Reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (OMFP nr. 1952/2018)

23 mai 2018
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1822

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial

Forumul Național de Drept Bancar, ediția a II-a
Sumar
OMFP nr. 1952/2018

(M. Of. 414 din 15 mai 2018)

Se reglementează procedura de monitorizare și implementare a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

 

În M. Of. nr. 414 din 15 mai 2018, a fost publicat OMFP nr. 1952/2018 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

În continuare, vom prezenta dispozițiile respectivului ordin.

 

Art. 1 din OMFP nr. 1952/2018

 

Conform art. 1, respectivul ordin se aplică de către entitățile care exercită competențele de autoritate publică tutelară conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare.

 

Art. 2 din OMFP nr. 1952/2018

 

Art. 2 alin. (1) prevede că entitățile prevăzute la art. 1 au obligația transmiterii periodice către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor cuprinse în anexele nr. 1 – 3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro.

Pachet: Principiile procedurei judiciare

Potrivit alin. (2), transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1100 și serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul se semnează cu semnătura electronică, iar conform alin. (3), informațiile transmise de entitățile prevăzute la art. 1 prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1 – 3 ale formularului, astfel:

a) anexa nr. 1 „Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011” cuprinde stadiul aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor și se va completa cu date realizate semestrial, aferente perioadei pentru care se face raportarea;

b) anexa nr. 2 „Auditarea situațiilor financiare anuale. Stadiul îndeplinirii indicatorilor-cheie de performanță din contractele de mandat” cuprinde informații referitoare la auditarea situațiilor financiare anuale și la indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor și se va completa cu date realizate anual, aferente anului pentru care se face raportarea;

c) anexa nr. 3 „Lista administratorilor întreprinderilor publice” cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor și se va completa, semestrial, cu informații aferente perioadei pentru care se face raportarea.

Alin. (4) stabilește faptul că entitățile prevăzute la art. 1 au obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia și valabilitatea semnăturii electronice.

Conform alin. (5), entitățile prevăzute la art. 1 au obligația de a prezenta în cadrul anexei nr. 2 din formularul S1100 cauzele care au condus la abateri mai mari de 10% față de țintele aprobate în realizarea indicatorilor-cheie de performanță.

 

Art. 3 din OMFP nr. 1952/2018

 

Art. 3 alin. (1) prevede că formularul S1100 conținând anexele nr. 1 – 3 se transmite de către entitățile prevăzute la art. 1, astfel:

a) până la data de 20 iulie, anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul I al anului de raportare și anexa nr. 2 pentru anul precedent de raportare;
b) până la data de 20 ianuarie a anului următor încheierii perioadei de raportare, anexele nr. 1 și 3 pentru semestrul II al anului precedent de raportare.

Alin. (2) menționează faptul că, pentru anul 2017, transmiterea anexelor nr. 1 – 3 cu datele prevăzute la art. 2 se realizează până la data de 20 iunie 2018 de către entitățile prevăzute la art. 1.

 

Art. 4 din OMFP nr. 1952/2018

 

Conform art. 4 alin. (1), lista cuprinzând datele de identificare a întreprinderilor publice care trebuie să aplice prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro, și conține minimum următoarele elemente:

a) denumirea autorității publice tutelare;
b) CUI autoritate publică tutelară;
c) denumirea întreprinderii publice;
d) CUI întreprindere publică;
e) stare întreprindere publică (în activitate/în stare de lichidare).

Alin. (2) stabilește faptul că entitățile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară procedează la actualizarea datelor din lista prevăzută la alin. (1), după caz, cel mai târziu până la sfârșitul perioadei pentru care se fac raportările prevăzute la art. 3, prin transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice, în vederea centralizării, a datelor de identificare ale noilor întreprinderi publice care trebuie să aplice prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum și a modificărilor de stare a întreprinderilor publice deja existente în această listă.
  

 

Art. 5 din OMFP nr. 1952/2018

 

Art. 5 alin. (1), stabilește atribuțiile Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, astfel::

a) ținând cont de datele minimale prevăzute la art. 2 alin. (3) va crea, va dezvolta și va menține în funcțiune aplicația informatică a formularului S1100;
b) va elabora, în consultare cu Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, și va publica pe internet instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice a formularului S1100;
c) va asigura entităților prevăzute la art. 1 accesul prin internet la această aplicație informatică;
d) va asigura publicarea pe site-ul www.mfinante.gov.ro a formularului S1100.

După cum prevede alin. urm., termenul de punere în funcțiune a aplicației informatice a formularului S1100 și de asigurare a accesului la aceasta prin internet este până la data de 31 mai 2018.

 

Art. 6 din OMFP nr. 1952/2018

 

Art. 6 prevede că orice modificare intervenită în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 se face la solicitarea Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, prin notă aprobată de secretarul de stat coordonator și publicarea unei noi versiuni a aplicației informatice a formularului S1100 pe site-ul www.mfinante.gov.ro

 

Art. 7 din OMFP nr. 1952/2018

 

Potrivit art. 7, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă OMFP nr. 2.874/2016 privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (M. Of. nr. 1027 din 21 decembrie 2016; cu modif. ult.),

Reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (OMFP nr. 1952/2018) was last modified: mai 23rd, 2018 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter