2 posturi de consilier juridic la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, București

27 iul. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 975

Potrivit unui anunț din data de 26 iulie 2018, Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent și consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Direcția reglementare, dezvoltare și avizare acte normative din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare. Astfel, este necesar ca persoana să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

1. are cetățenia română și domiciliul în România;
2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
3. are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
4. are capacitate deplină de exercițiu;
5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
6. îndeplinește condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
7. îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
8. nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
9. nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
10. nu a desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Totodată, condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice sunt:

• consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent – Direcția reglementare, dezvoltare și avizare acte normative:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

Campanie Craciun UJmag 2020

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 1 an;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet– cunoștințe de bază;

– cunoașterea limbii engleze sau franceze – cunoștințe de bază.

• consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – Direcția reglementare, dezvoltare și avizare acte normative:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani;

– cunoștințe de operare/programare pe calculator: operare sistem Windows, MS Office, navigare Internet– cunoștințe de bază;

– cunoașterea limbii engleze sau franceze – cunoștințe de bază.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 august 2018: termenul-limită pentru depunerea dosarelor;
– 29 august 2018, ora 09.00: probele suplimentare de testare a cunoștințelor PC și a cunoștințelor de limbă străină;
29 august 2018, ora 11.30: proba scrisă;
– data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP, în termen de 20 zile, și trebuie să conțină:

– copia actului de identitate;
– formularul de înscriere, conform Anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
– copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
– copia carnetului de muncă sau adeverință care atestă vechimea în muncă și, după caz, în specialitate;
– cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere);
– adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
– declarația pe propria răspundere/adeverință care atestă că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

Bibliografia necesară în vederea susținerii concursului este următoarea:

Constituția României, republicată;
Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 1000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
H.G. nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării.

Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici din Bd. Mircea Vodă nr. 44, bl. M17, tronsonul III, Sectorul 3, București, precum și la numărul de telefon: 0374/112.726.

Sursa informației

 

2 posturi de consilier juridic la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, București was last modified: iulie 27th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter