Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018)

29 oct. 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1910

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul modificatActul modificatorSumar

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007

(M. Of. nr. 193 din 21 martie 2007; cu modif. ult.)

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE
Hotărâre CSM nr. 943/2018

(M. Of. nr. 888 din 22 octombrie 2018)

 

– modifică: art. 2, art. 3, art. 7 alin. (2) lit. a)-b), art. 9 alin. (3), art. 10 lit. b), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (9), art. 14 alin. (1), art. 15, art. 16, art. 17 alin. (2), art. 18, art. 20, art. 21, art. 22 alin. (4) și alin. (6), art. 22^1 alin. (1), alin. (3) și alin. (5), art. 22^1 alin. (8)-(9), art. 24, art. 26, denumirea cap. VI, art. 28, art. 29, cap. VI^1, cap. VII, art. 38 alin. (2), art. 44 alin. (1)-(2), art. 46, art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (4), art. 49 alin. (2), art. 50 alin. (4), art. 51 alin. (18), art. 56, art. 59 alin. (3), art. 61 alin. (3), art. 67 alin. (1), art. 73;

– introduce: art. 16^1, art. 17 alin. (4)-(5), art. 26^1, art. 27^1, cap. VI^2-VI^4;

– abrogă: art. 22 alin. (3), art. 22^1 alin. (6), art. 22^1 alin. (10).

 

În M. Of. nr. 888 din 22 octombrie 2018, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 943/2018 pentru modificarea și completarea Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007.

Astfel, respectiva hotărâre aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului Institutului Național al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 127/2007 (M. Of. nr. 193 din 21 martie 2007; cu modif. ult.).

Una dintre cele mai importante completări aduse respectivului regulament se referă la stabilirea atribuțiilor Departamentului de formare profesională inițială, după cum urmează: elaborează proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiție, asigură organizarea activităților de formare inițială și a stagiilor de practică ale auditorilor de justiție, realizează și asigură respectarea orarului activităților de formare inițială, asigură organizarea sesiunilor de evaluare a auditorilor de justiție, asigură suportul pentru activitatea de evaluare a formatorilor și coordonatorilor de practică implicați în procesul de formare inițială, organizează repartițiile auditorilor de justiție pentru stagiile de practică, verifică fișele de activitate a personalului de instruire și realizează pontajele, asigură respectarea hotărârilor luate în ședințele de catedră, a hotărârilor Consiliului pedagogic și ale Consiliului științific cu privire la activitatea de formare inițială, păstrează și actualizează dosarele auditorilor de justiție, întocmește foile matricole, cataloagele și alte evidențe necesare privind activitățile de formare, frecventarea și absolvirea cursurilor și eliberează atestate auditorilor de justiție, îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului.

Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Regulamentului Institutului Național al Magistraturii.

 

Art. 2 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea:

„(1) Structura organizatorică a Institutului include:

a) organele de conducere;

b) Departamentul de formare profesională inițială;

c) Departamentul de formare profesională continuă;

d) Departamentul de formare a formatorilor;

e) Departamentul de concursuri, examene și politici publice;

f) Departamentul economico-financiar și administrativ.

(2) Departamentele prevăzute la alin. (1) colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin. Personalul acestora exercită atribuțiile stabilite prin fișa postului, întocmită de conducătorul departamentului și aprobată de directorul Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Structura organizatorică a Institutului include: 

a) organele de conducere;

b) Departamentul de formare profesională inițială;

c) Departamentul de formare profesională continuă;

d) Compartimentul de formare a formatorilor;

e) Biroul de concursuri și examene;

f) Direcția economico-financiară și administrativă;

g) Biroul de relații internaționale, proiecte cu finanțare externă și politici publice;

h) Biroul de achiziții publice și informatică;

i) Compartimentul juridic.

(2) În cadrul Departamentului de formare profesională continuă funcționează Compartimentul de formare profesională continuă descentralizată. 

(3) În cadrul Direcției economico-financiare și administrative funcționează Serviciul financiar-contabilitate, Serviciul administrativ și Biroul resurse umane, documentare și arhivă. 

(4) Structurile organizatorice prevăzute la alin. (1) colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce le revin. Personalul acestora exercită atribuțiile stabilite prin fișa postului, întocmită de conducătorul structurii și aprobată de directorul Institutului”.

 

Art. 3 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 3 prevedea:

„Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul științific, directorul, 2 directori adjuncți și directorul executiv”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică și va avea următorul conținut:

Organele de conducere ale Institutului sunt: Consiliul științific, directorul, 2 directori adjuncți și directorul economic”.

 

Art. 7 alin. (2) lit. a)-b) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 7 alin. (2), lit. a)-b) prevedeau:

„(2) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) propune Consiliului Superior al Magistraturii planurile de învățământ pentru cursurile de formare profesională inițială a judecătorilor și procurorilor, organizate sau, după caz, coordonate de Institut;

b) propune Consiliului Superior al Magistraturii numărul anual de cursanți ai Institutului, data și locul organizării concursului de admitere la Institut, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere și programul de formare profesională a auditorilor de justiție;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 7 alin. (2), lit. a)-b) se modifică și vor avea următorul conținut:

„(2) Consiliul științific are următoarele atribuții:

a) propune Consiliului Superior al Magistraturii programul de formare profesională inițială a judecătorilor și procurorilor;

b) propune Consiliului Superior al Magistraturii data și locul organizării concursului de admitere la Institut, tematica și bibliografia pentru concursul de admitere și informează Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la capacitatea maximă de școlarizare a Institutului;”.

 

Art. 9 alin. (3) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 9, alin. (3) prevedea:

„(3) Cei 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică sunt aleși anual, în adunările generale ale acestora, convocate și prezidate de directorul Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Cei 2 reprezentanți ai coordonatorilor de practică sunt aleși o dată la 3 ani, în adunările generale ale acestora, convocate și prezidate de directorul Institutului”.

 

Art. 10 lit. b) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 10, lit. b) prevedea:

„Consiliul pedagogic analizează și formulează propuneri privind:

(…)

b) programul de învățământ și programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină din cadrul formării profesionale inițiale;”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 10, lit. b) se modifică și va avea următorul conținut:

„Consiliul pedagogic analizează și formulează propuneri privind:

(…)

b) programul de formare profesională inițială și programele analitice întocmite pentru fiecare disciplină;”.

 

Art. 11 alin. (3) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 11, alin. (3) prevedea:

„(3) Lucrările Consiliului pedagogic sunt conduse de persoana desemnată la începutul ședinței dintre membrii săi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 11, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

„(3) Lucrările Consiliului pedagogic sunt conduse de directorul Institutului, iar în lipsa acestuia, de către unul dintre directorii adjuncți”.

 

Art. 12 alin. (9) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 12, alin. (9) prevedea:

„(9) Directorul executiv este numit și revocat din funcție în condițiile legi”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (9) se modifică și va avea următorul conținut:

„(9) Directorul economic este numit și revocat din funcție în condițiile legii”.

 

Art. 14 alin. (1) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 14, alin. (1) prevedea:

„(1) Directorii adjuncți ai Institutului au, în principal, următoarele atribuții:

a) asigură respectarea programelor de studiu și a normelor de disciplină interioară;

b) asigură elaborarea, după caz, a proiectelor programului de învățământ, de politici și strategii de formare a judecătorilor și procurorilor;

c) coordonează departamentele încredințate de directorul Institutului;

d) asigură elaborarea proiectului statului de funcții și statului de personal;

e) asigură elaborarea proiectului programului de relații externe al Institutului;

f) asigură efectuarea lucrărilor necesare pentru relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu specialiștii români sau străini, precum și cu reprezentanțele diplomatice străine din România, în vederea promovării intereselor Institutului în raporturile cu acestea;

g) asigură relațiile cu mass-media și cu publicul;

h) efectuează lucrările privind primirea în audiență la conducerea Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Directorii adjuncți ai Institutului au, în principal, următoarele atribuții: 

a) asigură respectarea programelor de formare și a normelor de disciplină interioară;

b) asigură elaborarea politicilor și strategiilor de formare a judecătorilor și procurorilor, precum și a proiectelor programelor de formare profesională;

c) coordonează structurile organizatorice încredințate de directorul Institutului;

d) participă la elaborarea proiectului statului de funcții și statului de personal;

e) participă la elaborarea proiectului programului de relații externe al Institutului”.

 

Art. 15 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 prevedea:

„(1) Directorul executiv conduce activitatea Departamentului economico-financiar și administrativ.

(2) Atribuțiile directorului executiv sunt stabilite prin decizie de către directorul Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Directorul economic conduce activitatea Direcției economico-financiare și administrative. 

(2) Atribuțiile directorului economic sunt stabilite prin decizie de către directorul Institutului”.

 

Art. 16 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 prevedea:

„Șefii de departament sunt numiți de directorul Institutului, la propunerea Consiliului științific, din rândul personalului de specialitate juridică, asimilat judecătorilor și procurorilor, al Institutului și al judecătorilor și procurorilor detașați în cadrul Institutului”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Șefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), c), e), g) și h) sunt numiți pentru un mandat de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, de directorul Institutului, din rândul personalului de specialitate juridică al Institutului, asimilat judecătorilor și procurorilor, precum și al judecătorilor și procurorilor detașați în cadrul Institutului, urmând a fi validați de Consiliul științific. 

(2) Funcțiile de conducere vacante prevăzute la alin. (1) se publică pe pagina de internet a Institutului Național al Magistraturii cu cel puțin 3 luni anterior expirării mandatelor. 

(3) Candidaturile pentru ocuparea funcțiilor de conducere prevăzute la alin. (1) se depun la sediul Institutului, în termen de 30 zile de la data publicării, însoțite de un curriculum vitae, un plan managerial privitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției, precum și de orice alte acte considerate relevante. Candidații înscriși vor susține planul managerial în fața directorului Institutului. 

(4) Șefii structurilor organizatorice prevăzute la art. 2 alin. (3) sunt numiți, în condițiile legii, din rândul funcționarilor publici din cadrul Institutului. 

(5) Revocarea șefilor structurilor organizatorice menționate la alin. (1) se dispune de directorul Institutului, în situația exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor manageriale, precum și în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare, urmând ca această măsură să fie validată de Consiliul științific. 

(6) Revocarea șefilor structurilor organizatorice menționate la alin. (4) se dispune în condițiile legii”.

 

Art. 16^1 – cap. IV „Departamentul de formare profesională inițială” din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la cap. IV „Departamentul de formare profesională inițială”, înaintea art. 17, se introduce un nou articol, art. 16^1, cu următorul conținut:

Departamentul de formare profesională inițială are următoarele atribuții: 

a) elaborează proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiție;

b) asigură organizarea activităților de formare inițială și a stagiilor de practică ale auditorilor de justiție;

c) realizează și asigură respectarea orarului activităților de formare inițială;

d) asigură organizarea sesiunilor de evaluare a auditorilor de justiție;

e) asigură suportul pentru activitatea de evaluare a formatorilor și coordonatorilor de practică implicați în procesul de formare inițială;

f) organizează repartițiile auditorilor de justiție pentru stagiile de practică;

g) verifică fișele de activitate a personalului de instruire și realizează pontajele;

h) asigură respectarea hotărârilor luate în ședințele de catedră, a hotărârilor Consiliului pedagogic și ale Consiliului științific cu privire la activitatea de formare inițială;

i) păstrează și actualizează dosarele auditorilor de justiție;

j) întocmește foile matricole, cataloagele și alte evidențe necesare privind activitățile de formare, frecventarea și absolvirea cursurilor și eliberează atestate auditorilor de justiție;

k) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege, regulamente sau încredințate de conducerea Institutului”.

 

Art. 17 alin. (2) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, la art. 17, alin. (2) prevedea:

„(2) Programul de formare profesională a auditorilor de justiție se elaborează de către personalul de instruire al Institutului, în cadrul catedrelor, și se supune spre avizare Consiliului științific”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, la art. 17, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

„(2) Proiectul programului de formare profesională a auditorilor de justiție se elaborează anual în cadrul Departamentului de formare profesională inițială, după consultarea personalului de instruire al Institutului, apoi se supune spre analiza Consiliului pedagogic și spre avizarea Consiliului științific”.

 

Art. 17 alin. (4)-(5) din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (introdus prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, după art. 17 alin. (2), se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul conținut:

„(4) Programul de formare profesională a auditorilor de justiție cuprinde în mod obligatoriu disciplinele de studiu, numărul de ore alocat conferințelorși seminarelor alocate pentru fiecare disciplină, stagiile de practică ce urmează a fi efectuate și modalitatea de evaluare. 

(5) Pe baza programului de formare profesională a auditorilor de justiție, în cadrul catedrelor se elaborează programele analitice pentru fiecare disciplină, cu precizarea temelor și subtemelor, a numărului de ore alocat pentru fiecare dintre acestea, precum și a detaliilor privind evaluarea specifică fiecărei discipline”.

 

Art. 18 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea:

„(1) În primul an de studii formarea profesională a auditorilor de justiție se axează pe aprofundarea cunoștințelor necesare pentru profesiile de judecător și procuror, conform programului de formare.

(2) Numărul de conferințe și dezbateri tematice pentru fiecare disciplină este prevăzut în programul de învățământ și se desfășoară în conformitate cu programele analitice aprobate.

(3) Programul de învățământ are la bază programele analitice pentru fiecare disciplină, cu precizarea temelor și subtemelor, precum și a numărului de ore alocat pentru fiecare.

(5) Nota acordată auditorilor de justiție la sfârșitul primului an de studiu, la fiecare materie, reprezintă media dintre nota obținută pentru activitatea desfășurată la dezbaterile tematice și nota obținută la evaluarea finală.

(6) Media finală a primului an de studiu reprezintă media notelor obținute la fiecare materie, conform alin. (5)”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) În primul an de studii formarea profesională a auditorilor de justiție se axează pe aprofundarea cunoștințelor necesare pentru profesiile de judecător și procuror, conform programului de formare. 

(2) Media finală a primului an de studiu reprezintă media aritmetică a notelor obținute la fiecare materie la care se acordă notă”.

 

Art. 20 din Regulamentul Institutului Național al Magistraturii (modificat prin Hotărâre CSM nr. 943/2018)

 

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 20 prevedea:

„(1) Activitatea auditorilor de justiție din cel de-al doilea an de studiu se desfășoară conform programului de practică, în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și al altor instituții, sub îndrumarea coordonatorilor de practică sau a persoanelor de contact din cadrul respectivelor instituții, alternativ cu modulele stabilite conform programei Institutului.

(2) Stagiile de practică, desfășurate la alte instituții, naționale și internaționale, vor avea o durată minimă totală de 15 zile.

(3) Coordonatorii de practică sunt judecători și procurori de la instanțe și, respectiv, parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Coordonatorii sunt propuși de Consiliul științific și numiți de Consiliul Superior al Magistraturii. Persoanele de contact din cadrul instituțiilor în care se desfășoară stagiile de practică sunt desemnate de conducerea acestor instituții.

(4) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu vor primi o notă reprezentând evaluarea continuă a activității în stagiu, constând în media ponderată a evaluărilor coordonatorilor pentru perioadele de stagiu de la instanțe și parchete. Media ponderată se calculează în funcție de numărul de zile alocate fiecărui stagiu, conform programului de stagiu aprobat. Această notă va avea o pondere egală cu a celorlalte note acordate auditorilor de justiție în al doilea an de studiu, conform alin. (6).

(5) Pe perioada stagiului, auditorii completează caietul de practică, conținând toate lucrările cu caracter practic efectuate în perioada de stagiu, în conformitate cu structura aprobată de Consiliul științific la începutul fiecărui an. Evaluarea caietelor de practică se realizează de o comisie formată din reprezentanți ai coordonatorilor de practică și ai titularilor de catedră. Nota primită la evaluarea caietelor de practică reprezintă 50% din nota ce reprezintă evaluarea continuă a activității de stagiu, conform alin. (4).

(6) Nota acordată auditorilor de justiție la sfârșitul celui de-al doilea an de studiu reprezintă media dintre notele obținute la testările menționate la alin. (8) și la evaluarea continuă a stagiilor menționată la alin. (4) și (5), conform programului de formare inițială.

(7) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu continuă, în paralel cu stagiile de practică, formarea în cadrul Institutului, conform programului de formare inițială, sub formă de module, cu caracter preponderent practic.

(8) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu susțin pe parcursul anului testări la sfârșitul fiecărei etape a stagiului de practică, precum și la terminarea fiecărui modul, conform programului de practică și programului de învățământ”.

 

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 20 se modifică și va avea următorul conținut:

(1) Activitatea auditorilor de justiție din cel de-al doilea an de studiu se axează pe efectuarea unor stagii de practică, în cadrul instanțelorjudecătoreștiși al parchetelor de pe lângă acestea, precum și în cadrul altor instituții, sub îndrumarea coordonatorilor de practică sau a persoanelor de contact din cadrul respectivelor instituții, alternativ cu modulele stabilite conform programului de formare profesională inițială. 

(2) Stagiile de practică, desfășurate la alte instituții, naționale și internaționale, vor avea o durată minimă totală de 15 zile. 

(3) Coordonatorii de practică sunt judecători și procurori de la instanțeși, respectiv, parchete, ce fac parte din personalul de instruire al Institutului. Coordonatorii sunt propuși spre recrutare de Consiliul științific, în urma parcurgerii unor proceduri de selecție, șinumiți de Consiliul Superior al Magistraturii. 

(4) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu vor primi o notă reprezentând evaluarea continuă a activității din stagiul de la instanțe, pentru grupele de judecători, respectiv a activității din stagiul de la parchete, pentru grupele de procurori. 

(5) Pe perioada stagiului, auditorii completează caietul de practică, în conformitate cu structura aprobată de Consiliul științific la începutul fiecărui an. Evaluarea caietelor de practică se realizează de o comisie formată dintr-un coordonator de practică și un formator. 

(6) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu continuă, în paralel cu stagiile de practică, formarea în cadrul Institutului, conform programului de formare profesională inițială, sub formă de module, cu caracter preponderent practic. 

(7) Auditorii de justiție din cel de-al doilea an de studiu susțin testări la terminarea fiecărui modul, conform programului de formare profesională inițială. 

(8) Nota acordată auditorilor de justiție la sfârșitul celui de-al doilea an de studiu reprezintă media aritmetică dintre media notelor obținute la testările menționate la alin. (7), nota la evaluarea continuă menționată la alin. (4) și nota la caietul de practică menționat la alin. (5)”.

Regulamentul Institutului Național al Magistraturii – modificări (Hotărâre CSM nr. 943/2018) was last modified: octombrie 29th, 2018 by Redacția ProLege

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter