ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

20 ian. 2023
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 65

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a supus dezbaterii publice Proiectul de Ordin privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală (OPANAF) nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Ordinului:

Art. I – Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La Anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat”, după poziția 87, se introduce o nouă poziție, poziția 88, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
88Contribuție de solidaritateOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie.

 

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat»”, se modifică și se completează, după cum urmează:

a) La Capitolul I „Depunerea declarației”, punctul 1 „Termenul de depunere a declarației”, subpunctul 1.3. „Alte termene”, după lit. l) se introduce o nouă literă, litera m), cu următorul cuprins:

„m) anual, până la data de 25 iunie inclusiv a anului următor sau până la data de 25 a celei de a șasea luni inclusiv, de la închiderea anului fiscal modificat/exercițiului financiar diferit, pentru contribuția de solidaritate datorată potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.186/2022 privind unele măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2022/1854 al Consiliului din 6 octombrie 2022 privind o intervenție de urgență pentru abordarea problemei prețurilor ridicate la energie”.

b) La Capitolul II „Completarea declarației”, punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscală»”, subpunctul 2, primul paragraf se modifică și va avea următorul conținut:

„3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25 – 27, 29 – 51, 57 – 63, 65 – 71, 74 – 77, 80 – 88 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin”.

Art. II – Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Pentru informații suplimentare privind Proiectul și Referatul de modificare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și ANAF. Proiect: Ordin pentru aprobarea modelului formularului Notificării de conformare emisă de organul de inspecție fiscală, a procedurii de notificare și a periodicității de emitere, precum și pentru modificarea Anexei nr. 1 la OPANAF nr. 3711/2015

 

ANAF. Proiect: Ordin privind modificarea OPANAF nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă was last modified: ianuarie 20th, 2023 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.