Admiterea excepţiei de necompetenţă materială și declinarea competenţei de soluţionare a cererii de revizuire. Respingerea recursului ca inadmisibil

24 aug. 2023
Vizualizari: 190
  • Constituţia României: art. 129
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 509 alin. (1) pct. 8
  • NCPC: art. 513 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 5

Prin cererea înregistrată pe rolul Curții de Apel Brașov, secția civilă la 2 aprilie 2021, sub nr. x/2021, revizuenții A. și B. au solicitat, în contradictoriu cu intimații C., D., E., F. și G., revizuirea deciziei nr. 69 din 23 februarie 2020, pronunțate de Curtea de Apel Brașov, secția civilă în dosarul civil nr. x/2018

În drept, au invocat dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 și pct. 8 C. proc. civ.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 174 din 27 ianuarie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Obiectul cererii de recurs îl constituie decizia nr. 267 din 17 iunie 2021, prin care Curtea de Apel Brașov, secția civilă a respins, ca inadmisibilă, cererea de revizuire formulată de revizuenții A. și B. împotriva deciziei nr. 69 din 23 februarie 2021, pronunțate de aceeași instanță în dosarul nr. x/2018, în contradictoriu cu intimații C., D., E., F. și G.. A respins cererea de intervenție accesorie, formulată de intervenienta H. și a admis excepția de necompetență materială invocată din oficiu, declinând competența de soluționare a cererii de revizuire întemeiate pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. în favoarea Tribunalul Brașov.

Prin decizia nr. 69 din 23 februarie 2021, pronunțată în dosarul nr. x/2018, Curtea de Apel Brașov, secția civilă a respins recursurile declarate de pârâții A. și B. împotriva deciziei nr. 947 din 8 octombrie 2020, pronunțate de Tribunalul Brașov, secția civilă în același dosar.

Înalta Curte constată că prevederile art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. acordă caracter definitiv hotărârilor date în recurs, chiar dacă prin acestea s-a soluționat fondul pricinii.

Pe de altă parte, dispozițiile art. 483 alin. (1) C. proc. civ. stabilesc obiectul căii extraordinare de atac a recursului, care poate fi exercitată împotriva hotărârilor date în apel, a celor date, potrivit legii, fără drept de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile expres prevăzute de lege.

În raport de conținutul normelor legale evocate, Înalta Curte constată că decizia nr. 69 din 23 februarie 2021, pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă, prin care au fost respinse recursurile declarate de pârâții A. și B. împotriva deciziei nr. 947 din 8 octombrie 2020 a Tribunalului Brașov, secția civilă este definitivă, nesusceptibilă de recurs, conform art. 634 alin. (1) pct. 5 C. proc. civ. și că nu face parte din categoria celor enunțate de art. 483 alin. (1) din același cod.

De asemenea, reține că, potrivit prevederilor art. 513 alin. (5) C. proc. civ., „hotărârea dată asupra revizuirii este supusă căilor de atac prevăzute de lege pentru hotărârea revizuită”.

Cum decizia nr. 69 din 23 februarie 2021 pronunțată de Curtea de Apel Brașov, secția civilă este definitivă, nefiind susceptibilă de recurs, atunci și decizia nr. 267 din 17 iunie 2021 prin care aceeași instanță a soluționat cererea de revizuire îndreptată împotriva sa nu are deschisă calea de atac a recursului, fiind, de asemenea o hotărâre cu caracter definitiv.

Se impun a fi menționate în acest context și dispozițiile art. 457 alin. (1) C. proc. civ., care reglementează principiul legalității căii de atac, în sensul că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Această regulă are valoare de principiu constituțional, art. 129 din Constituția României, republicată, stipulând că exercitarea căilor de atac se realizează în condițiile legii.

Concluzionând, pentru considerentele expuse, în baza art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul formulat de revizuenții B. și A. împotriva deciziei nr. 267 din 17 iunie 2021 pronunțate de Curtea de Apel Brașov, secția civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Admiterea excepției de necompetență materială și declinarea competenței de soluționare a cererii de revizuire. Respingerea recursului ca inadmisibil was last modified: august 23rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.