APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO

25 mart. 2024
Vizualizari: 155
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Procedura în camera preliminară

Procedura în camera preliminară

Procedura în camera preliminară

Această monografie este fructul cercetării efectuate de autor pe parcursul mai multor ani și al capacității acestuia de a asimila cunoștințe teoretice și abilități practice care au depășit pionieratul în domeniul dreptului. Obiectivul lucrării este clarificat prin însăși tematica abordată: aceea de a livra o expunere aprofundată a unei instituții preluate dintr-un alt sistem juridic, în care sunt încadrate diverse tehnici probatorii de evaluare a fazei pregătitoare a procesului penal, în ipoteze inedite aflate în mâinile judecătorului de cameră preliminară, în cadrul unei proceduri intermediare, special destinate acestui scop.

Faza de cameră preliminară ocupă un loc primordial în ansamblul procesului penal. Importanța acestei faze procesuale este reliefată de autor din punct de vedere juridic, legislativ, jurisprudențial și doctrinar, atât din perspectiva interesului public, al justiției, cât și din aceea a părților interesate. Lucrarea evidențiază evoluția procesului penal contemporan, aflat la confluența transformărilor care permit adiționarea noii proceduri la procesul penal tradițional, făcând ca centrul de greutate al acestuia să se deplaseze dinspre aval spre amonte, iar dreptul la un proces echitabil să fie garantat în toate elementele sale componente, ca un veritabil principiu fundamental, de ordine publică, protector al drepturilor apărării.

Această lucrare surprinde întreaga evoluție a fazei de cameră preliminară, care își are originea sa în common law, prin prisma atât a sistemelor juridice existente, cât și a doctrinei, respectiv a jurisprudenței relevante. O atenție particulară este consacrată aspectelor controversate ale materiei și, nu în ultimul rând, analizei critice a chestiunilor înfățișate în cuprinsul lucrării. Din această perspectivă, cercetarea problematicii nu se rezumă doar la o prezentare tehnică, ci se extinde și asupra valorilor, inclusiv asupra soluțiilor legiuitorului orientate spre respectarea principiilor trasate de toți autorii implicați în procesul de legiferare.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 
 
 

Mozaic de drept internațional și drepturile omului

Mozaic de drept internațional și drepturile omului

Mozaic de drept internațional și drepturile omului

„Cruda realitate a războiului care se vrea acoperită printr-un discurs manipulator ce amintește de premonițiile orwelliene și care deformează sensul unor concepte și instituții ale dreptului internațional, citizenship by investment, proiect al lumii globalizate care trece peste vechile «iluzii» jurisprudențiale, o scurtă istorie a arbitrajului internațional, a definiției agresiunii și a ideii de justiție penală internațională sunt mici fragmente din vastul mozaic al dreptului internațional.

Acesta se completează cu pagini din istoria Declarației Universale a Drepturilor Omului, «noua Magna Carta a umanității» care este piatra de temelie a drepturilor consacrate astăzi. În încercarea de a răspunde unora dintre provocările lumii moderne legate de revendicarea unor drepturi (sau de reinterpretarea lor) m-am oprit la «dreptul de a muri», la drepturile femeii în fața flagelului violenței domestice, la drepturile copilului – citite prin prisma «formulei magice» a interesului superior, la drepturile privind reunificarea familială. În același timp, am considerat relevant «dialogul» dintre instanțele europene (Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene) în materia drepturilor omului. Nu în ultimul rând, mozaicul conține câteva gânduri despre omul «augmentat», despre ambiția științei de a depăși limitele biologice și de a reconstitui Creația în spațiul insular al laboratorului.”

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 
 
 

Acțiunile judiciare în materie fiscală. Vol. II. Contenciosul administrativ fiscal

Acțiunile judiciare în materie fiscală. Vol. II. Contenciosul administrativ fiscal

Acțiunile judiciare în materie fiscală. Vol. II. Contenciosul administrativ fiscal

Prin volumul mare de informații pe care îl conține, prin actualitatea și acuratețea acestor informații și, mai ales, prin obiectivitatea modului de analiză și de prezentare a celor mai recente evoluții în domeniu, identificate la nivel legislativ, doctrinar și jurisprudențial, lucrarea oferă o perspectivă realistă pentru găsirea de către cei interesați a celor mai adecvate soluții în plan legislativ și la nivelul instituțiilor administrative și judiciare, în vederea rezolvării problemelor generate de diversitatea și complexitatea situațiilor litigioase care apar în legătură cu administrarea creanțelor fiscale.

Volumul II cuprinde și o examinare detaliată a noilor modificări legislative în materie de suspendare a executării actelor administrative, adoptate prin Legea nr. 102/2023, și a implicațiilor acestor modificări.

Prin conținutul său documentat, lucrarea permite o examinare aprofundată și clară a regulilor generale și a particularităților întâlnite în cadrul fiecărei categorii de acțiuni, oferind posibilitatea identificării facile a dificultăților actuale cu care se confruntă participanții la proces și instanțele de judecată, precum și căile de urmat pentru soluționarea diferendului fiscal.

Suplimentar față de soluțiile pentru problemele procedurale și administrative ale acțiunilor judiciare în materie fiscală, cititorii vor găsi în cuprinsul lucrării îndrumări practice și propuneri de lege ferenda.

👍VEZI CARTEA ÎN UJMAG.RO!
 
 

APARIȚII EDITORIALE ÎN UJMAG.RO was last modified: martie 25th, 2024 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: