2 posturi de consilier juridic la Primăria Sectorului 2, București

5 ian. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 794

Potrivit unui anunț din data de 28 decembrie 2017, Primăria Sectorului 2, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Serviciul Juridic (2 posturi).

Condiții de ocupare a funcțiilor publice de execuție:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă (științe juridice);
– cunoștințe de utilizare PC nivel mediu – Word, testate prin probă suplimentară eliminatorie;
– vechime în specialitatea studiilor cerute 9 ani.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

– 16 ianuarie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
– 1 februarie 2018, ora 10.00: proba suplimentară eliminatorie de utilizare PC, nivel mediu;
– 5 februarie 2018, ora 12.00: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 și anume:

– formularul de înscriere;
– copia actului de identitate;
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
– cazierul judiciar;
– adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
– declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Respectivele documente se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial, Partea a III-a.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Primăriei Sectorului 2, București. Relații suplimentare se pot obține la sediul acesteia din București, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, telefon 021/252.83.78.

Sursa informației

2 posturi de consilier juridic la Primăria Sectorului 2, București was last modified: ianuarie 5th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter