procedurii alegerii către comitetul electoral în cauză08.08.2016-11.08.2016
Informarea Consiliului Superior al Magistraturii dacă se constată că nu a fost depusă nici o candidatură valabilă pentru una sau mai multe din cele 3 adunări generale pentru desemnarea candidaților15.07.2016-05.08.2016
Soluționarea contestațiilor de către Comitetul electoral permanent în termen de 5 zile lucrătoare de la data sesizării. Comunicarea deciziilor privind soluționarea contestațiilor de către Comitetul electoral permanent27.06.2016-05.08.2016
Depunerea la Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii a contestațiilor scrise referitoare la respingerea candidaturilor, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei scrise a comitetului electoral local27.06.2016-29.07.2016
Comunicarea de îndată de către comitetul electoral local a deciziilor de respingere a candidaturilor. Informarea imediată de către comitetul electoral a Consiliului Superior al Magistraturii despre respingerea unei candidaturi, prin transmiterea unui duplicat al deciziei, împreună cu o copie a documentelor depuse de către candidatul a cărui candidatură a fost respinsă27.06.2016-21.07.2016
Completarea lipsurilor candidaturilor depuse, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunere27.06.2016-20.07.2016
Perioada în care pot fi depuse și retrase candidaturile la colegiile de conducere ale ÎCCJ, PÎCCJ ori, după caz, la colegiile de conducere ale curților de apel și parchetelor de pe lângă acestea, însoțite de documentele prevăzute de art. 7 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Notificarea de îndată a candidaților de către comitetul electoral cu privire la lipsurile candidaturii27.06.2016-14.07.2016
Transmiterea de către comitetele electorale de la curțile de apel, respectiv de la parchetele de pe lângă curțile de apel, a unei copii a fiecărei liste electorale alcătuite prin adăugare către Consiliul Superior al Magistraturii; transmiterea de către comitetele electorale din cadrul ÎCCJ și PÎCCJ (incluzând DNA și DIICOT) a unui duplicat al listelor electorale către Consiliul Superior al Magistraturii01.07.2016
Alcătuirea de către fiecare dintre comitetele electorale de la curțile de apel și parchetele de pe lângă curțile de apel, prin adăugare din listele electorale primite, a celor două liste electorale distincte, spre a servi în adunările generale comune, una cuprinzând, în ordine alfabetică, toți judecătorii/procurorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaților dintre judecătorii de la tribunale, tribunale specializate și tribunale militare, respectiv parchetele de pe lângă acestea, iar cealaltă cuprinzând, în ordine alfabetică, toți judecătorii/procurorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaților dintre judecătorii/procurorii de la judecătorii/parchetele de pe lângă judecătorii27.06.2016-30.06.2016
Transmiterea unui duplicat al fiecărei liste electorale întocmite de către comitetele electorale de la tribunale sau parchetele de pe lângă tribunale către comitetul electoral de la curtea de apel sau parchetul de pe lângă curtea de apel din circumscripția cărora fac parte respectivele instanțe sau parchete24.06.2016
Întocmirea de către comitetele electorale de la tribunale și parchetele de pe lângă tribunale a unei liste electorale separate cuprinzând toți judecătorii și procurorii care au drept de vot în adunarea generală a judecătorilor sau procurorilor de la judecătoriile sau parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripția lor20.06.2016-23.06.2016
Soluționarea contestațiilor de către comitetul electoral local, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. Comunicarea deciziei comitetului către contestator și persoanei în cauză, în scris23.06.2016-08.07.2016
Depunerea contestațiilor, în scris, la comitetul electoral local, privind rectificarea listei electorale, în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea listei electorale locale23.06.2016-01.07.2016
Afișarea unor copii ale listelor electorale, de către fiecare comitet electoral, la sediul instanțelor sau parchetelor respective23.06.2016
Alcătuirea de către comitetele electorale locale de la ÎCCJ și PÎCCJ (incluzând DNA și DIICOT), de la tribunale, curți de apel, precum și parchetele de pe lângă acestea, a listelor electorale cu toți judecătorii și procurorii care au drept de vot în adunarea generală la categoria de instanțe sau parchete unde își desfășoară activitatea13.06.2016-22.06.2016
Afișarea de către comitetele electorale la sediile tuturor instanțelor și parchetelor a unei copii a anunțului pentru alegeri și a calendarului alegerilor09.06.2016
Transmiterea prin circulară tuturor judecătorilor și procurorilor, prin intermediul comitetelor electorale de la instanțe și parchete, a anunțului pentru alegeri și a calendarului alegerilor08.06.2016
Stabilirea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a datei la care au loc adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, a perioadei în care pot fi depuse candidaturile și a calendarului procedurii alegerilor. Emiterea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțului pentru alegeri. Numirea de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a Comitetului electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii. Publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii a datei la care au loc adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, a perioadei în care pot fi depuse candidaturile, a calendarului alegerilor și a anunțului pentru alegeri. Transmiterea spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a a datei la care au loc adunările generale ale judecătorilor și procurorilor și a perioadei în care pot fi depuse candidaturile07.06.2016
[Actualizat la 10 octombrie 2016] Calendarul alegerii membrilor CSM – 2016 was last modified: octombrie 10th, 2016 by Universul Juridic
0 Shares

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter