Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii – modificări (Hotărârea CSM nr. 155/2020)

5 aug. 2020
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
348 views

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul modificat

Inteligența artificială în materie penală
Actul modificatorSumar
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

(M. Of. nr. 1044 din 10 decembrie 2018; cu modif. ult.)

 

 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.073/2018

(M. Of. nr. 697 din 4 august 2020)

modificăart. 16 alin. (1) pct. 1, art. 40 alin. (2), art. 40 alin. (3), art. 66 alin. (3);

introduceart. 26^1, art. 40 alin. (2^1)-(2^2), art. 40 alin. (9)-(10).

 

În M. Of. nr. 697 din 4 august 2020 s-a publicat Hotărârea CSM nr. 155/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

Respectivul ordin aduce unele modificări, dar și completări Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1.073/2018.

Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar și completările aduse Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii.

 

Art. 16 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Conferința națională de executare silită, ediția a XI-a, Online

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 16 alin. (1), pct. 1 prevedea:

„(1) Plenul are următoarele atribuții:

1. apără independența autorității judecătorești în ansamblul său, în condițiile art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile art. 40 alin. (3)-(5) și (7) se aplică în mod corespunzător;”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (1), pct. 1 se modifică și va avea următorul conținut:

„(1) Plenul are următoarele atribuții:

1. apără independența autorității judecătorești în ansamblul său, în condițiile art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Cererile având ca obiect apărarea independenței autorității judecătorești în ansamblul său pot fi formulate de orice persoană interesată;”.

 

Art. 26^1 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (introdus prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, după art. 26 se introduce un nou articol, art. 26^1, cu următorul conținut:

Art. 26^1

(1) Cererile/Sesizările prevăzute la art. 16 alin. (1) pct. 1 formulate de un judecător sau procuror ori de o altă persoană fizică interesată sunt analizate mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care, după caz, va dispune:

a) înaintarea cererii președintelui sau vicepreședintelui Consiliului, pentru a sesiza Inspecția Judiciară în vederea efectuării de verificări;

b) înaintarea cererii Plenului Consiliului, în vederea soluționării sale, dacă nu este necesară efectuarea de verificări de către Inspecția Judiciară;

c) înaintarea cererii președintelui Consiliului, pentru a aprecia asupra clasării, în cazul în care nu există minime indicii privind existența unor fapte de natură a afecta independența autorității judecătorești.

(2) Dispozițiile art. 40 alin. (3)-(5), (7), (9) și (10) se aplică în mod corespunzător”.

 

Art. 40 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 40, alin. (2) prevedea:

„(2) Judecătorul care consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi este afectată în orice mod se poate adresa Consiliului”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (2) se modifică și va avea următorul conținut:

(2) Judecătorul care consideră că independența, imparțialitatea sau reputația profesională îi este afectată în orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii. Președintele Consiliului dispune înaintarea cererii astfel formulate Inspecției Judiciare, în vederea efectuării de verificări sau, dacă acest lucru nu este necesar, Secției pentru judecători, în vederea soluționării sale. În cazul în care este evident că aspectele invocate în cuprinsul cererii nu vizează activitatea profesională a judecătorului, lucrarea este analizată mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care o înaintează președintelui Consiliului, pentru a aprecia asupra clasării”.

 

Art. 40 alin. (2^1)-(2^2) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (introdus prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 40, după alin. (2) se introduc două noi alineate, alin. (2^1)-(2^2), cu următorul conținut:

(2^1) Cererea de apărare a imparțialității sau a reputației profesionale a unui judecător poate fi formulată doar de judecătorul vizat. Cererea cu acest obiect formulată de o altă persoană se clasează de președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

(2^2) Cererea de apărare a independenței unui judecător formulată de o altă persoană decât judecătorul vizat este analizată mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care, după caz, va dispune:

a) înaintarea cererii președintelui Consiliului pentru a sesiza Inspecția Judiciară în vederea efectuării de verificări;

b) înaintarea cererii Secției pentru judecători a Consiliului, în vederea soluționării sale, dacă nu este necesară efectuarea de verificări de către Inspecția Judiciară;

c) înaintarea cererii președintelui Consiliului, pentru a aprecia asupra clasării, în cazul în care este evident că aspectele invocate în cuprinsul cererii nu vizează activitatea profesională a judecătorului”.

 

Art. 40 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 40, alin. (3) prevedea:

„(3) Plenul, Secția pentru judecători, președintele și vicepreședintele Consiliului, din oficiu sau la sesizarea judecătorului, sesizează Inspecția Judiciară pentru efectuarea de verificări, în vederea apărării independenței, imparțialității și reputației profesionale a judecătorilor”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 40, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Înaintarea cererilor/sesizărilor de apărare a independenței, imparțialității sau a reputației profesionale a judecătorilor către Inspecția Judiciară, în vederea efectuării de verificări, se poate dispune de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, Secția pentru judecători sau de președintele Consiliului Superior al Magistraturii”.

 

Art. 40 alin. (9)-(10) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (introdus prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 40, după alin. (8) se introduc două noi alineate, alin. (9)-(10), cu următorul conținut:

(9) În cazul în care se formulează cereri repetitive, respectiv în cazul în care aspectele invocate în cuprinsul unor cereri/sesizări de apărare a independenței, imparțialității sau reputației profesionale a unui judecător fac obiectul unei alte cereri/sesizări, președintele Consiliului dispune conexarea acestora. Dacă cererea/sesizarea anterioară a fost deja soluționată, lucrarea este analizată mai întâi în comisia de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, care va dispune înaintarea acesteia președintelui Consiliului pentru a aprecia asupra clasării.

(10) În cazul în care aspectele invocate în cuprinsul unor cereri/sesizări de apărare a independenței, imparțialității sau reputației profesionale a unui judecător fac obiectul unor proceduri disciplinare sau al unei cauze penale în care a fost dispusă continuarea urmăririi penale, în condițiile prevăzute de Codul de procedură penală, soluționarea cererii/sesizării poate fi amânată până la definitivarea cauzei disciplinare sau penale”.

 

Art. 66 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (modificat prin Hotărârea CSM nr. 155/2020)

 

Vechea reglementare

 

În vechea reglementare, la art. 66, alin. (3) prevedea:

„(3) Dispozițiile art. 40, 41, 43 și 44 se aplică în mod corespunzător.”.

 

Noua reglementare

 

Potrivit noii reglementări, la art. 66, alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:

(3) Dispozițiile art. 40, 41, 43 și 44 se aplică în mod corespunzător. În acest caz, atribuțiile prevăzute la art. 40 pentru președintele Consiliului Superior al Magistraturii sunt exercitate de vicepreședintele Consiliului”.

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii – modificări (Hotărârea CSM nr. 155/2020) was last modified: august 5th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter