Solicitare privind constatarea intervenirii prescripţiei obligaţiilor civile ce îi reveneau reclamantului. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

1 aug. 2023
Vizualizari: 193
  • NCPC: art. 129 alin. (2)
  • NCPC: art. 130
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Bacău, la data de 29 decembrie 2021, sub nr. x/2021, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâții B., C., C., D. și E., constatarea împlinirii termenului de prescriere a obligațiilor civile ce îi revin din sentința penală nr. 449/D din data de 20 decembrie 2016 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 331 din data de 16 martie 2017 a Curții de Apel Bacău.

Pârâții nu au formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din data de 6 aprilie 2022, instanța a pus în discuție excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Bacău.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1928 din 18 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., Înalta Curte reține următoarele:

Dispozițiile art. 133 pct. 2 C. proc. civ. prevăd că există conflict negativ de competență atunci când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces sau, în cazul declinărilor succesive, dacă ultima instanță învestită își declină la rândul său competența în favoarea uneia dintre instanțele care anterior s-au declarat necompetente.

Înalta Curte constată că, în speță, Judecătoria Bacău și Judecătoria Bârlad și-au declinat reciproc competența de soluționare a cauzei, cea de-a doua instanță reținând că judecătoria inițial învestită nu putea invoca din oficiu necompetența teritorială, întrucât, în cauză, aceasta este una de ordine privată.

Litigiul de față are ca obiect cererea prin care reclamantul a solicitat instanței de judecată să constate că a intervenit prescripția obligațiilor civile ce îi reveneau potrivit sentinței penale nr. 449/D din data de 20 decembrie 2016 a Tribunalului Bacău, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 331 din data de 16 martie 2017 a Curții de Apel Bacău.

Regula generală în materie de competență teritorială este reglementată de art. 107 alin. (1) C. proc. civ., conform căruia „Cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel”.

În conformitate cu dispozițiile art. 130 C. proc. civ., excepția necompetenței se invocă în mod diferit, în funcție de caracterul de ordine publică sau privată al normei de competență încălcate.

Necompetența este de ordine publică în situațiile expres prevăzute de art. 129 alin. (2) C. proc. civ., respectiv când sunt încălcate normele privind competența generală a instanțelor judecătorești, competența materială și competența teritorială exclusivă, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura.

În toate celelalte cazuri, art. 129 alin. (3) C. proc. civ. prevede că necompetența este de ordine privată.

Normele de competență reglementate de art. 107 C. proc. civ., sunt de ordine privată, iar, potrivit art. 130 alin. (3) C. proc. civ., necompetență de ordine privată poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare, sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii.

Or, în condițiile în care această excepție nu este invocată de către pârât, instanța învestită nu o poate invoca din oficiu, aceasta rămânând competentă să soluționeze pricina.

În cauză, în termenul stabilit de lege, pârâții, care nu au formulat întâmpinare, nu au invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Bacău, ci instanța a invocat această excepție din oficiu, la termenul de judecată din data de 6 aprilie 2022.

Prin urmare, față de prevederile legale sus-menționate, Judecătoria Bacău, chiar dacă nu ar fi fost competentă să judece cauza, nu putea să invoce din oficiu necompetența sa teritorială și să se desesizeze în acest fel de soluționarea pricinii.

În raport de considerentele expuse, Înalta Curte, în temeiul art. 135 C. proc. civ., va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Bacău.

Sursa informației: www.scj.ro.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II
Solicitare privind constatarea intervenirii prescripției obligațiilor civile ce îi reveneau reclamantului. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: august 1st, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.