Radierea dreptului de proprietate şi înscrierea dreptului de proprietate al reclamanţilor. Restabilirea situaţiei anterioare (NCPC)

25 ian. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
398 views
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 1300/2020

NCPC: art. 453 alin. (1), art. 509 alin. (1) pct. 8

Campanie Craciun UJmag 2020

Înalta Curte, raportat la datele speței, constată că hotărârile pretins contrare nu îndeplinesc cerința identității de obiect, părți și cauză prevăzută de art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Verificând hotărârile deduse analizei prin prezenta revizuire, Înalta Curte apreciază că obiectul, respectiv pretenția concretă dedusă judecății, părțile și cauza celor două litigii nu au fost aceleași.

Astfel, în procesul finalizat prin decizia civilă nr. 774/A din 12 iunie 2019, pronunțată de Tribunalul Timiș, secția I civilă, obiectul cererii de chemare în judecată l-a constituit rectificarea înscrierii în Cartea Funciară nr. x-C1-U3 Timișoara (nr. vechi 32231) nr. cad x, în sensul radierii dreptului de folosință asupra terenului în suprafață de 429 mp, înscris în favoarea pârâtei A., reprezentată legal de tutore E. și a soțului acesteia, F..

În acest litigiu au avut calitatea de părți reclamanții B., C. și D., pârâtă fiind A., reprezentată legal de tutore E..

În procesul finalizat prin decizia civilă nr. 888/R din 22 martie 2012 a Curții de Apel Timișoara, prin cererea de chemare în judecată s-a solicitat să se constate că imobilul înscris în C.F.individual Timișoara nr. x, nr. top x, c.f.col. nr. x, constând în apartament nr. x situat în str. x, Timișoara și cota de 4/20 părți teren, respectiv 429 mp, a trecut în proprietatea Statului Român fără titlu valabil; obligarea pârâților să lase în deplină proprietate și liniștită posesie imobilul manționat anterior; rectificarea C.F Timișoara ind. nr. x, nr. top x și colectiv nr. x și anume radierea dreptului de proprietate al Statului Român și înscrierea dreptului de proprietate al reclamanților, cu titlu restabilire situație anterioară.

În acest dosar, în calitate de părți figurează reclamanții G. și H., pârâți fiind Consiliul Local al municipiului Timișoara și Municipiul Timișoara prin Primar.

Față de cele ce preced, rezultă că în litigiile anterior menționate nu a existat identitate de părți și obiect, dar și de cauză, astfel cum se reține în penultimul paragraf de la fila x.

Or, lipsa de identitate raportată fie și la un singur element dintre cele trei, față de care se apreciază autoritatea lucrului judecat, este de natură să atragă inadmisibilitatea revizuirii.

Sub un alt aspect, Înalta Curte observă că, prin cererea de revizuire, revizuenții au susținut că decizia civilă nr. 774/A din 12 iunie 2019 a Tribunalului Timiș a fost pronunțată fără a analiza efectele deciziei civile nr. 888/R din 22 martie 2012 a Curții de Apel Timișoara prin care s-a constatat nevalabilitatea titlului de proprietate al Statului Român asupra apartamentul nr. x, situat în Timișoara, str. x și cotei de 4/20 părți din teren, respectiv 429 mp, înscris în Cartea Funciară37098 nr. top x, C.F col x, s-a dispus obligarea intimatei să lase revizuenților în deplină proprietate imobilul, rectificarea Cărții Funciare, în sensul radierii dreptului de proprietate al statului și întabularea dreptului de proprietate al revizuenților.

Se constată că, prin decizia atacată, instanța de apel reține că, în raport de dispozițiile art. 34 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, rectificarea mențiunilor din cartea funciară poate fi cerută doar dacă anterior a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă prin care să se fi constatat existența uneia din situațiile prevăzute de textul de lege, situație care nu se regăsește în speță și, prin urmare, actul în baza căruia a fost înscris în cartea funciară dreptul de folosință al pârâtei își produce efectele în mod valabil. Se mai reține că aspectele vizând valabilitatea sau lipsa de valabilitate a titlului nu pot fi examinate în cadrul unei acțiuni în rectificare de carte funciară, câtă vreme titlul în baza căruia s-a înscris dreptul real al pârâtei nu a fost desființat printr-o hotărâre judecătorescă.

Prin urmare, ultima decizie, a cărei revizuire se cere, reține cele statuate prin decizia a cărei autoritate de lucru judecat se invocă, însă se apreciază că, pentru a fi admisibilă cererea de rectificare a înscrierii dreptului de folosință în cartea funciară, este necesară o hotărâre judecătorească prin care să se fi constatat că dreptul de folosință al pârâtei asupra terenului a încetat sau a fost desființat.

Pentru toate considerentele expuse, Înalta Curte va respinge cererea de revizuire formulată de revizuenții B., C. și D. împotriva deciziei civile nr. 774/A din 12 iunie 2019, pronunțată de Tribunalul Timiș, secția I civilă, în dosarul nr. x/2017.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

În temeiul dispozițiilor art. 453 alin. (1) din C. proc. civ., reținând culpa procesuală a revizuenților, Înalta Curte va obliga pe revizuenți la plata sumei de 2.500 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimata-pârâtă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Radierea dreptului de proprietate și înscrierea dreptului de proprietate al reclamanților. Restabilirea situației anterioare (NCPC) was last modified: ianuarie 24th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter