Admitere INM 2015. Anunțul privind organizarea concursului

1 iul. 2015
2 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 52 voturi, medie: 3,00 din 5 (2 votes, average: 3,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4721

Despre

  • Anunțul INM privind concursul de admitere la INM
  • Calendarul detaliat de desfășurare a concursului
  • Tematica și bibliografia de concurs
  • Cererea tipizată de înscriere la concurs
  • Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului
  • Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM

Admitere INM 2015

Pe site-ul Institutului Național al Magistraturii a fost publicat anunțul ce privește concursul de admitere INM 2015, în sesiunea 30 iunie – 15 octombrie.

Concursul se organizează pentru ocuparea a 140 de posturi de auditor de justiție, 70 alocate pentru judecători și 70 pentru procurori.

Campanie Craciun UJmag 2020

Programul examenului de admitere la INM 2015 este următorul:
30 august 2015: proba scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a cunoștințelor juridice la: Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal;
13 septembrie 2015: test de verificare a raționamentului logic;
5-13 octombrie 2015: susținerea interviului.
 

 
Cererile pentru înscrierea la concurs se depun până la data de 21 iulie 2015, la tribunale sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripții domiciliază candidații.

La cererile de înscriere se anexează următoarele documente:
• certificat de naștere, în copie certificată pentru conformitate cu candidatul;
• actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate cu candidatul;
• diploma de licență sau adeverință provizorie, în copie legalizată;
• chitanța de plată a taxei de înscriere (în cuantum de 450 RON);
• certificat de cazier judiciar;
• certificat de cazier fiscal;
• declarație pe propria răspundere privind existența unor eventuale întreruperi în activitate;
• Curriculum Vitae;
• carnetul de muncă sau alte acte doveditoare ale vechimii în specialitate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către candidat.

La concursul de admitere se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), b) și d) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor și procurorilor republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a condițiilor privind lipsa antecedentelor penale și a cazierului fiscal prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, respectiv:
a) are cetățenia română, are domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu;
b) este licențiată în drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
d) cunoaște limba română;
 

👍Admitere INM 2015. Tematica și bibliografia pentru concurs (Drept penal și procesual penal)

 
Examinarea candidaților se va face în două etape.

Prima etapă este eliminatorie și constă în susținerea următoarelor probe scrise:

I. Test de verificare a cunoștințelor juridice prin susținerea unei probe, tip grilă cu 100 de întrebări, câte 25 pentru fiecare din următoarele materii:
• drept civil
• drept procesual civil
• drept penal
• drept procesual penal
 

👍Admitere INM 2015. Tematica și bibliografia pentru concurs (Drept civil și procesual civil)

 
Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat. La testul grilă fiecare răspuns corect valorează un punct. Sunt declarați admiși la această probă candidații care au obținut minim 70 de puncte, echivalentul notei 7,00.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

II. Un test-grilă de verificare a raționamentului logic prin rezolvarea unui test grilă care cuprinde 100 de întrebări la care se punctează răspunsurile și 20 de întrebări supuse pretestării în condiții de concurs, ale căror răspunsuri nu se punctează.

La testul grilă de verificare a raționamentului logic participă numai candidații declarați admiși la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice.
Lucrările se notează cu „admis” sau „respins”, în funcție de punctajul obținut de candidat. Pentru a fi declarat admis la această probă, candidatul trebuie să răspundă corect la minimum 30 de întrebări din cele 100 de întrebări ale căror răspunsuri se punctează.

Nota obținută la prima etapă este suma notelor obținute la cele două probe în raport cu următoarea pondere: 70% – testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice, 30% – testul-grilă de verificare a raționamentului logic. Sunt declarați admiși în a 2-a etapă candidații care au fost admiși la fiecare dintre cele două probe, în ordinea descrescătoare a notei obținute la prima
etapă, în limita dublului numărului de locuri scoase la concurs, atunci când acesta este mai mare de 100.

Numărul candidaților admiși în cea de-a 2-a etapă se suplimentează în cazul mediilor egale cu cea a ultimului candidat admis.

A doua etapă constă în susținerea unui interviu care constă în:
a) elaborarea în scris a unei analize cu privire la subiectul extras de către candidat și susținerea orală a acestuia,
b) analiza orală a unei spețe cu elemente de etică specifice profesiei.

Analiza prevăzută la lit. a) se predă comisiei de examinare după susținerea orală a acesteia și va fi avută în vedere Ia apreciarea interviului.

Sunt declarați admiși la acestă probă candidații care au obținut nota minimă 7. Nota obținută la concurs este suma notelor obținute în cele două etape, calculată în raport cu următoarea pondere: nota de la prima etapă 75%, interviul 25%.

Clasificarea candidaților urmează a se face în ordinea descrescătoare a notelor obținute la concurs.

Consultați sursele informațiilor, documentele publicate pe site-ul INM:

Anunțul INM

Calendarul detaliat de desfășurare a concursului

Tematica și bibliografia de concurs

Cererea tipizată de înscriere la concurs

Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului

Regulamentul privind concursul de admitere și examenul de absolvire a INM

Admitere INM 2015. Anunțul privind organizarea concursului was last modified: august 30th, 2015 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter